Woningcorporaties

De Woningcorporatie en de Omgevingswet

Inhoud

We staan op het kantelpunt voor de corporatiesector. Er is een geheel nieuw speelveld ontstaan door de verandering van de vraag op de woningmarkt en het neergedaalde stof van de Woningwet.

De woningcorporaties staan voor verschillende uitdagingen;

 • De gevolgen van de klimaatplannen van het kabinet
 • Beheersing van ontwikkel- en onderhoudsprocessen
 • Terwijl je ook nog eens financieel fit moet zijn en blijven

Hoe ga je hiermee om? Je komt er alles over te weten tijdens onze onmisbare cursus De Woningcorporatie en de Omgevingswet

Het nieuwe speelveld

Je leert hoe je grip krijgt op dit nieuwe speelveld en ook hoe je projecten effectief optuigt en aanstuurt voor optimale resultaten in kwaliteit, duurzaamheid, tijd en kosten. Je leert nieuwe mogelijkheden die je helpen jouw huisvestingsdoelen te realiseren. En tegelijkertijd jouw woningbestand drastisch en effectief te verbeteren. Zo blijft jouw corporatie blijvend van meerwaarde, want dat is toch waar het om gaat!

Scobe Academy heeft, gelet op de kansen en valkuilen, masterclasses opgezet. Scobe Academy doet dat als vernieuwer op het terrein van opleidingen voor woningcorporaties. Daarvoor is met een groot aantal experts en mensen uit de sector gesproken. Om alvast te proeven waar het heen gaat hebben we een interview van Sofie van den Enk (o.a. van de Keuringsdienst van Waarde) en Arnold Pureveen (Woonzorg Nederland) opgenomen.

Het interview 

Voor de opname van het interview is gekozen voor een unieke locatie. Namelijk in een broeikas op het dak van Praktijkschool de Sprong in Zwijndrecht met uitzicht op onder andere corporatiebezit van Woonkracht10.

Waarom in een kas? De metafoor is als volgt:

De kas staat naast het volkse symbool voor het feit dat iedereen mee zit te kijken met de corporatie; de Haagse toezichthouders, huurders en gemeenten. Corporaties moeten ook naar buiten kijken zoals weer aandacht voor leefbaarheid en bouwopgaven. Tevens komen er nieuwe ontwikkelingen aan zoals bijv. de Omgevingswet die van kracht wordt en is er weer meer aandacht voor de volkshuisvesting dan de €. Tot slot is gekozen voor een kas, omdat deze symbool staat voor duurzaamheid (hij levert warmte) etc.

… het komt allemaal op je pad

Scobe Academy doet de aftrap met een fenomeen wat nog niet zichtbaar is in de corporatie wereld: de Omgevingswet. De cursus gaat over beheersen van het ontwikkelproces in deze turbulente tijden en hoe je je kan wapenen tegen de torenhoge bouwkosten en de vergaande prijsregulering die ongetwijfeld op jouw pad komen. Op deze en vele andere cruciale vragen krijg je een duidelijk antwoord.

De opleidingen van Scobe komen voort uit de traditie van ruimtelijke ontwikkeling met aandacht voor bouwen, financiën en juridische aspecten. Met meer dan 20 jaar ervaring staan wij garant voor gedegen en praktische opleidingen, waarmee je direct aan de slag kan.

 

Programma

9:30 - 16:30 uur

 • Inleiding Omgevingswet; uitleg van het systeem.
 • Kerninstrumenten: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning en wat wordt verwacht van de corporatie en wat verandert er.
 • Financiële bijdrage en sociale huurwoningen; kansen en bedreigingen.
 • Vastleggen sociale huur en markthuur;
 • Doelgroepenverordening vervalt.
 • Prestatieafspraken kunnen in het Omgevingsplan worden verwerkt; maar hoe en is dat wenselijk?
 • Veranderende werking van de woonvisie in Omgevingsplan (kan als een beleidsregel verwerkt worden);
 • Extra duurzaamheidsregels in het omgevingsplan; hoe anderen mee kunnen gaan betalen aan de voorsprong van de corporaties (kostenverhaal);
 • Consequenties van het (mogelijk)vervallen van delen van de Woningwet en de Leegstandswet;
 • Aanscherping van participatie-eisen: de vrijblijvendheid voorbij

 

Doelgroep

Deze cursus is gericht op projectontwikkelaars, beleidsverantwoordelijken, management, bestuurders, vastgoedbeheerders, medewerkers leefbaarheid, complex- en gebiedsbeheerders, opzichters, projectleiders, strategisch huisvestingsplanners en medewerkers kwaliteitszorg.

Leerdoelen

Leerdoelen

 • Kennis van de Omgevingswet (in kort bestek);
 • Gebruik omgevingsvisie en omgevingsplan voor je corporatie doelen;
 • Tips en valkuilen voor het gesprek met de gemeente.
 • Inschatten van de risico’s voor de corporatie.

Investering

De investering voor deze masterclass bedraagt € 695,00 excl. btw.

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De BTW kan worden teruggevorderd uit het BTW-compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Filmpjes

Waardering 
8,5
Startdatum 
woensdag 5 oktober 2022
Aantal dagen 
1
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 695,- (excl. btw). Terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van jouw organisatie.
woensdag 5 oktober 2022
Woningcorporaties