Maarten Engelberts

Functie 
Eigenaar Juriplan Advies
Specialisatie 
Omgevingsrecht
Organisatie 
Masterclass 
CV 

Ik heb diverse advieswerkzaamheden verricht naast mijn werk bij gemeenten. Van juni 2012 tot en met oktober 2017 was ik werkzaam bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar heb ik meegewerkt aan de stelselherziening omgevingsrecht. 

Vanaf november 2017 richt ik mij volledig op Juriplan Advies. Ik adviseer op het brede terrein van het omgevingsrecht.