Vastgoedrecht en RO-recht

Inhoud

Deze juridische cursus gaat over het vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningsrecht (Wro en Omgevingswet) in gebiedsontwikkeling. In vijf tot acht intensieve en specialistische masterclasses komen alle publiek- en privaatrechtelijke onderwerpen van gebiedsontwikkeling in hun actuele context aan de orde.

De juridische basis wordt gelegd in de Wro, de GREX-wet en de toekomstige Omgevingswet. U maakt kennis met de juridische én financiële onderbouwing van het bestemmingsplan: het exploitatieplan. Ook de privaatrechtelijke evenknieën van het exploitatieplan komen voorbij: de anterieure en posterieure overeenkomsten. Vervolgens wordt ingezoomd op de Europese regelgeving rondom aanbestedingen en subsidie dan wel staatssteun. Tenslotte kijken we naar de juridische aspecten rondom planschade en kostenverhaal.

Programma

De basiscursus bestaat uit 5 tot 9 masterclasses van één dag. Wanneer u 5 masterclasses wilt volgen, kunt u zelf bepalen welke masterclasses dit zijn. 

 1. Publiek recht (Wro / Omgevingswet), 7 juni 2018
 2. Eploitatieplan en de anterieure overeenkomst in de praktijk, 14 juni 2018
 3. Projectontwikkeling: contracteren met de overheid, 21 juni 2018
 4. Onteigening, nadeelcompensatie en planschade, 6 september 2018
 5. Aanbesteden en staatssteun, 13 september 2018
 6. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling, 20 september 2018
 7. Samenwerkingsvormen in gebiedsontwikkeling, 15 november 2018
 8. Beheersing van het ontwikkelingsproces, 22 november 2018
 9. Grondbeleid en integratiecollege, 29 november 2018

Aan het einde van de opleiding wordt er een examen afgenomen. De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel.

Profiel deelnemers

 • beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en/of gebiedsontwikkeling
 • juristen publiekrecht gebiedsontwikkeling
 • adviseurs RO en vastgoedrecht
 • planschade adviseurs die hun blik willen verbreden naar de gebiedsontwikkeling

Scobe diploma

Deelnemers die de toetsen met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe-certificaat.

Meer informatie?

Download hiernaast de brochure of neem contact met ons op via info@scobe.nl of telefonisch: 010 - 7600255

Startdatum 
donderdag 7 juni 2018
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
De investering voor de basisopleiding van 5 colleges bedraagt € 2.450,-. Voor alle 8 colleges is de investering € 3.650,-. Alle bedragen zijn exclusief btw. De btw kan verhaald worden op het Btw-compensatiefonds (BCF).
donderdag 5 april 2018
donderdag 7 juni 2018
donderdag 13 september 2018
donderdag 20 september 2018
donderdag 29 november 2018