De energietransitie: financiële en juridische mogelijkheden

Wanneer? 
vrijdag 27 november 2020
donderdag 28 oktober 2021
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

De energietransitie heeft nog nooit zo geleefd binnen gemeenten: in beleidsdocumenten en coalitiekoorden worden concrete doelen voor de lange en korte termijn gesteld. Voor de langere termijn benoemt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente. Een mooi streven, maar deze plannen moeten concreter worden. Hoe wordt dit financieel en juridisch geregeld en in praktijk gebracht?

Programma

9.30 uur: start
Energietransitie: het speelveld

 • Energietransitie en gebiedsontwikkeling: wat speelt er?
 • Welke impact hebben verschillende energiebronnen op gebiedsontwikkeling?
 • Wettelijk kader en beleid (o.a. Bouwbesluit/EPC, Klimaatwet, Omgevingswet);
 • Energienetwerken, landschappen en wettelijke kaders.
 • Gevolgen duurzaamheid in de gebiedsexploitatie
 • Hoe bespaar je energie bij een duurzame gebiedsontwikkeling?

10.45 - 11.00 uur: koffiepauze
Juridische gevolgen energietransitie

 • Aanbesteden;
 • Eigendom en beperkte rechten;
 • Energiewetgeving;

12.30 - 13.15 uur: lunch

 • Privaatrechtelijke aspecten van de organisatie;
 • Publiekrechtelijke aspecten inclusief kostenverhaal.

14.45 - 15.00 uur: koffiepauze
Business case BAM Energy Systems

 • Wat doet BAM Energy Systems in de energietransitie?
 • Manieren om woningen energieneutraal te krijgen
 • Praktijkcases met o.a. EPV-wetgeving, NOM-onderdelen en contracten
 • REnnovates-model
 • Praktijkcases: welke technische oplossingen zijn er nog meer mogelijk?
 • Wat zijn financiële en juridische gevolgen?

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzaamheid. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die meer over duurzaamheid binnen hun vakgebied willen leren.

Docenten

Ferdinand Michiels (Over Morgen)
Fanauw Hoppe & Erik Visser (AT Osborne)
Arjen van der Meer (BAM Energy Systems)

Leerdoelen

Tijdens deze masteclass worden inhoud, vaardigheden en strategie met elkaar verbonden.

 • Je bent in staat een strategie te formuleren die de uitvoering van beleid verbetert.  
 • Je leert hoe duurzaam beleid, op een zo fiscaal optimaal mogelijke wijze, verwerkt wordt in de gebiedsexploitatie. 
 • Aan het eind van de opleiding hebben deelnemers nieuwe inzichten, rekenmodellen en praktische tips gekregen om beleid uit te voeren en tegelijkertijd te kunnen verbeteren