Planeconomie & Vastgoedrecht

De rol van de woningcorporatie

Wanneer? 
donderdag 12 september 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
donderdag 12 september 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 395,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Masterclass start om 13.00 en duurt tot ca. 16.30 uur. 

Inhoud

In onze serie van masterclasses is het ook zaak om naar buiten te kijken. Een van de belangrijkste partijen is de woningcorporatie.

De woningcorporatie speelt een bijzondere rol in de gebiedsontwikkeling. Zogenaamde prestatieafspraken met gemeenten zouden ervoor moeten zorgen dat er voldoende zekerheid bestaat voor de productie van sociale huurwoningen. Corporaties kunnen daarmee portefeuilles sturen; gemeenten kunnen plannen.

Maar corporaties staan onder druk om dat te realiseren middels betaalbaarheid, leefbaarheid, verplichtingen rond verduurzaming etc. Deze masterclass gaat in op welke keuzes een corporatie kan en -wettelijk gezien- moet maken,  hoe parameters als loan to value, solvabiliteit en dekkingsratio’s een rol spelen en hoe corporaties hun portefeuille waarderen en up to date houden.

Deze middag geeft een kijkje in de keuken van een bestuurder van een woningcorporatie die bij moet dragen aan een optimale grond- en gebiedsexploitatie.

Programma

 13.00 uur: start

Rol van de woningcorporatie

 1. Doelstellingen voorzien in voldoende betaalbare woningen, verantwoordelijk voor kwaliteit en duurzaamheid enz.
 2. Wettelijk kaders waarbinnen de corporatie zijn taak moet uitvoeren.
 3. Diverse toezichthouders op corporaties maakt het niet eenvoudig.
 4. Prestatieafspraken worden bindend.
 5. Vastgoedsturing: hoe werken portefeuillekeuzes uit in gebiedsontwikkeling.
 6. Investeringsbeslissingen voor projectontwikkeling: verschillen met projectontwikkelaar en gemeenten.
 7. Actuele zaken als versterking regie op de volkshuisvesting, relatie omgevingswet.

16.30 uur: afsluiting

 

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je leert onderhandelen met gemeentes, projectontwikkelaars en woningcorporaties (afhankelijk van je positie), door vooral in te spelen op de belangen van de wederpartij.
 • Je kent de mindset van verschillende partijen en de gevolgen van beslissingen van deze partijen.
 • Je weet wat de woningcorporatie doet als belangrijke partner in de gebiedsontwikkeling;
 • Je neemt kennis van de maatschappelijke opgaven van corporaties zoals duurzaamheid;
 • Je leert werken met de prestatie-afspraken tussen gemeente en corporatie in de gebiedsontwikkeling;
 • Je leert om een investeringsbeslissing te maken als een coporatie.