Partners van Scobe Academy

Partners van Scobe Academy zijn bedrijven en organisatie werkzaam in het werkveld van gebiedsontwikkeling, maatschappelijk-, gemeentelijk- en zorgvastgoed, planeconomie en ruimtelijke ordenings- en vastgoedrecht. Het zijn koplopers in hun specialisme. Scobe Academy selecteert deze koplopers met zorg. Deze organisaties lopen voorop bij innovaties, wetgevingstrajecten en anticiperen het beste op maatschappelijke ontwikkelingen.

Witteveen+Bos

Als advies- en ingenieursbureau adviseren en helpen wij wereldwijd onze klanten bij het oplossen van de complexe uitdagingen van deze tijd. Vanuit een netwerk van 22 kantoren in 10 landen werken onze ruim 1.200 ingenieurs en adviseurs aan een betere leefomgeving voor iedereen, nu en later. Samen met onze stakeholders dragen wij zo bij aan sociale, ecologische en economische vooruitgang, waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties een inspirerende leidraad zijn.

W.H. de Haan mobiliteitspartner

W.H. de Haan Mobiliteitspartner adviseert overheden maar ook bedrijven op het terrein van verkeer en vervoer, waarbij parkeren een specialisatie is. Ontwikkeling van parkeerbeleid, opstellen van programma’s van eisen en begeleiding bij aanbestedingen, optimalisering van de parkeerorganisatie, het uitvoeren van parkeeronderzoeken, monitoring en evaluatie van parkeerbeleid, regionaal parkeerbeleid en vergunningverlening zijn daarvan voorbeelden.

W.H. de Haan Mobiliteitspartner kan worden in gezet als adviseur, sparringpartner, project- of programmaleider of als interimmanager.

VBTM Advocaten

VBTM Advocaten is een in alle aspecten van het vastgoedrecht gespecialiseerd kantoor. Wij zijn altijd op zoek naar talent: wil je werken bij VBTM? Beoordeel dan of je past in ons profiel.

VanMarleWitbreuk B.V.

VanMarleWitbreuk B.V. is een bureau dat geraadpleegd wordt voor verkeer- en vervoervraagstukken met als specialiteit parkerenorganisatieontwikkeling en dienstverlening. Wij werken in hoofdzaak bij overheden en hybride organisaties. Onze opdrachten bevinden zich meestal op het snijvlak van beleid, organisatie-ontwikkeling en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie.

VanDoorne

Van Doorne behoort tot de top van de onafhankelijke Nederlandse advocaten- fiscalisten en notarissenkantoren en is adviseur van vooraanstaande Nederlandse en internationale ondernemingen, financiële instellingen, semi-publieke instellingen en overheidsinstellingen. Tevens treden wij op als rijksadvocaat namens het Ministerie van Financiën.

Van Sandick advies

Hendrik van Sandick adviseert verschillende gemeenten en andere overheden over de Omgevingswet en de implementatie daarvan. Daarnaast adviseert hij bij grondbeleid en gebieds- en locatieontwikkeling.

drs. H.W. (Hendrik) van Sandick

 

TwynstraGudde

TwynstraGudde is een organisatieadviesbureau. Twynstra Gudde geeft advies over complexe vraagstukken uit de publieke sector en het bedrijfsleven.

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, digitalisering, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Ook bieden we managementoplossingen, zowel tijdelijk als vast. En met onze opleidingen delen we onze kennis direct uit de praktijk. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

Ten Have Advies

Ten Have Advies, onteigening, planschade, erfpacht, taxaties, risicoanalyse, arbitrage en bindend advies.

Temp.architecture

Temp. observes that the development of space is grinding to a halt. The enormous surface area of currently vacant ground and the great quantity of vacant real estate are symptoms of this stagnation. temp. studies and proposes designs relating to the spatial assignment resulting from this stagnation.

Tauw B.V.

Onze toegewijde professionals bieden betekenisvolle oplossingen door sterke expertise te combineren met waardevolle partnerschappen.

It's not just a daily job, it's... a living ambition

Sweco

Samen met klanten en de kennis van 17.500 architecten, ingenieurs en adviseurs, stuk voor stuk vakidioten, creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere samenleving. Schouder aan schouder.

Straatman Koster

Als nichekantoor is Straatman Koster gespecialiseerd in het vastgoedrecht, het aanbestedingsrecht en omgevingsrecht in de ruimste zin van het woord. Doordat wij met beide benen midden in de vastgoedbranche staan, kunnen wij u een optimale dienstverlening bieden en daarmee uw belangen zo optimaal mogelijk behartigen.

Ons team van advocaten opereert in de top van de markt van kantoren die gespecialiseerd zijn in project-en gebiedsontwikkeling.

StadKwadraat

Met financieel-economisch advies en management bij gebiedsontwikkeling leggen wij het fundament voor de investeringsbeslissingen van onze opdrachtgevers. Op het kruispunt van stedelijke ontwikkeling en financiën staat gedegen rekenwerk centraal in combinatie met creatieve en solide oplossingen. Of het nu gaat om haalbaarheid, financiering, organisatie of het brengen van nieuwe inzichten en het introduceren van nieuwe concepten. Ons vakmanschap is de basis voor transparant rekenwerk, innovatie en grip op organisatie en financiën: een duidelijke koers voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, projecten en beleid. Kortom: slimme sommen, sterke strategieën.

Smits Projekt Begeleiding

Smitsprojektbegeleiding is opgericht in 2004. Het is een van de weinige partijen die integraal vastgoedmanagement en -advies voor gemeenten biedt. Naast management en advies verzorgt Smitsprojektbegeleiding lezingen en gastcolleges voor studenten aan de Hogeschool van Rotterdam en Scobe Academy.

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is an independent, international engineering and project management consultancy with over 130 years of experience. Our professionals deliver their services in the fields of asset management, aviation, buildings, energy, industry, infrastructure, maritime, mining, strategy, transport, urban and rural planning, water management and water technology.

Backed by the expertise and experience of our 6,500 colleagues all over the world, our professionals provide their services locally to public and private clients from 100 offices in 35 countries.

We focus on delivering added value for our clients while at the same time addressing the challenges that societies worldwide are facing. These include the growing world population and the consequences this has on our towns and cities; on the demand for clean drinking water and water management; on traffic, transport and resource management.

RHO Adviseurs

Elke ingreep in het land heeft gevolgen. En daarom vaak voor- en tegenstanders. Wie iets wil met ruimte, betreedt een speelveld van regels en belangen. Dat is bij uitstek het werk van Rho Adviseurs. Initiatiefnemers – van overheid tot ondernemers – loodsen wij naar het beste antwoord op hun ruimtelijke vragen. Rho oordeelt onafhankelijk, adviseert oerdegelijk en ontwerpt creatief.

Republiq

We zijn ervaren vastgoedadviseurs, maar onze aanpak is vernieuwend. We zetten volop in op big data. Data legt meer fundament onder elke vastgoedbeslissing. Dat is waarom Republiq voor de helft bestaat uit vastgoedadviseurs en voor de helft uit data scientists. De combinatie maakt het verschil: cijfers gaan pas leven als je gevoel hebt voor de wereld die erachter schuil gaat.

RebelGroup

Onze Rotterdamse thuisbasis kijkt uit op de Maas. Het is slechts een basis. Ons werk doen we daar waar we de grootste impact kunnen maken. Als adviseur, investeerder of door zelf een project te initiëren.

Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit en wil tot de beste universiteiten van Europa behoren.
De Radboud Universiteit daagt haar studenten uit actief te participeren in de academische gemeenschap en leidt hen op tot kritische en geëngageerde academici, die met visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in een steeds internationaler wordende samenleving willen innemen.

Provincie Zeeland

Programma Advies & Initiatief

Ik help een team beter te presteren zodat het (ook bij tegenslag) efficiënter de doelen kan realiseren! Door het samenbrengen van praktijkkennis, doorlopende scholing en intervisie bied ik organisaties hulp bij veranderprocessen, voorkomen van conflicten en optimaal procesmanagement. Tot de opdrachtgevers behoren Corporaties, Overheden, Projectontwikkelaars, Makelaars, Bedrijven, Brancheorganisaties en Opleidingsinstituten.

ProCap

Elke dag zetten wij ons in voor onze opdrachtgevers, al 25 jaar lang. Vanaf dag 1 doen wij dit met veel energie, deskundigheid en creativiteit. Advies, projectmanagement en teamontwikkeling met een persoonlijke en eerlijke aanpak.

Platform Gebiedseconomie.nl

Gebiedseconomie.nl is een pragmatisch kennisplatform voor professionals en geïnteresseerden die dagelijks bezig zijn met de financiële kant van ruimtelijke projecten. Naast definities en publicaties treft u hier praktische modellen, praktijkvoorbeelden en -ervaringen aan. Tevens is er een agenda van actuele opleidingen, masterclasses en evenementen.

Plan22

Onze aanpak kenmerkt zich door de focus op het bundelen van elementen die nodig zijn om projecten tot een succes te maken. We willen presteren voor de stad.

PAS bv

Sinds de oprichting in 1993 is PAS bv een landelijk opererend adviesbureau gebiedsontwikkeling & planeconomie. De afgelopen decennia zijn wij uitgegroeid tot dé specialist in deze vakgebieden en hebben hier later ook grondbeleid en omgevingsrecht aan toegevoegd. PAS bv levert kwalitatief hoogwaardige ondersteuning op maat bij kleinschalige en grootschalige projecten. Zowel in Nederland als in het buitenland. Onze gebiedsontwikkeling adviseurs en planeconomen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van uiteenlopende projecten en in het sturen en beheersen van planontwikkelingsprocessen. 

Overmorgen

Wij zijn Over Morgen. Energieke ruimdenkers en versnellers. Adviseurs die zichtbare oplossingen bieden voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving. Oplossingen met blijvende maatschappelijke impact. Over Morgen begint nu.

Daar waar mensen samenleven en zich ontwikkelen, ontstaan nieuwe maatschappelijke opgaven en nieuwe vragen naar ruimte en energie. Ook vandaag daagt onze samenleving ons uit.  Technologische innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. De transitie naar duurzame energie is niet langer een vraag-, maar een uitroepteken. Deze moderne opgaven vragen continu om nieuwe oplossingen. Die oplossingen bedenken en waarmaken, dat is wat Over Morgen drijft. Daarbij werken we niet om ontwikkelingen heen of achter ontwikkelingen aan. Over Morgen omarmt ‘dat wat nog komt’ en verbindt het met ‘dat wat er al is’.

We bundelen de krachten van mensen en organisaties met ambities in de leefomgeving. We organiseren samenwerking, ondersteunen bij investeringsbeslissingen, brengen inzichten met onze toepassingsgerichte informatieproducten en realiseren programma’s, plannen en projecten. Dit doen we door inzet van onze expertise, slimme producten en doortastende strategieën. Zo zorgen we dat veranderingen uitgroeien tot blijvende verbeteringen, met maatschappelijke impact. Als het nodig is, veranderen we het speelveld. En als het passend is, investeren we mee.

Ortec

ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde optimalisatie-oplossingen voor planning. De ORTEC producten en diensten leiden tot een optimale rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraagvoorspelling, logistieke netwerkplanning en magazijn beheer. ORTEC biedt zowel stand-alone, alsook maatwerk en SAP®-gecertificeerde oplossingen, ondersteund door strategische partners. ORTEC heeft meer dan 1800 klanten wereldwijd, 750 werknemers en verschillende kantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azie.
 

Novaform

Novaform is gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke ontwikkelingen. Als vastgoedontwikkelaars voelen wij de verantwoordelijkheid om vooruitstrevend na te denken over de invulling van iedere beschikbare vierkante meter.

NEXT Vastgoed Consultancy B.V.

NEXT Vastgoed is een adviesbureau gespecialiseerd in grondbeleid, plan en vastgoedeconomie, taxatie en risicomanagement en richt zich op het combineren van vastgoedkennis. Het creatief toepassen van veel praktijkervaring is de basis voor de professionele aanpak. Veel ervaring betekent ook voor veel klanten werken, zoals gemeenten, projectontwikkelaars, wooncorporaties, retailers, juristen en bouwmanagers. 

De kennis combineren is de essentie van NEXT. Wat je als klant vooral wint is één aanspreekpunt, een efficiënte inzet van advieskracht en een breed perspectief. Voor de adviseurs betekent combineren vooral uitdagingen blijven bedenken. Steeds weer op zoek naar de juiste sleutel om verder te komen en om verder te springen. Ons motto luidt niet voor niets “Springen is de kunst van het combineren, wij combineren de kennis”.

NeXT Advocaten

Bij NeXT advocaten houden we van aanpakken. Op welk rechtsgebied u ons ook nodig hebt,
onze specialisten behandelen uw zaak daadkrachtig en resultaatgericht.
 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Mett

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling

Metafoor kan u met deze disciplines van kwalitatief hoogstaande adviezen en producten voorzien op het gebied van planeconomie, ruimtelijke ordening, privaatrecht en inkoop / aanbesteding. Ook kunt u bij ons terecht voor het uitvoeren van rekenkamer(commissie)-onderzoeken.

Loyens & Loeff

Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanneer u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze vestigingen in de Benelux en kantoren in de belangrijke financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze 900 adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft.

Lexence

Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht gericht op organisaties die actief zijn op de Nederlandse markt. Lexence bestaat uit 125 professionals, waaronder 80 advocaten & notarissen, werken in bevlogen teams geleid door betrokken partners.

Lawton

Wetgeving is continu aan verandering onderhevig en bedrijven en organisaties opereren in dynamische markten en werkterreinen. Op die terreinen heeft een bestuurder steeds weer te maken met wisselende 'stakeholders', zoals de aandeelhouders, toezichthouders, medewerkers en de ondernemingsraad. In al deze verhoudingen spelen contracten, gedragscodes en wetgeving een rol. Ook zodra het komt tot een (internationale) fusie, splitsing of overname, is het noodzakelijk kennis te hebben van de geldende afspraken en regelgeving. In die steeds veranderende omgeving wilt u kunnen rekenen op de kennis van specialisten die het rechtsgebied volledig overzien. Op die gebieden biedt Lawton oplossingen.

La Gro advocaten

La Gro is een fullservice advocatenkantoor. Iedereen is welkom voor juridische bijstand in welke vorm dan ook. De organisatie richt zich speciaal op ondernemers en (lokale) overheden.

KuiperCompagnons

KuiperCompagnons bouwt elke dag aan de toekomst van Nederland. Gedreven door onze liefde voor het Nederlandse landschap dragen wij, samen met bewoners, overheden en private partijen, bij aan een gelukkig, gezond en duurzaam leven, wonen en werken.
Als multidisciplinair advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving werken wij met een hecht team van stedenbouwers, (landschaps-)architecten, planologen, juristen en andere specialisten aan de ruimtelijke uitdagingen van morgen. We denken groots, en zorgen tegelijkertijd voor een uitvoerbaar plan.

Konsider

Konsider B.V. is (momenteel) een eenmanszaak en netwerkorganisatie. Konsider B.V. is een onderneming waar advisering omtrent de waardering en/of (her)ontwikkeling van grond, gebouw én gebied centraal staan. Netwerk(deling) en kennisdeling van zowel proces als inhoud zijn hierbij van belang om kwaliteit en imago te waarborgen. Missie van de onderneming is met gedegen advisering input te geven bij overwegingen en bij te dragen aan gedegen keuzes en besluitvorming in de gebouwde leefomgeving.

Kempenhaeghe

Bij Kempenhaeghe weten we dat een ziekte, aandoening of stoornis een grote impact kan hebben. Op het leven van de patiënt, maar ook op zijn omgeving. Onze professionals nemen daarom echt de tijd voor patiënten, leerlingen, cliënten en hun omgeving. Zodat iedereen kans maakt op het vinden van een nieuw perspectief.

KBM groep

Actief op het gebied van Ontwikkeling & innovatie, Bouw & transformatie en Onderhoud. We zijn optimaal ingericht voor klanten die met een partner willen ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden.
Wij geloven dat je voor alle partijen het beste resultaat haalt, als je vanuit gelijkwaardigheid werkt aan hetzelfde doel. Vanuit die basis bouwen we al 60 jaar aan de samenleving van morgen.
Middels goede relaties zijn we in staat een duurzame band op te bouwen met opdrachtgevers, co-makers, leveranciers en eindgebruikers.
Gelijkwaardig, doelgericht en praktisch zijn kwaliteiten die in het fundament van KBM Groep versleuteld zijn.
Onze kwaliteiten en de toegevoegde waarde die we willen realiseren zegt iets over de manier waarop wij werken en de cultuur die binnen ons bedrijf heerst.
Als we blijven sturen op onze kwaliteiten en we tegelijkertijd ons blijven ontwikkelen, dan kunnen we maximale toegevoegde waarde creëren voor elkaar en onze klanten.

Juriplan Advies

Heeft u behoefte aan advies op het terrein van het omgevingsrecht?

De Omgevingswet staat voor de deur. Dit betekent dat organisaties voorbereid moeten zijn op de veranderingen die de wetswijziging met zich meebrengt. Zowel op organisatorisch als op juridisch vlak.

Juriplan Advies ziet het als een kans om dit moment aan te grijpen om het omgevingsrecht effectiever en efficiënter te maken. Onze drive is met minder onderzoek en inzet sneller uw beleidsdoelen bereiken en de dienstverlening verbeteren.

Onze kennis en ervaring, die we zowel in de praktijk als door het (mee)schrijven aan wet- en regelgeving hebben opgedaan, zetten we in voor uw organisatievraagstukken en uw kennisbehoefte.

Jan Kappers Advies & Interim Management

J.B.W. van Vark RA Interim-management en Advies B.V.

Veranderingen(in de bedrijfsvoering), financiële herstructurering, reorganisatie, een crisis, alle omstandigheden die met professionele inzet van een derde kunnen worden vormgegeven dan wel beheerst. Hans van Vark, met name thuis in de woningcorporatie, zorg en overheidssector, is u daarbij graag van dienst.

Houthoff Buruma

Houthoff Buruma is een in Nederland gevestigd advocatenkantoor met meer dan 250 advocaten wereldwijd. De advocaten van onze diverse praktijkgebieden en kantoren werken gezamenlijk aan het creëren van nieuwe kansen en het managen van risico's. Wij werken nauw samen met cliënten om in veranderende marktomstandigheden innovatieve oplossingen en het beste juridisch advies te bieden. Ons succes is gelieerd aan het bereiken van de beste resultaten voor onze cliënten.

Hoogstate Taxateurs o/z en Rentmeesters

HOOGSTATE heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is HOOGSTATE actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van HOOGSTATE hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Hogeschool Rotterdam

Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 40.000 studenten en er zijn zo'n 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.

Heijmans Vastgoed N.V.

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek en infra combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met ruim 7.400 medewerkers en in 2013 € 2.1 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Havensteder

Wij zijn Havensteder. Wij verhuren met name betaalbare woningen in Rotterdam en omgeving voor mensen met een laag inkomen of een kwetsbare positie.

Hagemeijer & Tissen belastingadviseurs LLP (H&T)

Hagemeijer & Tissen belastingadviseurs LLP (H&T) is een onafhankelijk belastingadvieskantoor.
H & T is een kantoor met hoogwaardige adviseurs. Wij kunnen putten uit jaren van ervaring en beschikken over een breed nationaal én internationaal netwerk, zodat wij u op velerlei gebied fiscaal en administratief kunnen ondersteunen.

Grontmij

Grontmij is een toonaangevend Europees advies- en ingenieursbureau met uitgebreide expertise op het gebied van energie, snelwegen en wegen, light rail, duurzame gebouwen en water. Duurzaam ontwerp is de grondslag van ons werk. Dit stelt ons in staat om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Gloudemans

Grondzaken & Advies:

Wij adviseren op diverse niveaus en vanuit diverse expertises. Met onze juristen, ingenieurs en economen adviseren wij onder andere bij gebiedseconomie, nadeelcompensatie, onteigening, projectleiding, gebiedsontwikkeling, planschade, voorkeursrechten en aanbestedingen.

Rentmeesterij:

Onze rentmeesters zijn natuurlijk gedreven gebiedsregisseurs met visie. Wij rekenen ontwikkeling, inrichting en beheer van het landelijk gebied tot onze specialiteiten. In het buitengebied weten we onze weg te vinden op zakelijk en informeel vlak. Hiermee waarborgen we duurzame relaties en kwaliteit.

Taxaties:

Het taxeren van onroerende zaken is een vak dat vraagt om deskundige mensen. Onze taxateurs hebben kennis van zaken. Wij kennen de markt en beschikken over de juiste juridische, economische en technische kennis. In onze taxaties staan integriteit, verantwoordelijkheid en kwaliteit centraal.

Gemeente Utrecht

Gemeente Teylingen

Gemeente Rotterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Apeldoorn

FBN Juristen

FBN Juristen is al ruim 28 jaar een begrip in het notariaat. Het kantoor werd in 1988 opgericht door Hans Stubbé als Fiscaal Bureau voor het Notariaat. In het afgelopen decennium is het kantoor uitgegroeid tot een fiscaal én civiel kenniscentrum dat iedere jurist van advocaat tot belastingadviseur die werkzaam is op de notariële vakgebieden volledig bediend. Het kantoor verzorgt cursussen, is uitgever van de grote databank Via Juridica (www.viajuridica.nl) en geeft juridisch advies. De rechtsgebieden waarop ons kantoor zich onderscheidt zijn zowel

Fakton

Fakton is al ruim 35 jaar een high-end consultant voor strategie-, ontwikkel- en investeringsvraagstukken in vastgoed en de gebouwde omgeving. Onze mensen combineren vastgoedkennis, ervaring en analytische skills met praktische executiekracht om ingewikkelde vastgoedopgaven tot een goed resultaat te brengen.

Wij willen de vastgoedwereld beter maken door goed doordachte, transparante en financieel duurzame oplossingen te implementeren. Waarom? Omdat wij geloven in het succes daarvan op de lange termijn. Dat is wat ons drijft!

Exponent Finance BV

Strategisch financieel advies bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling

ERA vb&t makelaars

ERA vb&t makelaars

DWA

DWA is een adviesbureau in duurzame gebiedsontwikkeling. DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom bedenken zij slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen.

Op basis van fundamenteel onderzoek en metingen tijdens de gebruiksfase ontwikkelen zij betrouwbare concepten met realistische, financiële analyses. Hierbij streven zij naar een integrale en interdisciplinaire aanpak. DWA beschikt daarom over zowel onderzoekers als ontwerpers die ondersteund worden door eigen financiële adviseurs, beleidsadviseurs, bouwfysici en projectmanagers.

DWA is onderdeel van onze cursus Duurzame gebiedsontwikkeling, masterclass Rekenen aan gasloos bouwen

 

Dura Vermeer

Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Projecten worden daarbij in opdracht van derden en voor eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Dura Vermeer is onderscheidend en gaat vernieuwend te werk. Samen met onze partners bieden wij toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven. Wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid.

Dura Vermeer benut en bouwt haar 160 jaar aan kennis en ervaring voortdurend uit om ook in de toekomst met vakmanschap een optimale bijdrage te leveren aan het waarmaken van de ambities van klanten. Daartoe is Dura Vermeer relatiegedreven en beschikt zij over een solide financiële basis om de ambities waar te maken.

Dura Vermeer is zich bewust van haar maatschappelijke invloed en ziet maatschappelijke verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend. We zien dit terug in alles wat wij doen: in onze projecten, in onze organisatie, zowel direct als indirect. Dit betekent dat innovatie, een open en integere stijl van zaken doen, klantvriendelijkheid, maar zeker ook de zorg voor milieu en duurzaam ondernemen wezenskenmerken zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Voor haar medewerkers creëert Dura Vermeer een optimale en stabiele werkomgeving die maximaal bijdraagt aan de realisatie van hun individuele ambities. In deze solide omgeving dagen we onze medewerkers voortdurend uit tot ontplooiing, creativiteit en ondernemerschap.

DNS Planvorming

DNS Planvorming stelt bestemmingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op voor de transformatie van gebieden en locaties naar woningbouw, maatschappelijke functies, dienstverlening en detailhandel. Hierin zoeken we naar een optimale flexibiliteit om zo goed mogelijk de ontwikkelpotenties van de locatie te benutten.

Onze opdrachtgevers bestaan uit ontwikkelaars, grondeigenaren, gemeenten en provincies. Behalve de productvervaardiging verzorgen we ook de coördinatie en controle van benodigd (milieu)onderzoek.
We staan voor een doelgerichte aanpak, waarbij we oplossingen aandragen die bijdragen aan het doel van de opdrachtgever: het kort en goed verkrijgen van de bouwtitel.

DHK Tax & Legal

Specialisten btw & overdrachtsbelasting en douane & internationale handel

DHK is een fiscaal advieskantoor dat gespecialiseerd is op het gebied van btw & overdrachtsbelasting en douane & internationale handel. In aanvulling op de adviesdiensten biedt DHK fiscale vertegenwoordiging voor (de btw-verplichtingen en de statistische verplichtingen van) buitenlandse ondernemers.

Deloitte

Deloitte Touche Tohmatsu is de grootste internationale organisatie op het gebied van de financiële en zakelijke dienstverlening. De Nederlandse memberfirm van de organisatie opereert onder de naam Deloitte.

Deloitte Touche Tohmatsu is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op het leveren van de hoog kwalitatieve dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor circa 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van 263.900 professionals in alle werelddelen en van de memberfirms met hun vestigingen.

De Windvogel

De Windvogel wil er graag samen met haar leden voor zorgen dat er meer duurzame energie in Nederland wordt opgewekt. Dat doen we door wind- en zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren. Iedereen kan lid worden en naar wens participeren.
Doe ook mee!

De Alliantie

De Alliantie is een woningcorporatie met woningen in het noorden van de Randstad. Met bijna 60.000 woningen is de Alliantie een van de grootste woningcorporaties in Nederland. De Alliantie zorgt voor betaalbare en goede woonruimte, in vitale wijken.

CROW

CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.

Ons verhaal

Op weg naar werk, naar school of weer naar huis. Iedere Nederlander ondervindt dagelijks de positieve gevolgen van ons werk. Of het nu gaat om de hoogte van de trottoirband bij een bushalte, maatregelen voor het werken met verontreinigde grond, gladheidsbestrijding tijdens de winterperiode of de hoeveelheid parkeerplaatsen bij een voetbalstadion. Bij CROW werken we samen met de gebruikers van onze producten en diensten om te zorgen dat elke Nederlander dagelijks veilig en goed geregeld naar huis kan.

Waarom we doen wat we doen

Omdat zelfs de grote aanpassingen aan Nederland vaak geruisloos verlopen, zou je bijna denken dat het allemaal vanzelf gaat. Niets is minder waar. Iedereen heeft het over de zelfrijdende auto. Maar wie zorgt er voor de broodnodige innovaties op ons wegennetwerk om de introductie van de zelfrijdende auto mogelijk te maken?

Om Nederland goed ingericht te houden, is continu onderhoud en verbetering nodig. Veel infrastructuur is in de jaren 60 van de vorige eeuw aangelegd en moet vervangen worden. Ook grote maatschappelijke ontwikkelingen, zoals digitale transformatie, de energietransitie en smart mobility hebben een enorme impact op Nederland.

Samen maken we Nederland veiliger

Om Nederland nu en in de toekomst goed geregeld te houden werken we aan richtlijnen, opleidingen en praktische tools in verschillende vormen. Onder meer online kennismodules, handboeken, meet- en ontwerpinstrumenten en cursussen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Al meer dan dertig jaar werken we als kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren samen met onze partners. We ondersteunen en spelen een centrale rol bij het vinden van de juiste antwoorden. Antwoorden die onze opdrachtgevers helpen bij het maken van beleid en de uitvoering ervan.

Samen zorgen we er voor dat de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld zijn.

Creando Holding B.V.

Creando begon vanuit mijn passie voor het ondernemen. Door de jaren heen heb ik aan veel mooie projecten mogen werken en de benodige ervaring opgedaan om eindelijk mijn eigen ondernemen te starten. Zie mij als een ervaren spin in het web: ik heb de contacten en de kennis om een project van A tot Z perfect af te leveren. Integriteit en transparantie zijn het meest belangrijk in mijn werkproces.Alles duidelijk en eerlijk maakt voor de beste resultaten. Wanneer ik de juiste mensen aan elkaar verbind en het project wordt enthousiast afgerond ben ik trots.

Copper8

Wij realiseren de circulaire economie. Door te adviseren, te onderzoeken en te ondernemen. Hoe kunnen we samen de transitie inzetten? Dat houdt ons structureel bezig en zorgt voor innovatie van proces tot aan techniek.

Bügel Hajema

BügelHajema Adviseurs is een allround adviesbureau voor ruimtelijke ordening en milieu en behoort met ruim 60 medewerkers tot de grote onafhankelijke ruimtelijke adviesbureaus van ons land, met vestigingen in Assen, Amersfoort en Leeuwarden.

Brink Groep

Sinds 1972 staat Brink Groep voor grip op kwaliteit, proces en eindresultaat in bouw, huisvesting en vastgoed. We vormen het hart van een groep bedrijven met ieder een eigen specialisme in management, advies en automatisering. Samen zijn we met ongeveer 250 professionals. Ieder van ons wordt gedreven door de passie voor ons vak en de overtuiging dat het elke dag beter kan; dat de vraagstukken, waarmee de sector nu wordt geconfronteerd, kunnen en moeten worden opgelost. We bieden diensten en producten die daar concreet aan bijdragen. Voor elke organisatie in de keten, van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker en van bouw- en infrabedrijf tot overheid. We werken vaak voor grote opdrachtgevers, maar bedienen ook kleinere partijen in de sector.

BPD

BPD houdt zich bezig met één van onze belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen waarin we als gebiedsontwikkelaar actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Bouwstenen voor Sociaal

Bouwstenen voor Sociaal is onafhankelijk, ondernemend, ontvangt geen subsidie en fungeert als motor voor het veld.

Inhoudelijk steunt Bouwstenen op de input van mensen in het veld. Mensen die nut en noodzaak van een dergelijk platform onderschrijven en er zelf ook belang bij hebben. Mensen die beseffen dat het veld het zelf moet doen en de oplossing niet uit Den Haag komt. Zij brengen informatie in, doen verslag van bijeenkomsten of treden op als correspondent. Ook u kunt meedoen.

Financieel steunt Bouwstenen op partners uit het veld. Zij maken het werk van Bouwstenen mogelijk. Partners hebben altijd een streepje voor; zowel inhoudelijk bij de invulling van de  Agenda Maatschappelijk Vastgoed (waar gaan we mee bezig), als financieel (gratis of korting bij diverse activiteiten).

VNG, Aedes, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland steunen het platform en hebben hun naam hieraan verbonden. Zij zijn de afzenders van Bouwstenen. De Wijkplaats organiseert het geheel.

BOG Auctions

BOG Auctions is een initiatief vanuit het notariaat in samenwerking met BVA Auctions met als doelstelling een onafhankelijk platform te creëren voor het veilen van bedrijfsmatig vastgoed via internet. Het platform van BOG Auctions is er op gericht om in opdracht van iedere hypotheekhouder, notaris, curator, makelaar en (particuliere) eigenaars en vastgoedadviseur bedrijfsmatig vastgoed of vastgoed afkomstig uit zakelijke kredieten te veilen. 

Na registratie kan iedereen deelnemen aan deze openbare veilingen. In de veilingkalender treft u het actuele aanbod van te veilen objecten. Indien u zich registreert ontvangt u automatisch bericht als er een nieuwe veiling wordt gepubliceerd.

Boer en Croon

Als er direct gehandeld moet worden, als snelle analyse en ingrijpende actie vereist is, als het probleem onoplosbaar is volgens anderen, dan excelleren wij. Wij zijn Boer & Croon.
We zijn doeners en doorzieners met denkkracht, met hart voor jouw zaak.
Onze garantie: Elke uitdaging, blijvend resultaat.

Boekel de Nerée

Advocaten- en notarissenkantoor gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas en in de Londense City. 

BMC

Sinds 1986 draagt BMC bij aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. Met raad en daad: advies dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen én praktische implementatie. Hierbij staat het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt centraal.

Belastingdienst

De Belastingdienst is een overheidsorganisatie die de heffing en inning van belastingen voor een staat verzorgt, en de regelingen voor Toeslagen aan burgers uitvoert.

bbn

bbn geeft u de ruimte om uw plannen wáár te maken. Met 120 specialisten op het gebied van vastgoedadvies en bouwmanagement bieden wij u de juiste expertise en ondersteuning in élke fase van het bouwproces

Baker Tilly

Baker Tilly biedt oplossingen voor vragen die u als ondernemer bezighouden. Wij zijn méér dan een accountancy en belastingadvieskantoor. Wij bieden een breed palet aan diensten: van (wettelijke) controle jaarrekening tot btw- advies. Van arbeidsrecht tot begeleiding bij aankoop van een bedrijf. Van waardebepaling tot detachering. En van IT-advies tot bedrijfsstrategie. Wij focussen ons op de publieke sector, de zorg en de grotere mkb-bedrijven, waaronder familiebedrijven.

Avignon Capital

Avignon Capital is een Europees vastgoedinversterings- en assetmanagement bedrijf, geloceerd in London. Wij zijn toegewijd aan het creëeren van waarde door klantgerichte, innovatieve en uitgebreide oplossingen te bieden voor vastgoedinvesteringen. 

AT Osborne

AT Osborne helpt publieke opdrachtgevers om wezenlijk bij te dragen aan een Toekomstbestendige Infrastructuur, een Gezonde Samenleving en een Duurzame Leefomgeving. Daarbij kiezen wij voor een integrale benadering: de bundeling van ambities en opgaven om ze optimaal tot stand te brengen. Zo ontstaan fysieke leefomgevingen waar mensen baat bij hebben.

APPM

Wij willen Nederland mooier maken. We zoeken naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de ruimte en combineren een brede blik op de fysieke leefomgeving met diep inhoudelijke kennis. Als vanzelf vinden we integrale oplossingen. We werken aan de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling, uitvoering en exploitatie. We weten hoe je visie creëert, samenwerking tot stand brengt en alle partijen meeneemt. Steeds op zoek naar concreet resultaat. Voor de opgaven van nu, én de toekomst.

Antea Group

Antea Group is een internationaal ingenieurs- en adviesbureau; gespecialiseerd in full-service oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. Antea Group is een toonaangevende partner bij de ontwikkeling en toepassing van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving. Daarbij is duurzaamheid nooit het eindpunt, maar een continu proces met als uitgangspunt een positieve impact op de leefomgeving. Wij geloven in duurzame en innovatieve dienstverlening enerzijds en een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering anderzijds.

Amvest

THUIS IN DE NEDERLANDSE WONINGMARKT

Wat maakt een woningontwikkeling tot een succes? Het begint met voorstellingsvermogen, met creativiteit. Mogelijkheden zien én ze verzilveren. Als toonaangevend fondsmanager-slash-ontwikkelaar heeft Amvest de slagkracht en het vermogen om kansen te benutten. Amvest heeft alles in huis.

Alba Concepts

Alba Concepts is een jonge, duurzame onderneming die zich richt op drie activiteiten: advisering, management en projectontwikkeling. Bij alle activiteiten staat centraal dat wij handelen daar waar vastgoed, duurzaamheid, strategie en financiën elkaar vinden in de vroege planfasen. Alba Concepts is 100% gedreven en altijd origineel. Alba Concepts durft risico’s te nemen en net over het randje te gaan. Soms moet je verder durven kijken en out-of-the-box durven denken, om tot dat idee te komen waar nog niemand aan heeft gedacht. Wij brengen ideeën in vastgoed verder.