Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Hoe kan de financiële situatie van woningcorporaties verbeterd worden?

Woningcorporaties
dinsdag 5 maart 2024

Recent werd het tussenrapport ‘Woningbouw en Grond’ gepubliceerd. Het is een van de vele rapporten en manifesten die momenteel verschijnen om de woningbouw te stimuleren.

De nieuwe ‘geknipte’ vergunningsstructuur bij renovatie

Woningcorporaties
dinsdag 5 maart 2024

De Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) regelen de nieuwe vergunningsstructuur. Hoe pakt dat uit voor renovatie?

Welke kansen biedt de Spreidingswet voor woningcorporaties?

Woningcorporaties
dinsdag 6 februari 2024

Nu de Eerste Kamer de Spreidingswet heeft aangenomen, is de volgende stap de uitvoering van deze Wet door het COA gemeenten en provincies.

Projectbesluit: snellere aanpak woningbouw, maar is dat zo?

Woningcorporaties
dinsdag 6 februari 2024

De provincie Zuid-Holland wil het Projectbesluit inzetten voor de realisatie van sociale woningbouw. Hiermee kan ze gemeenten dwingen. Er is al heel wat heibel ontstaan over het voornemen van Zuid-Holland.

Uitbreiding Rotterdamwet: wat mogen we er van verwachten bij kabinetsvorming?

Woningcorporaties
maandag 8 januari 2024

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) of ‘Rotterdamwet’ bevat drie maatregelen die gemeenten kunnen inzetten voor selectieve woningtoewijzing.

Wet versterking regie op de volkshuisvesting: juridische gevolgen woonzorgvisie niet mis

Woningcorporaties
maandag 8 januari 2024

Veel woningcorporaties en gemeenten zijn al bezig met het maken van woonzorgvisies. Met de komst van de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) hangen er ook daadwerkelijk juridische consequenties aan.

Het woningbouwprogramma van de PVV versus de Woningcorporatie

Woningcorporaties
dinsdag 5 december 2023

Nu de PVV de grootste partij is geworden, is er een reële kans dat deze in de regering komt. Welke mogelijke gevolgen heeft dit voor de woningcorporatie, uitgaande van het partijprogramma?

Leefbaarheid: ga er mee aan de slag!

Woningcorporaties
dinsdag 5 december 2023

Als de verkiezingen ook nog iets anders dan ontevredenheid over het afgelopen jaren gevoerde beleid aangetoond hebben, is het dat er weer meer aandacht voor leefbaarheid nodig is. Natuurlijk staat dit signaal niet op zichzelf.

Anterieure overeenkomst: wat verandert er onder de Omgevingswet?

Woningcorporaties
dinsdag 31 oktober 2023

Art 13.11 t/m 13.21 van de Omgevingswet (Ow) gaat over het zogenaamde kostenverhaal. De gemeente heeft een gelimiteerde lijst van kosten die ze aldus art. 8.13 en verder, van het Omgevingsbesluit (Ob) mag verhalen.

Stop met het framen van koeien of huizen!

Woningcorporaties
dinsdag 31 oktober 2023

Op 23 oktober werd in het programma “Collegetour” onder andere over wonen gedebatteerd.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!