Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Als kostprijsdekkende huur meer is dan de kostprijs; wat dan?

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 18 juni 2024

Om de kostprijsdekkende huur te bepalen, is er onder andere een inschatting gemaakt van de onderhoudskosten in de loop van de tijd.

Toepassing van het ambitieweb zorgt voor breder perspectief op verduurzaming

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 18 juni 2024

Op 17 juni 2024 vond dag 1 van de opleiding Gemeentelijk Vastgoed - succesvol verduurzamen plaats.

Stroomlijnen van besluitvorming door sturen op waarden van assets

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 5 maart 2024

In 2009 verscheen een NTA richtlijn die beleid aan conditiemeting van de assets koppelde: NTA 8026:2009. Het werd tijd voor een update: NEN 8026. Daarbij wordt waarde gekoppeld aan de instandhoudingseisen van verschillende assets.

Social rent helpt bij dekken van exploitatietekort

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 5 maart 2024

De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed gaat langzaam en het wordt er met het Ravijnjaar in het zicht niet beter op. De assetmanager zal het flink voor zijn of haar kiezen krijgen.

Ravijnjaar 2026: oplossingsrichtingen voor bezuinigingen op vastgoed

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 6 februari 2024

In 2026, ook wel het ravijnjaar genoemd, krijgen gemeenten zo’n € 3 miljard minder uit het gemeentefonds zonder dat er taken verdwijnen. Gemeenten komen dat jaar samen 3,9 miljard euro tekort.

De milieuprestatie-eisen veranderen: hout niet meer het meest optimaal

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 6 februari 2024

De milieuprestatie-eisen zouden als het aan de overheid ligt per 1-1-2025 aangescherpt worden. Nu ligt er een voorstel voor de wijziging, dat op 29 januari ter consultatie is gegaan. Wat verandert er?

Rekenkamer moet aan de bak: onderzoek loont. #1 Utrecht

Gemeentelijk Vastgoed Management
donderdag 11 mei 2023

Verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed is momenteel bestuurlijk een hot item. Dat zou zich moeten vertalen in gemeentelijk onderzoek van rekenkamers. Dat is niet het geval.

Hoe denkt de BBB over voorzieningen?

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 28 maart 2023

Bij de Provinciale Statenverkiezingen is op 15 maart de BBB de grootste partij geworden. Je zou denken dat dit qua onderwerpen een aardverschuiving betekent.

Europa en De Jonge zetten meer druk achter beperking CO2 uitstoot door overheidsgebouwen

Gemeentelijk Vastgoed Management
donderdag 16 februari 2023

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om haar broeikasgasemissies met minstens 55% te verminderen tussen nu en 2030.

Financiering maatschappelijk vastgoed met PPS: een gelukkig huwelijk?

Gemeentelijk Vastgoed Management
donderdag 26 januari 2023

19 januari van dit jaar bracht de VNG een alarmerend persbericht naar buiten: onderzoek bevestigt opnieuw financiële tekorten vanaf 2026.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!