Vastgoedrecht en RO-recht

Inhoud

Deze juridische cursus gaat over het vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningsrecht (Wro en Omgevingswet) in gebiedsontwikkeling. In vijf of negen intensieve en specialistische cursusdagen komen alle publiek- en privaatrechtelijke onderwerpen van gebiedsontwikkeling in hun actuele context aan de orde.

De juridische basis wordt gelegd in de Wro, de GREX-wet en de toekomstige Omgevingswet. U maakt kennis met de juridische én financiële onderbouwing van het bestemmingsplan: het exploitatieplan. Ook de privaatrechtelijke evenknieën van het exploitatieplan komen voorbij: de anterieure en posterieure overeenkomsten. Vervolgens wordt ingezoomd op de Europese regelgeving rondom aanbestedingen en staatssteun. Verder worden de verschillende vormen van samenwerking en het ontwikkelingsproces belicht. Tenslotte kijken we naar de laatste ontwikkelingen met betrekking rondom grondbeleid. 

Programma

De opleiding Vastgoedrecht en RO-recht start op 4 juni. De opleiding bestaat uit 5 of 9 masterclasses. Je bepaalt zelf welke 5 masterclasses dit zijn. 

 1. Publiek recht (4 juni 2019)
 2. Omgevingswet (11 juni 2019)
 3. Energietransitie: financiële en juridische mogelijkheden (3 sept. 2019)
 4. Circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie (10 sept. 2019)
 5. Samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling (17 sept. 2019)
 6. Onteigening, nadeelcompensatie en planschade (24 sept. 2019)
 7. Dealmaking: contracteren met de overheid (8 okt. 2019)
 8. Aanbesteden en staatssteun (29 okt. 2019)
 9. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling (5 nov. 2019)

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie per masterclass. De gemiddelde voorbereidingstijd per masterclass is ongeveer een dagdeel. Aan het einde van de opleiding wordt er een examen afgenomen. Deelnemers die het examen met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe-certificaat.

Meer informatie? Download de brochure of neem contact op met Marjolein Vos via info@scobe.nl of via 06 516 29 737. 

Doelgroep

 • beleidsmedewerkers vastgoed, ruimtelijke ordening en/of gebiedsontwikkeling
 • juristen publiekrecht gebiedsontwikkeling
 • adviseurs RO- en vastgoedrecht
 • planschade adviseurs die hun blik willen verbreden 

Resultaat

Film

Startdatum 
dinsdag 4 juni 2019
donderdag 9 januari 2020
Aantal dagen 
5 of 9
Locatie 
Stationsplein 9d, Gouda
Investering? 
De investering voor deze opleiding bedraagt voor 5 colleges € 2.250 en voor 9 colleges € 3.950,- (prijzen zijn excl. btw). De btw kan verhaald worden op het Btw-compensatiefonds (BCF).