Opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht

Het vakgebied
Wil je je breed ontwikkelen? En grip krijgen op zowel de financiële als de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling? Dan is deze opleiding voor jou. Planeconomen, juristen en zeker voor projectleiders binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkelingen en grondzaken krijgen in deze opleiding een breed overzicht en diep inzicht in alle aspecten van het vakgebied. We bieden je een caleidoscopisch perspectief.  

Doelgroep
Deze opleiding is met name bedoeld voor (aankomend) projectleiders, planeconomen en vastgoed- en RO-juristen. De planeconoom kent de kosten, opbrengsten en de risico’s die aan een ontwikkeling zijn verbonden. De vastgoedjurist weet wat er speelt op de (lokale) grond- en vastgoedmarkt. Hij weet wat de publiekrechtelijke kaders zijn en geeft de juridische kaders voor samenwerkingen aan. De projectleider is over all verantwoordelijk voor de projecten. Voor alle partijen is het van belang om voldioende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen 

De opleiding en duur van het programma
Het programma van de opleiding bestrijkt een periode van ca. 7 maanden en beslaat 18 masterclasses van één dag. Naast de colleges wordt er een examen afgenomen schrijf je aan een thesis over een onderwerp uit jouw eigen praktijk. Voorafgaande aan de colleges krijg je literatuur en een huiswerkopdracht. De gemiddelde voor- en nabereidingstijd per collegedag is 1 à 2 dagdelen. 

Docenten
Alle docenten van Scobe Academy zijn koplopers in hun vakgebied. Ze brengen de actualiteit van hun vakgebied in waardoor de deelnemers de laatste innovaties meekrijgen.  

Scobe Academy en de MRICS-titel
Naast het Scobe Academy diploma kan geopteerd worden om op te gaan voor de MRICS-titel. Hiertoe schrijf je ten behoeve van het RICS-assessment twee aanvullende casussen. Dit zijn projectbeschrijvingen waarin jouw rol, bijdragen en meerwaarde aan het project centraal staan. Wie het RICS-assessment met goed gevolg aflegt, wordt MRICS.

Alle colleges

 1. Integraal rekenen, 9 november 2017
 2. Stedenbouwkundige principes en de marktrealiteit, 16 november 2017
 3. Marktanalyse & innovaties in verkooptechnieken, 23 november 2017
 4. Basis Wro / Omgevingswet, 30 november 2017
 5. Grex-wet in de praktijk, 7 december 2017
 6. Projectontwikkeling: contracteren met de overheid, 14 december 2017
 7. Basis Taxatieleer en onteigening en Actualiteitencollege BBV en Vpb, 11 januari 2018 
 8. Onteigening, nadeelcompensatie en planschade, 18 januari 2018
 9. Aanbesteden en staatssteun, 25 januari 2018
 10. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling, 1 februari 2018
 11. Risicomanagement en de rol van de accountant, 8 februari 2018
 12. Leegstand en Transformatie, 8 maart 2018
 13. Verduurzaming vastgoed en duurzaam ontwikkelen 15 maart
 14. Organische en integrale ontwikkeling (business case denken), 22 maart 2018
 15. Samenwerkingsvormen en BCPO, 29 maart 2018
 16. Grondbeleid en integratiecollege, 5 april 2018

Op 10 april 2018 start een nieuwe opleiding. Alle masterclasses kunnen ook los gevolgd worden. Ten slotte: je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en je selectie van Masterclasses maken.

Colleges april - dec. 2018

 1. Gebiedsontwikkeling, de spelers, hun drijfveren,10 april 2018
 2. Basis Planeconomie: het maken van een grondexploitatie,17 april 2018
 3. Grondexploitatie in de nieuwe tijd, 24 april 2018
 4. Integraal rekenen, 15 mei 2018
 5. Stedenbouwkundige principes en de marktrealiteit, 24 mei 2018
 6. Marktanalyse & innovaties in verkooptechnieken, 31 mei 2018
 7. Basis Wro / Omgevingswet, 7 juni 2018
 8. Exploitatieplan in de praktijk, 14 juni 2018
 9. Projectontwikkeling: contracteren met de overheid, 21 juni 2018
 10. Basis Taxatieleer en onteigeningsprocedures, 6 sept. 2018 
 11. Onteigening, nadeelcompensatie en planschade, 13 sept. 2018
 12. Aanbesteden en staatssteun, 20 sept. 2018
 13. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling, 27 sept. 2018
 14. Risicomanagement en de rol van de accountant, 4 okt. 2018
 15. Leegstand en Transformatie, 11 okt. 2018
 16. Duurzaam ontwikkelen en verduurzaming bestaande voorraad, 1 nov. 2018
 17. Organische en integrale ontwikkeling (business case denken), 8 nov. 2018
 18. Samenwerkingsvormen en gebiedsontwikkeling, 15 nov. 2018
 19. Grondbeleid en integratiecollege, 22 nov. 2018

Voor meer informatie per college, klik op de betreffende colleges hieronder. Voor het uitgebreide programma, download rechts met de blauwe knop de brochure.

 

Startdatum 
dinsdag 10 april 2018
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 7.350,- inclusief kosten voor het RICS-assessment. De bedragen zijn exclusief btw. (Btw kunt u terugvorderen uit Btw-compensatiefonds BCF). Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van uw organisatie. Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Een perfecte combinatie van kennis en vaardigheden

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen.

donderdag 30 november 2017
donderdag 11 januari 2018
donderdag 25 januari 2018
donderdag 1 februari 2018
donderdag 8 maart 2018
donderdag 22 maart 2018
donderdag 5 april 2018
dinsdag 24 april 2018
donderdag 7 juni 2018
donderdag 14 juni 2018
donderdag 6 september 2018
donderdag 13 september 2018
donderdag 20 september 2018
donderdag 27 september 2018
donderdag 11 oktober 2018
donderdag 8 november 2018
donderdag 15 november 2018
donderdag 22 november 2018