Opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht

Het vakgebied
Wil je je breed ontwikkelen? En grip krijgen op zowel de financiële als de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling? Dan is deze opleiding voor jou. Planeconomen, juristen en zeker voor projectleiders binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkelingen en grondzaken krijgen in deze opleiding een breed overzicht en diep inzicht in alle aspecten van het vakgebied. We bieden je een caleidoscopisch perspectief.  

Doelgroep
Deze opleiding is met name bedoeld voor (aankomend) projectleiders, planeconomen en vastgoed- en RO-juristen. De planeconoom kent de kosten, opbrengsten en de risico’s die aan een ontwikkeling zijn verbonden. De vastgoedjurist weet wat er speelt op de (lokale) grond- en vastgoedmarkt. Hij weet wat de publiekrechtelijke kaders zijn en geeft de juridische kaders voor samenwerkingen aan. De projectleider is overall verantwoordelijk voor de projecten. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen 

De opleiding en duur van het programma
Het programma van de opleiding bestrijkt een periode van ca. 7 maanden en beslaat 18 masterclasses van één dag. Naast de colleges wordt er een examen afgenomen schrijf je aan een thesis over een onderwerp uit jouw eigen praktijk. Voorafgaande aan de colleges krijg je literatuur en een huiswerkopdracht. De gemiddelde voor- en nabereidingstijd per collegedag is 1 à 2 dagdelen. 

Docenten
Alle docenten van Scobe Academy zijn koplopers in hun vakgebied. Ze brengen de actualiteit van hun vakgebied in waardoor de deelnemers de laatste innovaties meekrijgen.  

Scobe Academy en de MRICS-titel
Naast het Scobe Academy diploma kan geopteerd worden om op te gaan voor de MRICS-titel. Hiertoe schrijf je ten behoeve van het RICS-assessment twee aanvullende casussen. Dit zijn projectbeschrijvingen waarin jouw rol, bijdragen en meerwaarde aan het project centraal staan. Wie het RICS-assessment met goed gevolg aflegt, wordt MRICS.

Op 10 april 2018 start de nieuwe opleiding. Alle masterclasses kunnen ook los gevolgd worden. Ten slotte: je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en je selectie van Masterclasses maken. Voor meer informatie per college, klik op de betreffende colleges hieronder. Voor het uitgebreide programma, download rechts met de blauwe knop de brochure.

Colleges april - dec. 2018

Blok 1

 1. Gebiedsontwikkeling: de spelers, hun drijfveren en rollen, 10 april 2018
 2. Basis Planeconomie: het maken van een Grondexploitatie, 17 april 2018
 3. Verwerving, grondproductie en gronduitgifte, 24 april 2018
 4. Grondexploitatie in de nieuwe tijd, 15 mei 2018
 5. Administratie, BBV en rol van de accountant, 24 mei 2018
 6. Vastgoed rekenen: als ontwikkelaar belegger en woningcorporatie, 31 mei 2018
 7. Publiek recht (Wro / Omgevingswet), 7 juni 2018
 8. Eploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk, 14 juni 2018
 9. Projectontwikkeling: contracteren met de overheid, 21 juni 2018

Blok 2

 1. Onteigening, nadeelcompensatie en planschade, 6 september 2018
 2. Aanbesteden en staatssteun, 13 september 2018
 3. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling, 20 september 2018
 4. Stedenbouwkundige principes en de marktrealiteit, 27 september 2018
 5. Marktanalyse, verkooptechnieken en de grenzen, 4 oktober 2018
 6. Organische en integrale ontwikkeling (business case denken), 11 oktober 2018
 7. Leegstand en transformatie, 1 november 2018
 8. Duurzaam ontwikkelen en verduurzaming bestaande voorraad, 8 november 2018
 9. Samenwerkingsvormen in gebiedsontwikkeling, 15 november 2018
 10. Ontwikkelproces en afwegingen projectontwikkelaar: nu en in de toekomst, 22 november 2018
 11. Grondbeleid en integratiecollege, 29 november 2018

Download voor meer informatie de brochure via de blauwe knop.  Wilt u zich aanmelden voor de opleiding? Dat kan via de oranje knop rechts op deze pagina. 

Startdatum 
dinsdag 10 april 2018
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 7.350,- inclusief kosten voor het RICS-assessment. De bedragen zijn exclusief btw. (Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

donderdag 8 maart 2018
donderdag 22 maart 2018
donderdag 5 april 2018
dinsdag 17 april 2018
donderdag 7 juni 2018
donderdag 13 september 2018
donderdag 20 september 2018
donderdag 11 oktober 2018
donderdag 1 november 2018
donderdag 15 november 2018
donderdag 29 november 2018