WC-WO-Q1-25 WC-MC1-Q1-24 WC-MC2-Q1-24
Woningcorporaties

De Woningcorporatie en de Omgevingswet

Inhoud

We staan op het kantelpunt voor de corporatiesector. Er is een geheel nieuw speelveld ontstaan door de verandering van de vraag op de woningmarkt en het neergedaalde stof van de Woningwet.

De woningcorporaties staan voor verschillende uitdagingen:

 • Voldoende sociale woningen.
 • Toenemende (energie)armoede.
 • Hogere eisen aan participatie.
 • Verschuivingen in de procedures om te bouwen o.a. door de Wkb.
 • Hoge bouwkosten mede door hoge kwaliteitseisen van de overheid.
 • En dan nog nieuwe wetten als Wet versterking regie volkshuisvesting en …..de Omgevingswet.

Hoe ga je hiermee om? Je komt er alles over te weten tijdens onze onmisbare cursus De Woningcorporatie en de Omgevingswet waarin alles samenkomt.

Het nieuwe speelveld

Je leert hoe je grip krijgt op dit nieuwe speelveld en ook hoe je projecten effectief optuigt en aanstuurt voor optimale resultaten in kwaliteit, duurzaamheid, tijd en kosten. Je leert nieuwe mogelijkheden die je helpen jouw huisvestingsdoelen te realiseren. En tegelijkertijd jouw woningbestand drastisch en effectief te verbeteren. Zo blijft jouw corporatie blijvend van meerwaarde, want dat is toch waar het om gaat!

Scobe Academy heeft, gelet op de kansen en valkuilen, masterclasses opgezet. Scobe Academy doet dat als vernieuwer op het terrein van opleidingen voor woningcorporaties. Daarvoor is met een groot aantal experts en mensen uit de sector gesproken. Voor het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben we een interview van Sofie van den Enk (o.a. van de Keuringsdienst van Waarde) en Arnold Pureveen (Woonzorg Nederland) opgenomen.

Het interview 

Voor de opname van het interview is gekozen voor een unieke locatie. Namelijk in een broeikas op het dak van Praktijkschool de Sprong in Zwijndrecht met uitzicht op onder andere corporatiebezit van Woonkracht10.

Waarom in een kas? De metafoor is als volgt:

De kas staat naast het volkse symbool voor het feit dat iedereen mee zit te kijken met de corporatie; de Haagse toezichthouders, huurders en gemeenten. Corporaties moeten ook naar buiten kijken zoals weer aandacht voor leefbaarheid en bouwopgaven. Tevens zijn er nieuwe ontwikkelingen aan zoals bijv. de Omgevingswet die nu van kracht is en  weer meer aandacht voor de volkshuisvesting dan de €. Tot slot is gekozen voor een kas, omdat deze symbool staat voor duurzaamheid (hij levert warmte) etc.

… het komt allemaal op je pad

Scobe Academy heeft een nieuwe opleiding : De woningcorporatie  en de Omgevingswet. De cursus bestaat uit twee dagen. Het gaat over wat er verandert in het beleid én wat er verandert voor de uitvoering van de processen. Op deze en vele andere cruciale vragen krijg je een duidelijk antwoord.

De opleidingen van Scobe komen voort uit de traditie van ruimtelijke ontwikkeling met aandacht voor bouwen, financiën en juridische aspecten. Met meer dan 20 jaar ervaring staan wij garant voor gedegen en praktische opleidingen, waarmee je direct aan de slag kan.

Na het volgen van de cursus ontvang je het Scobe Academy certificaat van deelname. 

Planning

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de ontwikkeling van de woningcorporatie en de omgevingswet waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. 

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt.

Docenten:

Doelgroep

 • Projectontwikkelaars
 • Beleidsverantwoordelijken
 • Management woningcorporatie
 • Bestuurders woningcorporatie
 • Vastgoedbeheerders
 • Medewerkers leefbaarheid
 • Complex- en gebiedsbeheerders
 • Opzichters
 • Projectleiders woningcorporatie
 • Strategisch huisvestingsplanners 
 • Medewerkers kwaliteitszorg.

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Wat levert het op?

 • Kennis van de Omgevingswet (in kort bestek);
 • Gebruik omgevingsvisie en omgevingsplan voor je corporatie doelen;
 • Tips en valkuilen voor het gesprek met de gemeente;
 • Inschatten van de risico’s voor de corporatie.

Investering

Tijd
De masterclasses vinden één keer per week plaats. Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. De starttijd ’s ochtends is altijd 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten
€ 1.349,00 excl. btw.*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Film

Waardering 
8,5
Startdatum 
donderdag 12 juni 2025
Aantal dagen 
2
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 1.349,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer hiernaar bij de administratie van jouw organisatie.
vrijdag 8 november 2024
donderdag 12 juni 2025
Woningcorporaties
vrijdag 22 november 2024
donderdag 19 juni 2025
Woningcorporaties