Planeconomie & Vastgoedrecht

Vastgoedrecht en RO-recht

Inhoud

Deze juridische cursus gaat over het vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningsrecht (Wro en Omgevingswet) in gebiedsontwikkeling. In vijf of negen intensieve en specialistische cursusdagen komen alle publiek- en privaatrechtelijke onderwerpen van gebiedsontwikkeling in hun actuele context aan de orde. Na deze opleiding ben je weer helemaal up-to-date van alles wat er speelt binnen jouw werkveld.

De juridische basis wordt gelegd in de Wro, de GREX-wet en de Omgevingswet. Je maakt kennis met de juridische én financiële onderbouwing van het bestemmingsplan: het exploitatieplan. Ook de privaatrechtelijke evenknieën van het exploitatieplan komen voorbij: de anterieure en posterieure overeenkomsten.

Vervolgens wordt ingezoomd op de Europese regelgeving rondom aanbestedingen en staatssteun. Ook worden de verschillende vormen van samenwerking en het ontwikkelingsproces belicht. Tot slot kijken we naar de laatste ontwikkelingen rondom grondbeleid. 

Aan het eind van de opleiding wordt een examen afgenomen. Deelnemers die de toets met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe Academy-certificaat. Alle masterclasses kunnen ook los gevolgd worden. Je kunt bijvoorbeeld je eigen opleidingsprofiel samenstellen door een selectie van masterclasses te maken.

 

 

Programma

De opleiding Vastgoedrecht en RO-recht bestaat uit vijf of negen masterclasses. Als je kiest voor vijf masterclasses kun je een eigen opleidingsprogramma samenstellen uit onderstaand aanbod. De masterclasses vinden plaats van 9.30 – 16.30 uur op Stationsplein 9d in Gouda (gebouw Gouwespoor).

Je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en een selectie van masterclasses maken. Alle masterclasses zijn los te volgen

De datums van de masterclasses zijn te vinden onderaan de webpagina. Meer informatie over de masterclasses is te vinden op onderstaande links.

Blok 1:

Blok 2:

Docenten

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers vastgoed, ruimtelijke ordening en/of gebiedsontwikkeling
 • Juristen publiekrecht gebiedsontwikkeling
 • Adviseurs RO- en vastgoedrecht
 • Planschade adviseurs die hun blik willen verbreden 

Opbrengsten

Wat levert het je op?

 • Alle actuele ins en outs op het gebied van publiekrecht en de Omgevingswet;
 • Inzicht in de juridische én financiële onderbouwing van het bestemmingsplan of omgevingsplan en kostenverhaal;
 • Het herkennen van de verschillende voetangels en klemmen in de huidige aanbesteding, waaronder circulair aanbesteden;
 • De nieuwste uitspraken als het gaat om onteigening, planschade en nadeelcompensatie, ook onder de Omgevingswet;
 • Moderne privaatrechtelijke contracten kunnen inrichten en onderhandelen;
 • Kennis van de juridische aspecten van circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptie;
 • Je kent de verschillende vormen van samenwerking in het ontwikkelingsproces, waaronder de energietransistie.

Achter bovenstaande opbrengsten is een aantal leerdoelen geformuleerd, uitgaande van HBO-competenties. Daarbij is ook het vaardigheidsniveau opgenomen waarop wij toetsen. Zo borgen we de onderwijskundige kwaliteit en de studeerbaarheid. Deze gegevens worden je verstrekt bij aanvang van de opleiding.

Waardering 
8,0
Startdatum 
donderdag 8 juni 2023
Aantal dagen 
5 of 9
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
5 colleges € 2.795,- | 9 colleges € 3.999,- (bedragen zijn excl. btw). Terugvorderbaar uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.
donderdag 6 oktober 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 13 oktober 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 10 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 10 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 17 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 24 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 1 december 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 17 januari 2023
donderdag 8 juni 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 24 januari 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 17 januari 2023
donderdag 8 juni 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 16 november 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht