Grondexploitatie in de praktijk

Wanneer? 
donderdag 25 juni 2020
dinsdag 30 juni 2020
dinsdag 1 december 2020
donderdag 29 april 2021
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

De investering voor dit college bedraagt € 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Grondexploitatie in twee of drie dagen? Volg je dit college in combinatie met het college 'Het maken van een grondexploitatie' of 'Verwerven, grondproductie en uitgifte' dan is de investering € 995,-. Volg je ze alle drie dan is de prijs € 1295,-. Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

In deze masterclass leer je hoe je een grondexploitatie vormgeeft in relatie tot de specifieke vraag die voorligt. Concreet gaat het om:

  • Het effect van het draaien aan de knoppen: ruimtegebruik, parkeeroplossingen, programma, verwervingsstrategieen, versnellen, vertragen etc.
  • De grondexploitatie als instrument voor risico-analyse.
  • GREX voor verschillende doelen: gemeente versus projectontwikkelaar, uitleggebied versus binnenstedelijk en verschillen tussen een oververhitte markt en een krimpregio.
  • Presentatie van de GREX voor projectleiders, directie of bestuurders.
  • Trends in grondexploitaties

Programma

9.30 uur: start

1. Samenhang programmering, ruimtegebruik en exploitatieresultaat.

2. Gevoeligheid van veranderingen van programma’s en onderkennen samenhang parameters.

3. Onderzoeken van effecten van versnellen en vertragen.

4. Het gebruik van de grondexploitatie als risico-analyse tool.

12.30 - 13.00 uur: lunch

5. Verschil in een grondexploitatie voor haalbaarheid versus beheer.

6. Verschillen tussen grondexploitaties voor projectontwikkelaars en gemeenten.

7. Uitleggebied versus binnenstedelijk locatie: verschil in posten.

8. Presentatie van grondexploitatieresultaten voor verschillende doelgroepen.

9. Trends in grondexploitaties

16:30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders (hbo/wo niveau). Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

  • U leert wat een grondexploitatie is
  • U leert hoe u een basis grondexploitatie opstelt
  • U kunt beoordelen welke parameters leidend zijn
  • U leert welke actuele ontwikkelingen van invloed zijn op de grondexploitatie