Planeconomie & Vastgoedrecht

Interview Shauni Vaassens - Gemeente Maastricht

zondag 1 januari 2023

Shauni Vaassens is beginnend Plan- en vastgoedeconoom bij de Gemeente Maastricht. Vanuit haar rol werkt ze mee aan de Omgevingsvisie 2040. In de Omgevingsvisie 2040 presenteert de gemeente Maastricht een strategische visie op de fysieke leefomgeving van de gemeente voor de langere termijn. Dit gebeurt vanuit een integraal perspectief: sociale, economische en fysieke vraagstukken en ontwikkelingen worden in samenhang bekeken en vertaald naar de fysieke leefomgeving van de toekomst. De fysieke leefomgeving wordt in de Omgevingsvisie vooral gezien als instrument om sociale, economische en culturele dynamiek te faciliteren. Geen doel op zich, maar een middel om de juiste condities te creëren in Maastricht om goed te leven, werken, wonen, recreëren, studeren en meer. Ook planeconomie is aangesloten.

Eén van de projecten waar Shauni momenteel aan werkt is een voormalige gashouder. Het gebouw uit 1956, gelegen op het industrieterrein Bosscherveld, is een gemeentelijk monument en heeft sinds 2015 een culturele bestemming. Het is een van de industriële monumenten in Het Radium, gelegen in de buurt Frontenkwartier. De gemeente maakt plannen om het gehele gebied aan te pakken en aantrekkelijk te maken. Hierover spreekt de gemeente met een omliggende vastgoedeigenaar. Deze eigenaar hecht waarde aan zijn vastgoed en is bereid hierin te investeren. Het enthousiasme van de betrokken partijen om van dit industrieterrein een mooie locatie te maken spreekt Shauni erg aan.

Shauni is direct nadat ze gestart is als Plan- en vastgoedeconoom bij de gemeente Maastricht begonnen aan de opleiding ‘Basisopleiding Planeconomie & Vastgoedrecht’. De opleiding sluit goed aan bij haar werkzaamheden. Het helpt haar sneller en doortastender door te groeien in haar rol. Shauni werkt op dit moment onder begeleiding van een collega maar merkt dat ze al snel werkzaamheden zelfstandig kan oppakken. De theorie en praktijkcasussen die tijdens de opleiding worden behandeld kan ze goed doorvertalen naar haar eigen praktijk. “Ik weet nu waarom ik bepaalde berekeningen op bepaalde manieren maak, wat de achterliggende gedachte is”.

De opleiding is precies wat Shauni ervan verwacht had; een goede basis met voldoende diepgang. De samenstelling van de groep waarmee ze de opleiding volgt is divers. Juist die diversiteit en de verschillende invalshoeken zorgen ervoor dat ze een bredere blik krijgt. De docenten creëren en goede sfeer en zorgen ervoor dat je vragen durft te stellen. Samen en van elkaar leren; dat is leuk!