GVM-SV-Q1-25 GVM-DE-MC5-Q1-25 GVM-DE-MC6-Q1-25
Asset Management Gemeentelijk Vastgoed

Gemeentelijk Vastgoed - succesvol verduurzamen (2 dg.)

Inhoud

Ben jij al bezig met het verduurzamen van jullie gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed? We zien dat veel gemeentes inmiddels zijn begonnen met de energietransitie. Maar hoe maak je de slag naar aardgasvrij? Is energieneutraal financieel wel haalbaar? Gaat je budget op aan het sociaal domein? Hoe kun je dit verduurzamingsproces versnellen? Er zijn nog genoeg vragen! Binnen deze cursus is er veel ruimte voor interactie en kun jij input vragen op jouw vraagstukken.

In deze tweedaagse cursus (dag 5 en 6 van opleiding Duurzaam Effectief) helpen we je met hetgeen waar jij nu tegenaan loopt. Je krijgt tools en technieken om jouw verduurzamingsplannen naar een hoger niveau te tillen. We organiseren dit samen met Wicher Schönau van TwynstraGudde. Hij is één van de personen die de VNG heeft geholpen om de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed voor gemeenten op te stellen en is dus expert op dit gebied. Ook Rik Altena van DWA neemt een deel van de training voor zijn rekening, een zeer ervaren adviseur met jarenlange ervaring in het begeleiden van transities naar verduurzaming.  

Na het volgen van de cursus ontvang je het Scobe Academy certificaat van deelname.

Programma

De actuele planning van de masterclasses vind je hierDe masterclasses vinden plaats van 9:30 - 16:30 uur, inloop is vanaf 9:00 uur. 

Dag 1. Inzicht in de portefeuille, energieprestaties en kosten

Algemene introductie routekaart

Stap 1.   Ontwikkelen gemeenschappelijk beeld op de opgave

 • Betekenis van de routekaart wettelijk kader
 • Het bereiken van ambities en voldoen aan de verplichtingen
 • Herkennen en benoemen van de gevoelsmatige stand van zaken
 • Benchmark
 • Samenhang andere routekaarten als onderwijs en sport

Stap 2.   Inventariseren van de vastgoedportefeuille

 • Registratiesystemen in het algemeen
 • Inventariseren van het vastgoed als het om energieprestatie gaat
 • Trends in maatschappelijke ontwikkelingen in gebruik en energieprestatie

Stap 3.   Bepalen van de duurzaamheidsaanpak

 • Categoriseren van energiemaatregelen denken in pakketten
 • Hoe zorg je dat je no-regret maatregelen kiest (o.a. best practices, verantwoordelijkheid van de markt)
 • Meekoppelkansen (groot onderhoud), nieuwbouw of herstructurering
 • Alternatieve methoden om het energieverbruik in te schatten

Stap 4.    Financiën

 • Wat zijn de investeringen in relatie tot de verschillende energieniveaus /pakketten van verduurzaming
 • Onderhoud en exploitatie van verschillende niveaus
 • Groot onderhoud
 • Aanvullende slagen voor betere prestaties
 • Ontwikkelingen in kosten

DAG 2. Uitvoering en monitoring

Stap 5: Uitvoeringstrategie voor de eerste 4 jaar

 • Berekening van de investering
 • Bepaling Maatschappelijk rendement en (circulaire) financiering
 • Andere dekkingmiddelen als social rents en fiscale optimalisatie
 • Keuze-proces bij het invullen van een excel gelet op energieprestatie, financiën, rendement en gewenste vorm van aanbesteding
 • Indicatoren voor monitoring (afhankelijk van de wijze van uitvoering)
 • Beleidsmatige beoordeling
 • Bestuurlijke verantwoording
 • Voorstellen voor bijsturing

Stap 6.    Randvoorwaarden uitvoering

 • Vormen van uitvoering: inhouse tot volledig buiten de deur
 • Ervaringen met verschillende vormen van uitvoering
 • Het vormen van project selecties die in de markt zijn te zetten
 • Vormen van aanbesteding en in het bijzonder van energieprestatie
 • Juridische eisen aan een aanbestedingsprocedure, wat kan er mis gaan
 • Product: Input voor een gunning leidraad
 • Organisatorische randvoorwaarden aan je organisatie

Extra: Technieken voor het maken van keuzes

 • Maatschappelijk rendement
  • De Effectenarena
  • Input-output en outcome model
  • De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
 • Alternatieve methoden op maatschappelijk rendement (eenvoudig tot complex)

Planning

Docenten

Dag 1: Rik Altena

Dag 2: Wicher Schönau 

De cursus wordt samen met TwynstraGudde en in het bijzonder met Wicher Schönau georganiseerd. Hij is één van de personen die de VNG heeft geholpen om de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed (voor gemeenten) op te stellen. Wicher is specialist in de organisatie van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 

Doelgroep

 • Vastgoedprofessionals
 • Beleidsmedewerkers Duurzaamheid
 • Beleidsmedewerkers Maatschappelijk Vastgoed

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

 

Leeropbrengsten

Na het volgen van deze masterclasses:

 • Heb je een beeld van de investeringen die samenhangen met de transitie;
 • Kun je handige projectselecties maken die je in de markt kunt zetten maar die ook passend zijn bij de gemeentelijke situatie;
 • Weet je een aanbestedings- en gunningsleidraad op hoofdlijnen te maken en te beoordelen;
 • Kun je een eigen routekaart maatschappelijk vastgoed opstellen;
 • Leer je een monitoring te ontwikkelen gelet op techniek, beleid en bestuurlijke wensen;
 • Weet je in voorkomende gevallen een goede opdrachtgever te zijn voor het opstellen van een routekaart.

Investering

Tijd

De masterclasses vinden één keer per week plaats. Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. De starttijd ’s ochtends is altijd 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten
€1.349,- voor twee dagen (excl. btw).*

Inclusief een sjabloon voor de Routekaart in Excel!

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie. Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Waardering 
8,3
Startdatum 
maandag 16 juni 2025
Aantal dagen 
2
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 1.349,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.
maandag 16 juni 2025
Asset Management Gemeentelijk Vastgoed
maandag 30 juni 2025
Asset Management Gemeentelijk Vastgoed