Planeconomie & Vastgoedrecht

De rol van de Woningcorporatie

Wanneer? 
donderdag 18 november 2021
donderdag 24 november 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 295,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

In onze serie van masterclasses is het ook zaak om naar buiten te kijken. Een van de belangrijkste partijen is de woningcorporatie. De woningcorporatie  speelt een bijzondere rol in de gebiedsontwikkeling. Zogenaamde prestatieafspraken met gemeenten zouden ervoor moeten zorgen dat er voldoende zekerheid bestaat voor de productie van sociale huurwoningen. Corporaties kunnen daarmee portefeuilles sturen; gemeenten kunnen plannen. Maar corporaties staan onder druk om dat te realiseren door verhuurdersheffingen, verplichtingen rond verduurzaming etc, etc. Deze masterclass gaat in op welke keuzes een corporatie kan en -wettelijk gezien- moet maken,  hoe parameters als loan to value, solvabiliteit en dekkingsratio’s een rol spelen en hoe corporaties hun portefeuile waarderen en up to date houden. Een kijkje in de keuken van een bestuurder van een woningcorporatie die bij moet dragen aan een optimale grond- en gebiedsexploitatie.

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

 13.00 uur: start

Rol van de woningcorporatie

  1. De business case gebiedsontwikkeling vanuit het perspectief van de woningcorporatie.
  2. Het nieuwe portefeuille beheer.
  3. Mogelijke aanbestedingspicht bij nieuwbouw.
  4. Overige uitdagingen corporaties.
  5. Rol corporaties verduurzaming.

16.30 uur: afsluiting

 

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

  • Je weet wat de woningcorporatie doet als belangrijke partner in de gebiedsontwikkeling; 
  • Je begrijpt hoe de investeringsstrategie en afwijkende waardering van een corporatie werkt;
  • Je neemt kennis van de maatschappelijke opgaven van corporaties zoals duurzaamheid;
  • Je leert werken met de prestatie-afspraken tussen gemeente en corporatie in de gebiedsontwikkeling;
  • Je leert om een investeringsbeslissing te maken als een coporatie.