Planeconomie & Vastgoedrecht

De rol van de Woningcorporatie

Wanneer? 
donderdag 18 november 2021
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Projectontwikkeling

In de middag staat de rol van de projectontwikkelaar binnen een project centraal. Aanvullend gaan we in op het innemen van toekomstige grondposities en aankoop van gebouwen, financiering en het bepalen en beheersen van een aanvaardbaar risico: welk perspectief is er en hoe wordt geanticipeerd op de volgende crisis? Tot slot zetten we de werkwijze van een gemeente hier tegenover. Op welke manier kun je je hiertoe verhouden en wat kunnen we van hen leren? 

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

 13.00 uur: start

Rol van de woningcorporatie

  1. De business case gebiedsontwikkeling vanuit het perspectief van de woningcorporatie.
  2. Het nieuwe portefeuille beheer.
  3. Mogelijke aanbestedingspicht bij nieuwbouw.
  4. Overige uitdagingen corporaties.
  5. Rol corporaties verduurzaming.

16:30 uur: afsluiting

 

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

  • Je weet wat de woningcorporatie doet als belangrijke partner in de gebiedsontwikkeling; 
  • Je begrijpt hoe de investeringsstrategie en afwijkende waardering van een corporatie werkt;
  • Je neemt kennis van de maatschappelijke opgaven van corporaties zoals duurzaamheid;
  • Je leert werken met de prestatie-afspraken tussen gemeente en corporatie in de gebiedsontwikkeling;
  • Je leert om een investeringsbeslissing te maken als een coporatie.