Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Het woningbouwprogramma van de PVV versus de Woningcorporatie

Woningcorporaties
dinsdag 5 december 2023

Nu de PVV de grootste partij is geworden, is er een reële kans dat deze in de regering komt. Welke mogelijke gevolgen heeft dit voor de woningcorporatie, uitgaande van het partijprogramma?

Leefbaarheid: ga er mee aan de slag!

Woningcorporaties
dinsdag 5 december 2023

Als de verkiezingen ook nog iets anders dan ontevredenheid over het afgelopen jaren gevoerde beleid aangetoond hebben, is het dat er weer meer aandacht voor leefbaarheid nodig is. Natuurlijk staat dit signaal niet op zichzelf.

Anterieure overeenkomst: wat verandert er onder de Omgevingswet?

Woningcorporaties
dinsdag 31 oktober 2023

Art 13.11 t/m 13.21 van de Omgevingswet (Ow) gaat over het zogenaamde kostenverhaal. De gemeente heeft een gelimiteerde lijst van kosten die ze aldus art. 8.13 en verder, van het Omgevingsbesluit (Ob) mag verhalen.

Stop met het framen van koeien of huizen!

Woningcorporaties
dinsdag 31 oktober 2023

Op 23 oktober werd in het programma “Collegetour” onder andere over wonen gedebatteerd.

Kamer neemt motie aan voor afschaffen van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties

Woningcorporaties
dinsdag 3 oktober 2023

Eind september nam de Tweede Kamer een motie aan die er voor moet zorgen dat woningbouwcorporaties worden vrijgesteld van winstbelasting.

Circulaire ketensamenwerking voor corporaties

Woningcorporaties
dinsdag 3 oktober 2023

Deze vorm van samenwerking bevordert het werken aan circulair bouwen. Opgedane kennis kan je als organisatie dan delen met andere collega-corporaties.

Controversieel verklaren wetten Volkshuisvesting en wat de gemeente toch kan doen

Woningcorporaties
dinsdag 5 september 2023

Deze week bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen ‘controversieel’ worden verklaard. Voor de Volkshuisvesting heeft de Commissie onlangs alvast besloten om dit niet te doen om moverende redenen.

Tips voor verkrijgen betaalbare locaties en versnellen van ontwikkeling

Woningcorporaties
dinsdag 5 september 2023

Gebrek aan locaties maar ook snelheid in processen beperken corporaties in het bouwen van voldoende sociale woningen. In dit artikel delen we een aantal ideeën om hier verandering in te brengen.

Volkshuisvestingsfonds: € 600 miljoen voor kwetsbare gebieden

Woningcorporaties
donderdag 29 juni 2023

Woningcorporaties doen veel om wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. Desondanks gaat de leefbaarheid in veel buurten met corporatiewoningen achteruit: mensen voelen zich onveiliger en de overlast neemt toe.

Minister de Jonge: modernisering van het grondbeleid: gevolgen voor corporaties

Woningcorporaties
donderdag 29 juni 2023

Op 19 juni heeft Minister de Jonge de kamer geïnformeerd over zijn voornemen het grondbeleid te moderniseren, om sneller te kunnen bouwen tegen een lagere grondprijs. Dit is goed nieuws voor woningcorporaties.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!