Een greep uit onze opdrachten

Scobe Academy verzorgt sinds jaar en dag incompany trainingen voor haar opdrachtgevers. Scobe heeft voor verschillende gemeenten en organisaties trainingen mogen ontwikkelen waarbij in de eerste plaats gekeken wordt naar de leerbehoefte. Ben je ook benieuwd wat Scobe voor jou(w) organisatie kan betekenen? Bel of mail voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Duurzame gebiedsontwikkeling

Alle adviseurs van Accent hebben verschillende expertises. Veel kennis is al in huis maar men zocht naar hoe al deze kennis in te zetten middels een integrale benadering.

Planeconomie & Vastgoedrecht

Tijdens de trainingsdag (tweemaal gegeven) werd ingegaan op de laatste jurisprudentie omtrent ontwikkelingen in Weo, Wabo, Grexwet en overeenkomsten. Wat zijn de consequenties van deze ontwikkelingen op de Amvest projecten?

Woningcorporaties

De driedaagse training heeft meerdere ronden plaats mogen vinden. De adviseurs van BMC kregen meer inzicht in de theorie en implementatie van assetmanagement binnen de organisatie.

Bodem

Voor DCMR ontwikkelden we een vijfdaagse training die zich vooral richtte op het expertise-spoor. Het ging in deze training om verrijking van bestaande kennis en deze te actualiseren onder de nieuwe Omgevingswet.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Middels ‘het nieuwe normaal’ heeft de gemeente grote doelen. Initiatieven genoeg, echter is de toepassing nog niet rond.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Scobe is door gemeente Barneveld gevraagd om een tweedaagse Incompany training te geven voor de projectleiders gebiedsontwikkeling.

Planeconomie & Vastgoedrecht

Wat is de impact van kostenverhaal onder de nieuwe Omgevingswet en wat zijn de effecten hiervan voor Enschede? Dient beleid te worden aangepast en zo ja, hoe? Er is gespard en strategische overwegingen kunnen worden gemaakt.

Duurzame gebiedsontwikkeling

De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn en maakt daarmee een grote slag om een duurzame, groene en leefbare stad te zijn.

Planeconomie & Vastgoedrecht

Door de aanpassing van de cao voor gemeenteambtenaren kwamen er in 2021 nieuwe tarieven voor plankosten. Gemeente Haarlem vroeg Scobe om de medewerkers te informeren over de gevolgen van de plankostenscan.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Gemeente Leeuwarden had als doel dit dagdeel de kansen op het gebied van circulariteit en energietransitie te leren zien. Daarbij ging het in de eerste plaats om laaghangend fruit in de vorm van huidige instrumentarium.

Gemeentelijk Vastgoed Management

Het doel van de training voor Gemeente Papendrecht was om kennis uit te wisselen tussen twee beleidsteams die integreren. Hier werd er niet zozeer in gegaan op het ‘’harde rekenwerk’’, maar vooral inzicht in de financiële kant van beleidskeuzes.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Gemeente Tilburg vroeg Scobe een programma over energietransitie te ontwikkelen. De gemeente heeft ambitieuze doelen en is op zoek naar meer inzicht in hoe de financiële en juridische ontwikkelingen versneld kunnen worden.

Duurzame gebiedsontwikkeling

De gemeente Utrecht vroeg Scobe Academy om een overzichtscollege te verzorgen voor de afdeling grondzaken, zodat medewerkers verder geïnspireerd worden om duurzaamheid beter op het netvlies te krijgen en waar mogelijk te implementeren.

Bodem

Voor ODH is een training ontwikkeld die zich vooral richt op het expertise-spoor. Deze training kan echt niet los van de andere twee sporen bestaan.

Bodem

RUD Utrecht was voornamelijk op zoek naar antwoord op bodemvraagstukken zoals bij energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. In de training is gekozen voor ontdekkend leren.

Woningcorporaties

Servatius besteedde het maken van contracten voor een 100-tal zorgwoningen uit aan een externe begeleider. Om binnenshuis meet kennis op te doen is een trainingsdag via Scobe georganiseerd.

Woningcorporaties

De training had als doel antwoord te krijgen op vragen over de nieuwe Omgevingswet. Wat gaat er veranderen binnen het speelveld en welke acties moeten worden ondernomen?

Woningcorporaties

De training diende om de medewerkers van Woonstad Rotterdam mee te nemen in gedachtengoed en implementatie van asset management binnen de organisatie van Woonstad en “de theorie rondom asset management in de organisatie graag zo dicht mogelijk wil