Planeconomie & Vastgoedrecht

Verwerving, grondproductie en gronduitgifte

Wanneer? 
donderdag 8 april 2021
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

De investering voor dit college bedraagt € 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Grondexploitatie in twee of drie dagen: Volg je dit college in combinatie met het college Het maken van een grondexploitatie of Grondexploitatie in de nieuwe tijd dan is de investering € 995,-. Volg je ze alle drie dan is het € 1295,-. Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

In deze masterclass wordt het hele proces van aankoop tot verkoop van grond behandeld. Wat komt er allemaal kijken bij de aankoop van gronden en panden en onteigening? Ook wordt dit vanuit het private perspectief bekeken: hoe worden nabetalingsafspraken gemaakt? Daarnaast leer je de belangrijkste technische aspecten in verband met slopen, het ontwikkelen, beheren, plankosten en overige kosten, zodat je beter zicht hebt op deze kosten. Uiteindelijk zal er worden ingegaan op het verkoopproces en de prijsvorming van gronden en panden door publieke en private partijen eventueel in erfpacht.

De masterclass verdiept de kennis over de verschillende kostenposten van de grondexploitatie.

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

9.30 uur: start

Ochtend: Verwerving

 1. Minnelijke verwerving, onteigening en modellen (waarbij sprake is van nabetalingen).
 2. Manieren om te onderhandelen.
 3. De manier waarop waardering en taxatie plaatsvindt.
 4. Verschillende grondslagen die gehanteerd worden.
 5. Het gebruik van formats om waarde te bepalen.
 6. De wijze waarop het grondtransport bij de notaris verloopt.

12.30 - 13.00 uur: lunch

Middag: Technische aspecten van het ontwikkelen van gronden

 1. Techniek van het slopen en hergebruiken.
 2. Afwegingen rond integraal en partieel ophogen.
 3. Technieken van voorbelasten.
 4. Het opruimen van asbest en bodemverontreiniging.
 5. Het aanbrengen van riolering.
 6. Hoe worden straten ingericht? En hoe wordt groen aangebracht en verlichting geplaatst?

De verkoop van gronden 

 1. Waarde van gronden voor verschillende soorten vastgoed.
 2. De betekenis van een gemeentelijke Grondprijzenbrief.
 3. Vormen van uitgifte.
 4. Prijzen en hoeveelheden bepalen.

16:30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • Je leert de belangrijkste technische aspecten zodat je beter zicht hebt op de kosten binnen een grondexploitatie;
 • Je weet hoe je een grondexploitatie moet maken die rekening houdt met de aspecten van de veranderde marktomstandigheden;  
 • Je leert ruimtelijke keuzes maken om een plan haalbaarder te maken;
 • Je weet hoe je een optimaal evenwicht vindt tussen opbrengsten, kosten, maatschappelijk belang en ruimtelijke kwaliteit.