Referenties

"Echte rotten in het vak, wat een kennis!"

"Intensief en van kwalitatief hoog niveau"

 

Howard Law, Rabobank

Ondanks het feit dat ik vooraf weinig kennis van de materie had gaf de masterclass mij een diepgaand inzicht maar was tegelijkertijd heel boeiend. Er was een goede mix van klassikale- en interactieve elementen, waaronder een realistische team opdracht en veel praktische voorbeelden. Kortom een geslaagde masterclass!

Anouk Hodemaekers, Over Morgen

De basiscursus planeconomie en vastgoedrecht heb ik als super leerzaam ervaren. Het is interessant om met verschillende deskundige uit dit vakgebied, diverse invalshoeken te belichten. In de praktijk merk ik dat deze cursus zeker een bijdrage heeft geleverd, onder meer het opstellen en begrijpen van een grondexploitatie is verbeterd. Ook het inzetten van grondbeleidsinstrumenten en de Omgevingswet kan ik beter onderbouwen. Daarnaast is het leuk om dit samen met andere mensen te doen die net als ik beginnende zijn. Zo hebben we van elkaar kunnen leren, en de cursusdagen gezellig gemaakt. Het enige verbeterpunt is de aansluiting tussen de verschillende cursusdagen. Soms merkte ik (verwarrende) overlappingen op, wat zorgde dat naar bepaalde onderwerpen veel tijd ging op een oppervlakkig niveau (bijvoorbeeld wat is de onteigeningswet?), tegelijkertijd verdienen andere onderwerpen juist wat meer aandacht.

Douwe Oosterkamp, gemeente Hoogezand-Sappemeer

Ik vond het een hele leuke opleiding en heb geen moment ‘last’ gehad van de reistijd en afstand. Deze opleiding was het echt waard. Tijdens de opleiding werd weleens gezegd dat deze vooral is bedoeld voor planeconomen. Ik vind zelf dat de opleiding breder geprofileerd kan worden; Planeconomie en Vastgoedrecht is voor veel projectleiders waardevol voor het verkrijgen van een bredere ‘kennisondergrond’. Ik heb hem dan ook bij een aantal collega’s aangeprezen.

Bart, Provincie Limburg

De opleiding “Planeconomie en Vastgoedrecht” is intensief en van kwalitatief hoog niveau. De masterclasses worden verzorgd door verschillende professionals met veel inhoudelijke kennis alsook ruime praktijkervaring. Naast de inhoudelijke componenten worden ook veel praktijkvoorbeelden behandeld. Zo komen vraagstukken waar ontwikkelaars en overheden zich mee geconfronteerd zien, tijdens de colleges aan de orde en worden door de groep besproken. Daarbij is ook voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen. De masterclasses hebben veel diepgang, zijn interactief en vragen ook om een gedegen voorbereiding van de cursist. De opleiding is zeer zeker een aanrader!

Matthijs Soeterbroek, Gemeente Hendrik Ido Ambacht

"Met hoge verwachtingen ben ik in september begonnen aan de opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht. Als projectcontroller had ik de behoefte om mijn kennis over de verschillende aspecten van gebiedsontwikkeling te verbeteren. Scobe heeft mij niet teleurgesteld. In 20 levendige masterclasses zijn al deze aspecten behandeld door specialisten uit de betreffende vakgebieden. Daarnaast kwam de kleine groep de vele discussies alleen maar ten goede. Al met al is het een intensieve opleiding geweest maar het was zeer de moeite waard. Zou ik deze opleiding aan anderen aanraden? Jazeker!"

Eric Hoekstra, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
"Tijdens de opleiding van Scobe merk ik dat ik de onderwerpen die aan bod komen snel in de praktijk kan toepassen. Je leert op hoofdlijnen zodat je weet hoe het zit en wanneer je een specialist moet inschakelen. Omdat er word lesgegeven in kleine groepen is er veel interactie mogelijk."

Agnes Spierings, Gemeente Tilburg 
"Prettig aan de opleiding is dat het een vrij volledig overzicht geeft van wat je in het werk als planeconoom of vastgoedjurist tegen kunt komen. Voor deelnemers die nog niet diep in het werkveld zitten is dat ideaal. De locatie waar de opleiding wordt gegeven leent zich goed voor interactiviteit en binding met de groep. Dat geeft voor mij een absolute meerwaarde. Daarnaast worden we supergoed en hartelijk verzorgd en ook dat vind ik belangrijk. Ik voel me echt welkom bij Scobe. De laagdrempeligheid van Bart Bram om zaken te bespreken, zijn commitment bij het ontwikkelen van Scobe en zijn vermogen om 'blij' te zijn met kritische feedback waardeer ik zeer. Ik krijg daar energie van. Van de docenten zijn degene mij bijgebleven de docenten die én zeer deskundig overkwamen én het goed konden uitleggen. De docenten van Straatman & Koster, Jan-Frans de Groot en Robbert Crul vond ik om die reden erg goed. Ik ging na die dagen echt geïnspireerd naar huis."

Hester Hasenaar, Gemeente Almere 
"Al jaren was ik op zoek naar extra bagage, extra bagage in die zin dat ik naast mijn juridische kennis ook financiële kennis wilde hebben. De opleiding planeconomie en vastgoedjuristiek van Scobe heeft me die extra bagage gegeven, en zelfs meer dan dat. Doordat alle (basis)elementen uit de gebieds- en vastgoedontwikkeling de revue passeerden, heb ik op al die elementen verbreding gekregen. Daarnaast kreeg ik veel energie van de groep mensen met wie ik de opleiding volgde. Mensen van andere organisaties met (soms) een totaal andere achtergrond en toch een gelijke interesse. Wil je je basiskennis op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling vergroten, dan is deze opleiding zeker een aanrader!"

Henny Steenbruggen, De Brug Taxaties 
"Al ruim 10 jaar ben ik werkzaam in de planeconomie voor diverse gemeentes. In de jaren 2005-2006 heb ik cursussen gevolgd bij Windesheim op het gebied van planeconomie, dat was toen één van de gerenommeerde opleidingen. Om direct na de crisis up-to-date te zijn van alle zaken op het gebied van planeconomie en gebiedsontwikkeling heb ik gekozen om de korte module te volgen bij Scobe Academy van de opleiding “financiële- en juridische aspecten grondzaken”. Scobe Academy kende ik nog uit het verleden met goede ervaringen. Scobe Academy is overgenomen door de heer Nico Harkes, directeur (en een rot in het vak) waardoor ik nog meer vertrouwen had in deze opleiding. Na enkele lessen van de verkorte module gevolgd te hebben, die me zeer inspireerde, heb ik de keus gemaakt om toch de volledige opleiding af te maken. De reden hiervoor was dat ondanks ik elke dag actief aan het werk ben in de planeconomie en beschik over veel ervaring het tijdens de lessen bleek dat er nu, na het herstel van de financiële crisis, een groot aantal zaken binnen de planeconomie op een andere manier benaderd worden. Per lesdag wordt er steeds een nieuw item behandeld door een vakspecialist als docent, waarbij naast een goede theoretische onderbouwing ook steeds praktijkcasussen worden behandeld. De opleiding bij Scobe Academy heeft voor mij in een relatief korte intensieve tijd veel nieuwe actuele kennis en nieuwe inzichten voor de planeconomie opgeleverd."

Marten de Vries, Provincie Noord-Holland 
"Na de zomer ben ik gestart met de opleiding planeconomie en vastgoedrecht. Een intensieve opleiding die bestaat uit 20 collegedagen met wisselende onderwerpen en docenten uit de praktijk. De opleiding wordt getoetst en afgesloten met  twee examens en een masterthesis (eindopdracht uit de eigen praktijk). Ik ben nu druk bezig met de opleiding en ik merk dat ik daar in mijn eigen praktijk veel baat bij heb. Denk vooral aan het beoordelen van een businessplan, het beoordelen van een taxatieopdracht aan een rentmeester, een noodzakelijke wijziging van een bestemmingsplan  en niet te vergeten om alert te zijn op ongeoorloofde staatssteun en de fiscale consequenties van een ruil ‘met gesloten beurs’. Een echte aanrader is het leren zien van mogelijkheden hoe je een exploitatieplan beter haalbaar kunt maken door simpel de kosten en opbrengsten beter  te faseren. En ook hoe je snel een berekening van een planschade kunt doorzien. Als ik straks klaar ben met de opleiding heb ik extra bagage om mijn werk als projectleider bij gebiedsontwikkeling  te optimaliseren. En verder om ervaring op te doen om een nog betere gesprekspartner te zijn van een planeconoom en vastgoedjurist. Ervaring opdoen door te bijven doen. De opleiding planeconomie en vastgoedrecht bij de Scobe Academy vormt daarvoor een goede basis."

Toine Mulder, Gemeente Best 
Ik ben de opleiding begonnen als carrieré-switcher en dus nieuwkomer in het vakgebied. Door de opleiding heb ik veel kennis maar ook veel energie opgedaan. Het Scobe programma biedt veel topdocenten uit het vakgebied. Ik ben in staat om in mijn eigen werk discussies te volgen, mee te praten en mee te doen. Jammer dat het dadelijk afgelopen is.

Karin Kampmeijer, Gemeente Zoetermeer 
"Doordat de masterclasses bij Scobe door echte 'rotten in het vak' worden gegeven, sluit de theorie goed aan op de praktijk. De onderwerpen van de masterclasses belichten verschillende facetten van het vak, waardoor mijn blik is verbreed en ik beter weet hoe de verschillende vakdisciplines, waar ik in mijn werk mee te maken heb, tegen een project aankijken."

Eline van der Doe, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam 
"Ik heb de Scobe-opleiding voor juridisch vastgoedmedewerker gevolgd. In een jaar heb ik veel praktisch toepasbare kennis opgedaan over de juridische kant van de gebiedsontwikkeling in de breedste zin van het woord. De onderwerpen lopen uiteen van alle ins en outs van de nieuwe Wro tot grondzaken en van planologische procedures tot fiscale aspecten van vastgoedontwikkeling. De docenten zijn vaak topspecialisten op het betreffende vakgebied. Hierdoor beschik je direct over de meest recente informatie over het onderwerp en sta je steviger in je schoenen. Ik maak nog regelmatig gebruik van kennis die ik tijdens de opleiding heb opgedaan."

Martijn Bos, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam 
"De opleiding heeft mij kennis laten maken met de vele facetten van gebiedsontwikkeling. Binnen Rotterdam kan per project enorm verschillen met welke onderdelen je te maken krijgt. Omdat bij Scobe alles de revue passeert, hebben de masterclasses mij een kader gegeven waarmee ik mijn bijdrage aan projecten kan plaatsen in een groter geheel. Daar waar onderwerpen direct aansloten bij actuele vraagstukken in mijn projecten, bood dat de kans om mijn kennis flink te verdiepen. Tot slot heeft de diversiteit van de groep mij boeiende referenties gegeven van projecten en werkzaamheden in andere organisaties."

 Jasper van Heuven, Gemeente Enschede 
"Toen ik aan Scobe begon, was ik net gestart als planeconoom bij de gemeente Enschede. Ik had weliswaar 12 jaar werkervaring, maar in een ander vakgebied. Mijn kennis van planeconomie was relatief beperkt. Door Scobe heb ik in korte tijd mijn kennis op hoog niveau gebracht. Scobe heb ik als zeer praktijkgericht ervaren.De materie is herkenbaar, zeker wanneer je de rest van de week "met de poten in de modder staat". Ik ben nu in staat complexe financiële analyses van ruimtelijke plannen uit te voeren, strategische discussies te voeren, het gemeentebestuur te adviseren, mee te draaien in projectgroepen en onderhandelingen met marktpartijen te voeren."

Marcel Knapen, Gemeente Schiedam 
"Tijdens mijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie in Breda heb ik kennis gemaakt met het Scobe trainee-programma. Daar werd studenten de mogelijkheid geboden om de opleiding bij Scobe te volgen, in combinatie met een baan. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen, wat ik al snel heb ervaren als de beste beslissing voor mijn carrière tot nog toe. Het vak planeconomie is mij erg breed en geweldig interessant gebleken. Als planeconoom zal je over diverse vakgebieden heen moeten kijken en verschillende talen moeten kunnen spreken, zodat alle aspecten die voor de grondexploitatie van belang zijn een plek in de plannen krijgen. Scobe heeft mij vooral geholpen het beste uit mijzelf te halen. Een goede balans tussen kennis en persoonlijke ontwikkeling in de opleiding leidt ertoe dat je je mannetje staat wanneer dat nodig is en als een goede gesprekspartner in zowel je eigen organisatie als naar buiten kunt fungeren. Daarnaast is de opleiding ook gewoon leuk. Ik denk daarom met heel veel plezier terug aan mijn tijd in Den Bosch."

Mike Koers, Gemeente Enschede 
"Toen ik de kans kreeg om als planeconoom binnen de gemeente Enschede te gaan starten was ik al ruim tien jaar werkzaam geweest in diverse andere functies en branches, waarvan vier jaar binnen de gemeentelijke overheid. Enschede besloot de nieuwe planeconomen de mogelijkheid te bieden een opleiding Planeconomie te volgen aan de Scobe Academy. Een prima keuze, zo is gebleken! De combinatie van vier dagen werken aan diverse interessante projecten binnen de gemeente, samen met een zeer uitgebreide en kwalitatief sterke Scobe-opleiding, met goede en ervaren docenten, heeft ertoe geleid dat ik na anderhalf jaar in staat was geheel zelfstandig projecten als planeconoom te draaien. Zonder Scobe was dat zeker niet zo gemakkelijk gegaan!"

Niels Dekker, Gemeente Den Haag 
"Bij Scobe ligt de nadruk sterk op financieel strategische advisering binnen de ruimtelijke ordening. Je leert buiten de schutting van je eigen werkveld kijken maar het planeconomische aspect wordt daarbij nooit geheel uit het oog verloren. Deze aanpak komt zowel tot uiting in de inhoud van de studie als in de begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling. In combinatie met een goede samenwerking met mijn werkgever heeft Scobe mij zo waardevolle handvatten geboden om in een korte periode complexe ruimtelijk-financiële vraagstukken inzichtelijk te maken en daarin snel en degelijk te kunnen adviseren. De opleiding heeft daarmee een duidelijke versnelling van mijn carrière gegeven. Scobe heeft mij daarnaast een zeer waardevol kennisnetwerk en zelfs vriendschappen opgeleverd. Wij bezoeken (elkaars) projecten, houden elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en vragen elkaar gemakkelijk om adviezen en informatie. Dit is een niet te onderschatten element in de huidige praktijk van ruimtelijke ontwikkeling waarin zo veel gebeurt."