Partners van Scobe Academy

Partners van Scobe Academy zijn bedrijven en organisatie werkzaam in het werkveld van gebiedsontwikkeling, maatschappelijk-, gemeentelijk- en zorgvastgoed, planeconomie en ruimtelijke ordenings- en vastgoedrecht. Het zijn koplopers in hun specialisme. Scobe Academy selecteert deze koplopers met zorg. Deze organisaties lopen voorop bij innovaties, wetgevingstrajecten en anticiperen het beste op maatschappelijke ontwikkelingen.

Woonkracht 10

Samen Thuis Geven
Woonkracht10 ziet het als haar maatschappelijke opdracht om samen met partners thuis te geven aan mensen in de Drechtsteden voor wie een woning in de vrije huurmarkt minder vanzelfsprekend of minder gemakkelijk bereikbaar is. Zij stemmen hun aanbod af op de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen in ons werkgebied en houden rekening met de duurzame eisen die het milieu en hun klanten aan hen stellen.

Zij werken aan goede, duurzame en betaalbare woningen in gevarieerde buurten voor mensen met verschillende leefstijlen en inkomens. Daarnaast willen zij dat deze buurten netjes, schoon en veilig zijn, zodat  het prettig wonen is. Dat doen zij niet alleen, maar in samenwerking met hun (maatschappelijke) partners. Een goede woning in een prettige buurt voor de mensen in Zwijndrecht, Papendrecht en Alblasserdam voor wie een woning in de vrije huur- of koopmarkt minder vanzelfsprekend of minder gemakkelijk bereikbaar is.
 

Woningbouwvereniging Poortugaal

Witteveen+Bos

Als advies- en ingenieursbureau adviseren en helpen wij wereldwijd onze klanten bij het oplossen van de complexe uitdagingen van deze tijd. Vanuit een netwerk van 22 kantoren in 10 landen werken onze ruim 1.200 ingenieurs en adviseurs aan een betere leefomgeving voor iedereen, nu en later. Samen met onze stakeholders dragen wij zo bij aan sociale, ecologische en economische vooruitgang, waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties een inspirerende leidraad zijn.

Wissing

Bij Wissing werken doorzetters. Wij zijn een stedenbouwkundig bureau met vakmensen die schouder aan schouder met opdrachtgevers de markt in beweging houden. Visionair denken vinden wij prima, zolang er maar een haalbaar plan uit voortkomt. Samen bouwen aan een toekomst in een prachtige leefomgeving, daar gaan wij elke dag voor

Waterschap Hunze en Aa's

Hunze en Aa’s houdt zich dagelijks bezig met het water in Noordoost-Groningen en Noordoost-Drenthe.

Zij werken aan schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. Aan sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen. En aan waterwegen die goed bevaarbaar zijn. Ze houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie.

 

Van Sandick advies

Hendrik van Sandick adviseert verschillende gemeenten en andere overheden over de Omgevingswet en de implementatie daarvan. Daarnaast adviseert hij bij grondbeleid en gebieds- en locatieontwikkeling.

drs. H.W. (Hendrik) van Sandick

 

Van den Brand Grondbeleid b.v.

Urban Reality

Urban Reality (UR) brengt financiële regie in gebiedsontwikkelingen.

 

TwynstraGudde

TwynstraGudde is een organisatieadviesbureau. Twynstra Gudde geeft advies over complexe vraagstukken uit de publieke sector en het bedrijfsleven.

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, digitalisering, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Ook bieden we managementoplossingen, zowel tijdelijk als vast. En met onze opleidingen delen we onze kennis direct uit de praktijk. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

TTE Consultants

Vanaf de oprichting in 1999 werkt TTE Consultants aan verbetering van de leefomgeving. Door het verbinden van onder- en bovengrond, van techniek met proces en van kennis met praktijk staan we garant voor robuuste, kosteneffectieve en maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Onze kernwaarden hierbij zijn gezond verstand, kennis, samen(werken) en duurzaamheid. Visie De benadering van de leefomgeving verandert voortdurend. De komende decennia staan de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en wonen en werken daarbij centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat de ondergrond hier een belangrijke rol in kan en moet spelen. Kernwaarden - Gezond verstand - Kennis - Samen(werken) - Duurzaamheid

TotalLink

TotalLink - Software voor gebiedsontwikkeling en vastgoed.
Contractbeheer - Grondexploitatie - Risicomanagement - Erfpacht beheer - Projectendashboard

Ten Holter Noordam

Ten Holter Noordam is een multi service adcocatenkantoor uit Rotterdam. Ze richten zich op de marktgebieden bouw, haven, overheid en zorg. Iedere advocaat heeft zijn eigen expertise. 

TBV Wonen

Een fijn thuis 

Misschien wel een van de belangrijkste dingen in je leven. Een plek waar je je fijn en veilig voelt. Waar je goed woont, nu en in de toekomst. In een wijk of dorp waar jij je thuis voelt. Waar je zonder zorgen kunt wonen, ook als je ouder wordt. En waar je een eerlijke huur voor betaalt. Dat is waar zij aan werken. Niet alleen aan de stenen, ook aan het gevoel van thuis zijn. 

TBV Wonen heeft ongeveer 9000 huurwoningen. In Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Helvoirt en Haaren. Dat betekent dat ze een middelgrote corporatie zijn. Zij kiezen ervoor om vooral mensen te helpen die hun hulp goed kunnen gebruiken. Ouderen, mensen met een beperking en anderen die zorg en aandacht nodig hebben. Daarom werken ze samen met allerlei organisaties voor zorg en welzijn. 

Tauw B.V.

Onze toegewijde professionals bieden betekenisvolle oplossingen door sterke expertise te combineren met waardevolle partnerschappen.

It's not just a daily job, it's... a living ambition

Sweco

Sweco bruist van de ideeën en expertise. Hier ontstaan de beste oplossingen voor onze klanten én de maatschappij. Groei, vooruitgang en innovatie stimuleren we dan ook volop. We helpen onze mensen die kansrijke berg op, maar tillen ze niet. Naast het stimuleren van de ontwikkeling van onze mensen, onze expertise en de diensten waar de markt om vraagt, is samenwerking en verbinding binnen Nederland en met de andere Sweco-landen cruciaal voor ons succes. Samen beschikken we over meer dan 500 expertisevelden. We kunnen letterlijk elke puzzel voor onze klanten oplossen.

Straatman Koster

Als nichekantoor is Straatman Koster gespecialiseerd in het vastgoedrecht, het aanbestedingsrecht en omgevingsrecht in de ruimste zin van het woord. Doordat wij met beide benen midden in de vastgoedbranche staan, kunnen wij u een optimale dienstverlening bieden en daarmee uw belangen zo optimaal mogelijk behartigen.

Ons team van advocaten opereert in de top van de markt van kantoren die gespecialiseerd zijn in project-en gebiedsontwikkeling.

StadKwadraat

Met financieel-economisch advies en management bij gebiedsontwikkeling leggen wij het fundament voor de investeringsbeslissingen van onze opdrachtgevers. Op het kruispunt van stedelijke ontwikkeling en financiën staat gedegen rekenwerk centraal in combinatie met creatieve en solide oplossingen. Of het nu gaat om haalbaarheid, financiering, organisatie of het brengen van nieuwe inzichten en het introduceren van nieuwe concepten. Ons vakmanschap is de basis voor transparant rekenwerk, innovatie en grip op organisatie en financiën: een duidelijke koers voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, projecten en beleid. Kortom: slimme sommen, sterke strategieën.

Scobe Academy

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is an independent, international engineering and project management consultancy with over 130 years of experience. Our professionals deliver their services in the fields of asset management, aviation, buildings, energy, industry, infrastructure, maritime, mining, strategy, transport, urban and rural planning, water management and water technology.

Backed by the expertise and experience of our 6,500 colleagues all over the world, our professionals provide their services locally to public and private clients from 100 offices in 35 countries.

We focus on delivering added value for our clients while at the same time addressing the challenges that societies worldwide are facing. These include the growing world population and the consequences this has on our towns and cities; on the demand for clean drinking water and water management; on traffic, transport and resource management.

Roelofs

Roelofs is een familiebedrijf dat midden in de samenleving staat. Werken aan de openbare ruimte betekent voor hen werken aan de toekomst. Met hun brede aanpak leveren zij betekenis en toegevoegde waarde aan de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele projecten. Hun expertise ligt onder andere op het gebied van gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, riolering en grondstoffen. Als kennispartner beheerst Roelofs het totale traject van een project; van advies en ontwerp, tot realisatie, beheer en onderhoud.

Als innovatieve kennispartner zijn zij een spin in het web; van innovatieve asfaltmengsels, tot vernieuwende contractvormen en data gestuurd wegbeheer. Zij willen hun kennis delen en werken met hun strategische partners aan een hoogwaardig gebruik van de openbare ruimte mét oog voor het klimaat en toekomstige generaties.

Rijkswaterstaat

RHO Adviseurs

Elke ingreep in het land heeft gevolgen. En daarom vaak voor- en tegenstanders. Wie iets wil met ruimte, betreedt een speelveld van regels en belangen. Dat is bij uitstek het werk van Rho Adviseurs. Initiatiefnemers – van overheid tot ondernemers – loodsen wij naar het beste antwoord op hun ruimtelijke vragen. Rho oordeelt onafhankelijk, adviseert oerdegelijk en ontwerpt creatief.

Republiq

We zijn ervaren vastgoedadviseurs, maar onze aanpak is vernieuwend. We zetten volop in op big data. Data legt meer fundament onder elke vastgoedbeslissing. Dat is waarom Republiq voor de helft bestaat uit vastgoedadviseurs en voor de helft uit data scientists. De combinatie maakt het verschil: cijfers gaan pas leven als je gevoel hebt voor de wereld die erachter schuil gaat.

RebelGroup

Onze Rotterdamse thuisbasis kijkt uit op de Maas. Het is slechts een basis. Ons werk doen we daar waar we de grootste impact kunnen maken. Als adviseur, investeerder of door zelf een project te initiëren.

Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit en wil tot de beste universiteiten van Europa behoren.
De Radboud Universiteit daagt haar studenten uit actief te participeren in de academische gemeenschap en leidt hen op tot kritische en geëngageerde academici, die met visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in een steeds internationaler wordende samenleving willen innemen.

R&B Wonen

Wij zijn R&B Wonen! We opereren ondernemend, professioneel en betrouwbaar. Wij investeren in de capaciteiten van onze mensen en de kwaliteit van ons werkgeverschap. Medewerkers worden actief betrokken bij de doelen van de organisatie om draagvlak te behouden en te vergroten. Wij willen toe naar een organisatie waarin medewerkers als deskundige professionals zelfstandig werken aan vooraf afgestemde resultaten. Wij willen dat de vakbekwaamheid van het personeel en het ontwikkelingspotentieel groot is en blijft. Met een woningbezit van circa 4300 woningen zijn wij de grootste verhuurder in de gemeente Reimerswaal en Borsele.

Programma Advies & Initiatief

Ik help een team beter te presteren zodat het (ook bij tegenslag) efficiënter de doelen kan realiseren! Door het samenbrengen van praktijkkennis, doorlopende scholing en intervisie bied ik organisaties hulp bij veranderprocessen, voorkomen van conflicten en optimaal procesmanagement. Tot de opdrachtgevers behoren Corporaties, Overheden, Projectontwikkelaars, Makelaars, Bedrijven, Brancheorganisaties en Opleidingsinstituten.

ProCap

Elke dag zetten wij ons in voor onze opdrachtgevers, al 25 jaar lang. Vanaf dag 1 doen wij dit met veel energie, deskundigheid en creativiteit. Advies, projectmanagement en teamontwikkeling met een persoonlijke en eerlijke aanpak.

Platform Gebiedseconomie.nl

Gebiedseconomie.nl is een pragmatisch kennisplatform voor professionals en geïnteresseerden die dagelijks bezig zijn met de financiële kant van ruimtelijke projecten. Naast definities en publicaties treft u hier praktische modellen, praktijkvoorbeelden en -ervaringen aan. Tevens is er een agenda van actuele opleidingen, masterclasses en evenementen.

Petra Vries Trainingen

Peter Rood

Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is in heel Nederland actief op het gebied van grondzaken, grondbeleid en gebiedsontwikkeling, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Kennis, advies en uitvoering gaan bij Overwater Grondbeleid in één hand. Het gespecialiseerde team bestaat uit grondzakendeskundigen, juristen en taxateurs. Zij geven strategische adviezen, mede op basis van het door Overwater Grondbeleid Adviesbureau ontwikkelde concept  Sturend en Actief Grondbeleid, passen grondbeleidsinstrumenten toe, taxeren en begeleiden de verwerving en uitgifte van gronden.

Overmorgen

Wij zijn Over Morgen. Energieke ruimdenkers en versnellers. Adviseurs die zichtbare oplossingen bieden voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving. Oplossingen met blijvende maatschappelijke impact. Over Morgen begint nu.

Daar waar mensen samenleven en zich ontwikkelen, ontstaan nieuwe maatschappelijke opgaven en nieuwe vragen naar ruimte en energie. Ook vandaag daagt onze samenleving ons uit.  Technologische innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. De transitie naar duurzame energie is niet langer een vraag-, maar een uitroepteken. Deze moderne opgaven vragen continu om nieuwe oplossingen. Die oplossingen bedenken en waarmaken, dat is wat Over Morgen drijft. Daarbij werken we niet om ontwikkelingen heen of achter ontwikkelingen aan. Over Morgen omarmt ‘dat wat nog komt’ en verbindt het met ‘dat wat er al is’.

We bundelen de krachten van mensen en organisaties met ambities in de leefomgeving. We organiseren samenwerking, ondersteunen bij investeringsbeslissingen, brengen inzichten met onze toepassingsgerichte informatieproducten en realiseren programma’s, plannen en projecten. Dit doen we door inzet van onze expertise, slimme producten en doortastende strategieën. Zo zorgen we dat veranderingen uitgroeien tot blijvende verbeteringen, met maatschappelijke impact. Als het nodig is, veranderen we het speelveld. En als het passend is, investeren we mee.

Ortec

ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde optimalisatie-oplossingen voor planning. De ORTEC producten en diensten leiden tot een optimale rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraagvoorspelling, logistieke netwerkplanning en magazijn beheer. ORTEC biedt zowel stand-alone, alsook maatwerk en SAP®-gecertificeerde oplossingen, ondersteund door strategische partners. ORTEC heeft meer dan 1800 klanten wereldwijd, 750 werknemers en verschillende kantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azie.
 

NEXT Vastgoed Consultancy B.V.

NEXT Vastgoed is een adviesbureau gespecialiseerd in grondbeleid, plan en vastgoedeconomie, taxatie en risicomanagement en richt zich op het combineren van vastgoedkennis. Het creatief toepassen van veel praktijkervaring is de basis voor de professionele aanpak. Veel ervaring betekent ook voor veel klanten werken, zoals gemeenten, projectontwikkelaars, wooncorporaties, retailers, juristen en bouwmanagers. 

De kennis combineren is de essentie van NEXT. Wat je als klant vooral wint is één aanspreekpunt, een efficiënte inzet van advieskracht en een breed perspectief. Voor de adviseurs betekent combineren vooral uitdagingen blijven bedenken. Steeds weer op zoek naar de juiste sleutel om verder te komen en om verder te springen. Ons motto luidt niet voor niets “Springen is de kunst van het combineren, wij combineren de kennis”.

NeXT Advocaten

Bij NeXT advocaten houden we van aanpakken. Op welk rechtsgebied u ons ook nodig hebt,
onze specialisten behandelen uw zaak daadkrachtig en resultaatgericht.
 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een mooier Nederland. Samen zorgen we voor een bereikbaar land met sterke dijken, waarin je veilig van A naar B komt. Voor een land met schone lucht, een schone bodem en schoon water. Een land waar we zuinig zijn op grondstoffen en materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Waar we ons duurzaam verplaatsen. Een land met ruimte voor mogelijkheden. Dat vraagt om een ministerie dat verbindt: niet alleen plaatsen en ideeën, maar vooral mensen. Alles voor een mooier Nederland.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Mett

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling

Metafoor kan u met deze disciplines van kwalitatief hoogstaande adviezen en producten voorzien op het gebied van planeconomie, ruimtelijke ordening, privaatrecht en inkoop / aanbesteding. Ook kunt u bij ons terecht voor het uitvoeren van rekenkamer(commissie)-onderzoeken.

Mast Creativiteit

LiebregtsLiestra Advocaten

Lexence

Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht gericht op organisaties die actief zijn op de Nederlandse markt. Lexence bestaat uit 125 professionals, waaronder 80 advocaten & notarissen, werken in bevlogen teams geleid door betrokken partners.

Lens Energie

LENS ontwikkelt, realiseert en beheert zonnedaken door heel Nederland. Dit doen we met een langetermijnvisie omdat wij geloven in duurzaam rendement. Iedereen moet gedurende de gehele levensduur zorgeloos gebruik kunnen maken van hun zonnesysteem. Voor elke business case geldt immers: duurzaamheid duurt het langst.

LEEFOM B.V.

We zijn echte kwartiermakers die in staat zijn complexe opgaven te vereenvoudigen, te analyseren en overzicht te creëren. Daarnaast zijn we in staat om zowel met interne- als externe stakeholders overtuigend te communiceren. We schakelen optimaal ons netwerk in. In staat om de sfeer tijdens een bijeenkomst of binnen de organisatie eenvoudig en ongemerkt om te buigen in positieve zin. We houden rekening met de verschillen in kennisniveau van collega’s en deelnemers. We brengen belangen in kaart, ontwikkelen samen met het team een visie voor de aanpak. Daarna volgt de doorvertaling naar een duidelijk gevisualiseerd stappen- en communicatieplan. We benutten het talent en ervaring van de teamleden zo optimaal mogelijk: wij zetten de teamleden in hun kracht. Ons werkgebied is: de provincie Noord-Holland, Amsterdam en omstreken en de provincie Zuid-Holland.

La Gro Geelkerken Advocaten

La Gro advocaten

La Gro is een fullservice advocatenkantoor. Iedereen is welkom voor juridische bijstand in welke vorm dan ook. De organisatie richt zich speciaal op ondernemers en (lokale) overheden.

KuiperCompagnons

KuiperCompagnons bouwt elke dag aan de toekomst van Nederland. Gedreven door onze liefde voor het Nederlandse landschap dragen wij, samen met bewoners, overheden en private partijen, bij aan een gelukkig, gezond en duurzaam leven, wonen en werken.

Als multidisciplinair advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving werken wij met een hecht team van stedenbouwers, (landschaps-)architecten, planologen, juristen en andere specialisten aan de ruimtelijke uitdagingen van morgen. We denken groots, en zorgen tegelijkertijd voor een uitvoerbaar plan.
 

Konsider

Konsider B.V. is (momenteel) een eenmanszaak en netwerkorganisatie. Konsider B.V. is een onderneming waar advisering omtrent de waardering en/of (her)ontwikkeling van grond, gebouw én gebied centraal staan. Netwerk(deling) en kennisdeling van zowel proces als inhoud zijn hierbij van belang om kwaliteit en imago te waarborgen. Missie van de onderneming is met gedegen advisering input te geven bij overwegingen en bij te dragen aan gedegen keuzes en besluitvorming in de gebouwde leefomgeving.

KBM groep

Actief op het gebied van Ontwikkeling & innovatie, Bouw & transformatie en Onderhoud. We zijn optimaal ingericht voor klanten die met een partner willen ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden.
Wij geloven dat je voor alle partijen het beste resultaat haalt, als je vanuit gelijkwaardigheid werkt aan hetzelfde doel. Vanuit die basis bouwen we al 60 jaar aan de samenleving van morgen.
Middels goede relaties zijn we in staat een duurzame band op te bouwen met opdrachtgevers, co-makers, leveranciers en eindgebruikers.
Gelijkwaardig, doelgericht en praktisch zijn kwaliteiten die in het fundament van KBM Groep versleuteld zijn.
Onze kwaliteiten en de toegevoegde waarde die we willen realiseren zegt iets over de manier waarop wij werken en de cultuur die binnen ons bedrijf heerst.
Als we blijven sturen op onze kwaliteiten en we tegelijkertijd ons blijven ontwikkelen, dan kunnen we maximale toegevoegde waarde creëren voor elkaar en onze klanten.

Juriplan Advies

Heeft u behoefte aan advies op het terrein van het omgevingsrecht?

De Omgevingswet staat voor de deur. Dit betekent dat organisaties voorbereid moeten zijn op de veranderingen die de wetswijziging met zich meebrengt. Zowel op organisatorisch als op juridisch vlak.

Juriplan Advies ziet het als een kans om dit moment aan te grijpen om het omgevingsrecht effectiever en efficiënter te maken. Onze drive is met minder onderzoek en inzet sneller uw beleidsdoelen bereiken en de dienstverlening verbeteren.

Onze kennis en ervaring, die we zowel in de praktijk als door het (mee)schrijven aan wet- en regelgeving hebben opgedaan, zetten we in voor uw organisatievraagstukken en uw kennisbehoefte.

Jan Kappers Advies & Interim Management

J.B.W. van Vark RA Interim-management en Advies B.V.

Veranderingen(in de bedrijfsvoering), financiële herstructurering, reorganisatie, een crisis, alle omstandigheden die met professionele inzet van een derde kunnen worden vormgegeven dan wel beheerst. Hans van Vark, met name thuis in de woningcorporatie, zorg en overheidssector, is u daarbij graag van dienst.

HowToChange

Hoogstate Taxateurs o/z en Rentmeesters

HOOGSTATE heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van het Onteigeningsrecht en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is HOOGSTATE actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van HOOGSTATE hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Hogeschool Rotterdam

Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 40.000 studenten en er zijn zo'n 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.

GrondGidsen

Gloudemans

Grondzaken & Advies:

Wij adviseren op diverse niveaus en vanuit diverse expertises. Met onze juristen, ingenieurs en economen adviseren wij onder andere bij gebiedseconomie, nadeelcompensatie, onteigening, projectleiding, gebiedsontwikkeling, planschade, voorkeursrechten en aanbestedingen.

Rentmeesterij:

Onze rentmeesters zijn natuurlijk gedreven gebiedsregisseurs met visie. Wij rekenen ontwikkeling, inrichting en beheer van het landelijk gebied tot onze specialiteiten. In het buitengebied weten we onze weg te vinden op zakelijk en informeel vlak. Hiermee waarborgen we duurzame relaties en kwaliteit.

Taxaties:

Het taxeren van onroerende zaken is een vak dat vraagt om deskundige mensen. Onze taxateurs hebben kennis van zaken. Wij kennen de markt en beschikken over de juiste juridische, economische en technische kennis. In onze taxaties staan integriteit, verantwoordelijkheid en kwaliteit centraal.

Gemeente Utrecht

Gemeente Helmond

Gemeente Haarlem

Gemeente Groningen

Gemeente Geldrop-Mierlo

Flux Partners

FLO Legal

FLO staat voor fysieke leefomgeving, het domein van de Omgevingswet. FLO Legal adviseert over het omgevingsrecht en digitale toepassingen daarvan.

Fakton Energy

Fakton is al ruim 35 jaar een high-end consultant voor strategie-, ontwikkel- en investeringsvraagstukken in vastgoed en de gebouwde omgeving. Onze mensen combineren vastgoedkennis, ervaring en analytische skills met praktische executiekracht om ingewikkelde vastgoedopgaven tot een goed resultaat te brengen.

Wij willen de vastgoedwereld beter maken door goed doordachte, transparante en financieel duurzame oplossingen te implementeren. Waarom? Omdat wij geloven in het succes daarvan op de lange termijn. Dat is wat ons drijft!

ERA vb&t makelaars

ERA vb&t makelaars

Ekwadraat - Adviesbureau in duurzaamheid

Ekwadraat is gespecialiseerd in duurzaamheid, energiebesparing en transitiemanagement. Dit doen zij voor overheden, mkb'ers en de industrie. Door onze jarenlange ervaring in duurzame energie weten ze exact wat er nodig is voor een succesvol project. 

DWA

DWA is een adviesbureau in duurzame gebiedsontwikkeling. DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom bedenken zij slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen.

Op basis van fundamenteel onderzoek en metingen tijdens de gebruiksfase ontwikkelen zij betrouwbare concepten met realistische, financiële analyses. Hierbij streven zij naar een integrale en interdisciplinaire aanpak. DWA beschikt daarom over zowel onderzoekers als ontwerpers die ondersteund worden door eigen financiële adviseurs, beleidsadviseurs, bouwfysici en projectmanagers.

DWA is onderdeel van onze cursus Duurzame gebiedsontwikkeling, masterclass Rekenen aan gasloos bouwen

 

Dura Vermeer

Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Projecten worden daarbij in opdracht van derden en voor eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Dura Vermeer is onderscheidend en gaat vernieuwend te werk. Samen met onze partners bieden wij toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven. Wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid.

Dura Vermeer benut en bouwt haar 160 jaar aan kennis en ervaring voortdurend uit om ook in de toekomst met vakmanschap een optimale bijdrage te leveren aan het waarmaken van de ambities van klanten. Daartoe is Dura Vermeer relatiegedreven en beschikt zij over een solide financiële basis om de ambities waar te maken.

Dura Vermeer is zich bewust van haar maatschappelijke invloed en ziet maatschappelijke verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend. We zien dit terug in alles wat wij doen: in onze projecten, in onze organisatie, zowel direct als indirect. Dit betekent dat innovatie, een open en integere stijl van zaken doen, klantvriendelijkheid, maar zeker ook de zorg voor milieu en duurzaam ondernemen wezenskenmerken zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Voor haar medewerkers creëert Dura Vermeer een optimale en stabiele werkomgeving die maximaal bijdraagt aan de realisatie van hun individuele ambities. In deze solide omgeving dagen we onze medewerkers voortdurend uit tot ontplooiing, creativiteit en ondernemerschap.

DNS Planvorming

DNS Planvorming stelt bestemmingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op voor de transformatie van gebieden en locaties naar woningbouw, maatschappelijke functies, dienstverlening en detailhandel. Hierin zoeken we naar een optimale flexibiliteit om zo goed mogelijk de ontwikkelpotenties van de locatie te benutten.

Onze opdrachtgevers bestaan uit ontwikkelaars, grondeigenaren, gemeenten en provincies. Behalve de productvervaardiging verzorgen we ook de coördinatie en controle van benodigd (milieu)onderzoek.
We staan voor een doelgerichte aanpak, waarbij we oplossingen aandragen die bijdragen aan het doel van de opdrachtgever: het kort en goed verkrijgen van de bouwtitel.

DLA Piper Nederland

DLA Piper iseen wereldwijd bedrijf dat de verwachtingen van een advocatenkantoor herdefinieert. Ze zijn actief in meer dan 40 landen, maar ze zijn nog steeds lokaal verbonden. Dat komt omdat vertrouwen, samenwerkingsrelaties met hun klanten en met elkaar de kern van hun succes vormen. Ze creëren uitzonderlijke ervaringen, resultaten en groei voor hun klanten en mensen.

Z maken dit mogelijk met een cultuur waarin je elke dag je passie en individualiteit naar je werk brengt. Geen twee carrières – of twee mensen – zijn hetzelfde bij DLA Piper. Ze willen dat je je volledige potentieel bereikt als onderdeel van een divers, wereldwijd team dat gedijt op samenwerking, het grijpen van kansen en commerciële voorsprong. Hier gaat persoonlijke groei hand in hand met professionele ontwikkeling om je individuele carrièrepad vorm te geven.

Bij DLA Piper streven ze ernaar om het toonaangevende wereldwijde advocatenkantoor voor bedrijven te zijn door kwaliteit en waarde te leveren aan hun cliënten. Zij geloven dat geweldige bedrijven een betere wereld kunnen maken. Daarom werken ze hard om de beste resultaten te behalen voor hun klanten, waar ze ook zaken doen, en voor hun mensen, waar ze ook werken.

Ze hebben een cultuur gecreëerd waarin elke stem telt en elk succes wordt erkend. En in het licht van fundamentele veranderingen in de juridische sector, herdefiniëren ze de structuur en aanpak van het traditionele advocatenkantoor.

DHK Tax & Legal

Specialisten btw & overdrachtsbelasting en douane & internationale handel

DHK is een fiscaal advieskantoor dat gespecialiseerd is op het gebied van btw & overdrachtsbelasting en douane & internationale handel. In aanvulling op de adviesdiensten biedt DHK fiscale vertegenwoordiging voor (de btw-verplichtingen en de statistische verplichtingen van) buitenlandse ondernemers.

Deloitte

Deloitte Touche Tohmatsu is de grootste internationale organisatie op het gebied van de financiële en zakelijke dienstverlening. De Nederlandse memberfirm van de organisatie opereert onder de naam Deloitte.

Deloitte Touche Tohmatsu is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op het leveren van de hoog kwalitatieve dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor circa 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van 263.900 professionals in alle werelddelen en van de memberfirms met hun vestigingen.

De Windvogel

De Windvogel wil er graag samen met haar leden voor zorgen dat er meer duurzame energie in Nederland wordt opgewekt. Dat doen we door wind- en zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren. Iedereen kan lid worden en naar wens participeren.
Doe ook mee!

De essentie

CS Gebiedsontwikkeling

Claudia Swart is zelfstandige binnen de gebiedsontwikkeling.

CROW

CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.

Ons verhaal

Op weg naar werk, naar school of weer naar huis. Iedere Nederlander ondervindt dagelijks de positieve gevolgen van ons werk. Of het nu gaat om de hoogte van de trottoirband bij een bushalte, maatregelen voor het werken met verontreinigde grond, gladheidsbestrijding tijdens de winterperiode of de hoeveelheid parkeerplaatsen bij een voetbalstadion. Bij CROW werken we samen met de gebruikers van onze producten en diensten om te zorgen dat elke Nederlander dagelijks veilig en goed geregeld naar huis kan.

Waarom we doen wat we doen

Omdat zelfs de grote aanpassingen aan Nederland vaak geruisloos verlopen, zou je bijna denken dat het allemaal vanzelf gaat. Niets is minder waar. Iedereen heeft het over de zelfrijdende auto. Maar wie zorgt er voor de broodnodige innovaties op ons wegennetwerk om de introductie van de zelfrijdende auto mogelijk te maken?

Om Nederland goed ingericht te houden, is continu onderhoud en verbetering nodig. Veel infrastructuur is in de jaren 60 van de vorige eeuw aangelegd en moet vervangen worden. Ook grote maatschappelijke ontwikkelingen, zoals digitale transformatie, de energietransitie en smart mobility hebben een enorme impact op Nederland.

Samen maken we Nederland veiliger

Om Nederland nu en in de toekomst goed geregeld te houden werken we aan richtlijnen, opleidingen en praktische tools in verschillende vormen. Onder meer online kennismodules, handboeken, meet- en ontwerpinstrumenten en cursussen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Al meer dan dertig jaar werken we als kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren samen met onze partners. We ondersteunen en spelen een centrale rol bij het vinden van de juiste antwoorden. Antwoorden die onze opdrachtgevers helpen bij het maken van beleid en de uitvoering ervan.

Samen zorgen we er voor dat de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld zijn.

Creando Holding B.V.

Creando begon vanuit mijn passie voor het ondernemen. Door de jaren heen heb ik aan veel mooie projecten mogen werken en de benodige ervaring opgedaan om eindelijk mijn eigen ondernemen te starten. Zie mij als een ervaren spin in het web: ik heb de contacten en de kennis om een project van A tot Z perfect af te leveren. Integriteit en transparantie zijn het meest belangrijk in mijn werkproces.Alles duidelijk en eerlijk maakt voor de beste resultaten. Wanneer ik de juiste mensen aan elkaar verbind en het project wordt enthousiast afgerond ben ik trots.

Copper8

Wij realiseren de circulaire economie. Door te adviseren, te onderzoeken en te ondernemen. Hoe kunnen we samen de transitie inzetten? Dat houdt ons structureel bezig en zorgt voor innovatie van proces tot aan techniek.

Buro Loo B.V.

Buro Loo staat voor Leefomgeving Ontwikkelen en Onderhouden. Zij werken aan een gezonde, klimaatbestendige en duurzame leefomgeving. In zo’n toekomstbestendige leefomgeving gaan volgens Buro Loo mens, milieu en financiën (people, planet en profit) optimaal samen.

Bügelhajema

Bij BügelHajema werken ze aan en met hun ruimtelijke leefomgeving. Omgevingsvisies, ruimtelijke plannen, stedenbouwkundig advies of juridische ondersteuning. Adviezen en projecten die allemaal bijdragen aan een optimale leefomgeving. Dat doen ze met passie en gedrevenheid.

Ze helpen overheden, ontwikkelaars en particulieren met thema’s rondom de Omgevingswetklimaat en energie en ruimtelijke ontwikkeling. Daarvoor staan ervaren allround collega’s voor je klaar die kennis hebben op het gebied van projectleiding, advies en begeleiding. Maar hun teams zijn niet compleet zonder specialisten die alles weten over bijvoorbeeld ecologie, stedenbouwkundig ontwerp, landschappelijke inpassing of verkeer en geluid.

Ze helpen je met wat er nodig is. Ze begeleiden de transitie naar de Omgevingswet, denken mee met een nieuwe visie, het ontwerp en het opstellen van een compleet en uitvoerbaar plan, of we helpen je op weg met een maatwerkadvies.

Met als doel? Nederland nóg mooier, veiliger en leefbaarder te maken.

bbn

bbn geeft u de ruimte om uw plannen wáár te maken. Met 120 specialisten op het gebied van vastgoedadvies en bouwmanagement bieden wij u de juiste expertise en ondersteuning in élke fase van het bouwproces

BaseValue

Baker Tilly

Baker Tilly biedt oplossingen voor vragen die u als ondernemer bezighouden. Wij zijn méér dan een accountancy en belastingadvieskantoor. Wij bieden een breed palet aan diensten: van (wettelijke) controle jaarrekening tot btw- advies. Van arbeidsrecht tot begeleiding bij aankoop van een bedrijf. Van waardebepaling tot detachering. En van IT-advies tot bedrijfsstrategie. Wij focussen ons op de publieke sector, de zorg en de grotere mkb-bedrijven, waaronder familiebedrijven.

Avignon Capital

Avignon Capital is een Europees vastgoedinversterings- en assetmanagement bedrijf, geloceerd in London. Wij zijn toegewijd aan het creëeren van waarde door klantgerichte, innovatieve en uitgebreide oplossingen te bieden voor vastgoedinvesteringen. 

AT Osborne

AT Osborne helpt publieke opdrachtgevers om wezenlijk bij te dragen aan een Toekomstbestendige Infrastructuur, een Gezonde Samenleving en een Duurzame Leefomgeving. Daarbij kiezen wij voor een integrale benadering: de bundeling van ambities en opgaven om ze optimaal tot stand te brengen. Zo ontstaan fysieke leefomgevingen waar mensen baat bij hebben.

Arcadis

Arcadis is een toonaangevende internationale organisatie die ontwerp-, engineering- en adviesdiensten levert voor een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving. Met meer dan 27.000 mensen in ruim 70 landen zetten we ons in om de leefomgeving over de hele wereld te verbeteren.

Antea Group

Antea Group is een internationaal ingenieurs- en adviesbureau; gespecialiseerd in full-service oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. Antea Group is een toonaangevende partner bij de ontwikkeling en toepassing van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving. Daarbij is duurzaamheid nooit het eindpunt, maar een continu proces met als uitgangspunt een positieve impact op de leefomgeving. Wij geloven in duurzame en innovatieve dienstverlening enerzijds en een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering anderzijds.

Antares

Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen en ruim zestig collega’s. Hun kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. Hun woningen liggen in Blerick, Meijel, Tegelen, Steyl, Kessel, Baarlo en Venlo. Voor alle doelgroepen bieden zij woningen aan: gezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en appartementen.

Antares biedt een betaalbaar, goed onderhouden en duurzaam thuis voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien. Samen met hun huurders en partners zorgen zij voor een leefbare woonomgeving.

Hun visie is: samen werken aan woongeluk. Dat bereiken zij door te werken vanuit de bedoeling en door het centraal stellen van de klantbeleving in alles wat zij doen. Bij alles wat Antares onderneemt, nemen duurzaamheid en de leefbaarheid van buurten en wijken een belangrijke plek in. Met collega’s, partners én huurders werken zij elke dag samen aan woongeluk.

Antares

Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen en ruim zestig collega’s. Hun kantoor is gevestigd in Venlo, stadsdeel Tegelen. Hune woningen liggen in Blerick, Meijel, Tegelen, Steyl, Kessel, Baarlo en Venlo. Voor alle doelgroepen bieden zij woningen aan: gezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en appartementen.

Zij bieden een betaalbaar, goed onderhouden en duurzaam thuis voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien. Samen met hune huurders en partners zorgen ze voor een leefbare woonomgeving.

Hun visie is: samen werken aan woongeluk. Dat bereiken ze door te werken vanuit de bedoeling en door het centraal stellen van de klantbeleving in alles wat ze doen. Bij alles wat Antares onderneemt, nemen duurzaamheid en de leefbaarheid van buurten en wijken een belangrijke plek in. Met collega’s, partners én huurders werken zij elke dag samen aan woongeluk.

Amvest

THUIS IN DE NEDERLANDSE WONINGMARKT

Wat maakt een woningontwikkeling tot een succes? Het begint met voorstellingsvermogen, met creativiteit. Mogelijkheden zien én ze verzilveren. Als toonaangevend fondsmanager-slash-ontwikkelaar heeft Amvest de slagkracht en het vermogen om kansen te benutten. Amvest heeft alles in huis.

Ambient

Ambient is een jong bureau, waar creativiteit en ambitie alle ruimte krijgen.
Ambient adviseert de publieke sector op het gebied van water, bodem en ondergrond. Zij streven naar inhoudelijk goede en gedragen oplossingen, waarbij de vraag van de klant altijd het uitgangspunt is voor onze advisering. De basis van hun advisering is de inhoudelijke kennis (technisch, beleidsmatig, juridisch, financieel). Adviseurs van Ambient beschikken over een gedegen dossierkennis en zijn in staat om waar nodig te schakelen tussen inhoud, procedure, proces en relaties. Door het aanbieden van deze combinatie van inhoud en vaardigheden zijn zij in staat om voor hun opdrachtgevers inhoudelijk en procesmatig complexe vraagstukken efficiënt en effectief tot een goede oplossing te brengen.

Alba Concepts

Alba Concepts is een jonge, duurzame onderneming die zich richt op drie activiteiten: advisering, management en projectontwikkeling. Bij alle activiteiten staat centraal dat wij handelen daar waar vastgoed, duurzaamheid, strategie en financiën elkaar vinden in de vroege planfasen. Alba Concepts is 100% gedreven en altijd origineel. Alba Concepts durft risico’s te nemen en net over het randje te gaan. Soms moet je verder durven kijken en out-of-the-box durven denken, om tot dat idee te komen waar nog niemand aan heeft gedacht. Wij brengen ideeën in vastgoed verder.

Akro Consult

Akro consult maakt als adviesbureau in de gebiedsontwikkeling ruimte voor samenwerking bij gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling door:

  • partijen op een lijn brengen met respect voor ieders positie;
  • verbindingen maken met praktische oplossingen, bewezen instrumenten en kennis van zaken;
  • voortdurende monitoring van afspraken en contracten tijdens het ontwikkelproces;
  • resultaatgericht werken in termen van realisatie en impact;
  • de financiële bewegingsruimte voortdurend in het oog houden, risico’s vroegtijdig onderkennen en daar actief op sturen. Een belangrijk gegeven is onze continue monitoring van ontwikkelingen in grondbeleid, grondposities en waarde- en kostenontwikkelingen van vastgoed en gronden;
  • zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit geldt zowel in ons dagelijkse werk als in bijvoorbeeld uiteindelijke contractvorming en contractbeheer;
  • wat we buitenshuis adviseren we ook thuis doen. Samen met onze opdrachtgevers en partners kijken we continue naar optimalisering van het proces. Wat voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling geldt, geldt ook voor ons werkwijze: duurzaam blijven sleutelen aan een betere dienstverlening.