PVG-VR-Q2-24 PVG-MC7b-Q2-24 PVG-MC8-Q2-24 PVG-MC12-Q2-24 PVG-MC13-Q2-24 PVG-MC14-Q2-24 PVG-MC16a-Q2-24 PVG-MC16b-Q2-24 PVG-MC17-Q2-24 PVG-MC18-Q2-24 PVG-MC19-Q2-24
PVG-VR-Q2-24 PVG-MC7b-Q2-24 PVG-MC8-Q2-24 PVG-MC12-Q2-24 PVG-MC13-Q2-24 PVG-MC14-Q2-24 PVG-MC16a-Q2-24 PVG-MC16b-Q2-24 PVG-MC17-Q2-24 PVG-MC18-Q2-24 PVG-MC19-Q2-24
Planeconomie & Vastgoedrecht

Vastgoedrecht en RO-recht

Inhoud

Deze juridische cursus gaat over het vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningsrecht (Wro en Omgevingswet) in gebiedsontwikkeling. In vijf of negen intensieve en specialistische cursusdagen komen alle publiek- en privaatrechtelijke onderwerpen van gebiedsontwikkeling in hun actuele context aan de orde. Na deze opleiding ben je weer helemaal up-to-date van alles wat er speelt binnen jouw werkveld.

De juridische basis wordt gelegd in de Wro, de GREX-wet en de Omgevingswet. Je maakt kennis met de juridische én financiële onderbouwing van het bestemmingsplan: het exploitatieplan. Ook de privaatrechtelijke evenknieën van het exploitatieplan komen voorbij: de anterieure en posterieure overeenkomsten.

Vervolgens wordt ingezoomd op de Europese regelgeving rondom aanbestedingen en staatssteun. Ook worden de verschillende vormen van samenwerking en het ontwikkelingsproces belicht. Tot slot kijken we naar de laatste ontwikkelingen rondom grondbeleid. 

Aan het eind van de opleiding (8,5 masterclasses) wordt een post-hbo erkend examen afgenomen. Deelnemers die de toets met goed gevolg hebben afgerond (> 5,5) ontvangen het Scobe Academy-certificaat. Een eventuele herkansing is mogelijk. Alle masterclasses kunnen ook los gevolgd worden. Je kunt bijvoorbeeld je eigen opleidingsprofiel samenstellen door een selectie van masterclasses te maken.

Programma

De opleiding Vastgoedrecht en RO-recht bestaat uit vijf of negen masterclasses. Als je kiest voor vijf masterclasses kun je een eigen opleidingsprogramma samenstellen uit onderstaand aanbod. De masterclasses vinden plaats om 9.30 – 16.30 uur. 

Je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en een selectie van masterclasses maken. Alle masterclasses zijn los te volgen

De actuele planning van de masterclasses vind je hier. Meer informatie over de masterclasses is te vinden op onderstaande links.

Blok 1:

Blok 2:

Planning

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. 

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt.

Docenten:

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers vastgoed, ruimtelijke ordening en/of gebiedsontwikkeling
 • Juristen publiekrecht gebiedsontwikkeling
 • Adviseurs RO- en vastgoedrecht
 • Planschade adviseurs die hun blik willen verbreden 

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Wat levert het je op?

 • Alle actuele ins en outs op het gebied van publiekrecht en de Omgevingswet;
 • Inzicht in de juridische én financiële onderbouwing van het bestemmingsplan of omgevingsplan en kostenverhaal;
 • Het herkennen van de verschillende voetangels en klemmen in de huidige aanbesteding, waaronder circulair aanbesteden;
 • De nieuwste uitspraken als het gaat om onteigening, planschade en nadeelcompensatie, ook onder de Omgevingswet;
 • Moderne privaatrechtelijke contracten kunnen inrichten en onderhandelen;
 • Kennis van de juridische aspecten van circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptie;
 • Je kent de verschillende vormen van samenwerking in het ontwikkelingsproces, waaronder de energietransistie.

Achter bovenstaande opbrengsten is een aantal leerdoelen geformuleerd, uitgaande van HBO-competenties. Daarbij is ook het vaardigheidsniveau opgenomen waarop wij toetsen. Zo borgen we de onderwijskundige kwaliteit en de studeerbaarheid. Deze gegevens worden je verstrekt bij aanvang van de opleiding.

Investering

Tijd

De masterclasses vinden gedurende ca. 7 maanden elke week van 9.30 - 16.30 uur plaats. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 tot 2 dagdelen. Gedurende de examentijd en tijdens de afronding van de thesis besteed je hier wat meer tijd aan. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

€ 4.149,- (excl. btw)* . 
Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Bij deze prijs is inbegrepen:

 • RICS-assesment (niet van toepassing op inschrijvingen vanuit Springest of de Corporatie Academy)
 • Catering
 • Lesmateriaal is deels bij de prijs inbegrepen, een aantal boeken is voor eigen rekening

Kies je voor 5 masterclasses, dan zijn de kosten € 2.750,-
Je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en een selectie van masterclasses maken. Alle masterclasses zijn los te volgen.  

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna is 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Waardering 
8,0
Startdatum 
dinsdag 16 januari 2024
dinsdag 16 januari 2024
donderdag 30 mei 2024
donderdag 30 mei 2024
dinsdag 17 december 2024
dinsdag 17 december 2024
Aantal dagen 
5 of 9
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
5 colleges € 2.750,- | 9 colleges € 4.149,- (bedragen zijn excl. btw). Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.
donderdag 26 september 2024
donderdag 26 september 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 3 oktober 2024
donderdag 3 oktober 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 10 oktober 2024
donderdag 10 oktober 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 7 november 2024
donderdag 7 november 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 7 november 2024
donderdag 7 november 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 14 november 2024
donderdag 14 november 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 21 november 2024
donderdag 21 november 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 28 november 2024
donderdag 28 november 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 19 december 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 14 januari 2025
Planeconomie & Vastgoedrecht