Planeconomie & Vastgoedrecht

Grondbeleid

Wanneer? 
donderdag 5 december 2024 - 09.30 uur tot 13.00 uur
donderdag 5 december 2024 - 09.30 uur tot 13.00 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 395,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Op deze cursusdag wordt ingegaan op het nieuwe grondbeleid. De opgave voor deze dag is het vertalen van de inhoudelijke onderwerpen in een beleidsmatige context. Daarbij moeten scherpe keuzes gemaakt worden in primaire richting van een nota grondbeleid. Gaat het bijvoorbeeld vooral om geld of om het halen van beleidsdoelen zoals ten aanzien van wonen?

Programma

9.30 uur: start

  1. Grondbeleid voor de realisatie van RO-thema’s als woningnood: urgenter dan ooit.
  2. Hoe instrumenten van de Omgevingswet -als programma- te verwerken in de nota grondbeleid?
  3. Minder aandacht voor de financiële kant van het grondbeleid: terecht?
  4. Voor welk soort nota grondbeleid beleid kies je: thema gericht, instrumenteel gericht of financieel gericht?
  5. Grondbeleid en de imperfecte grondmarkt: hoe daar beleidsmatig op te sturen.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

  • Je leert adviseren over de actuele ontwikkelingen binnen grondbeleid in relatie tot de Omgevingswet;
  • Je kent de impact van marktmacht op de vorming van de grondprijs;
  • Je kunt keuzes maken tussen nota grondbeleid gericht op thema's als betaalbare woningen, inzet van grondbeleidsinstrumentarium als voorkeursrecht of financiële sturing als weerstandsvermogen.