Planeconomie & Vastgoedrecht

Administratie, BBV en de rol van de accountant

Wanneer? 
dinsdag 19 december 2023 - 09.30 uur tot 16.30 uur
donderdag 16 mei 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
dinsdag 3 december 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Masterclass start om 09.30 en duurt tot ca. 16.30 uur. 

Inhoud

Het inrichten van een goede (project) administratie met de juiste checks en balances blijkt nog niet even eenvoudig, zeker als je informatie op verschillende manieren en voor diverse gremina moet presenteren. Uiteraard ook in de jaarrekening. Hierbij spelen de wettelijke spelregels van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) een belangrijke rol. Daarvoor behandelen we de beginselen van het boekhouden rond de gebiedsontwikkeling volgens datzelfde BBV en een aantal specifieke vraagstukken zoals de samenhang met de GREX en het nieuwe fenomeen van het nemen van winst, risicomanagement. Uiteraard nemen we als vetrekpunt de nieuwste notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023) van de commissie BBV, die als vertrekpunt de Omgevingswet heeft.

In de middag gaan we dieper in op risicomanagement. Je leert verschillende methoden en succes- en faalfactoren voor de implementatie in de organisatie kennen en wat dit betekent voor de accountantscontrole. Daarna bespreken we hoe je slim kunt anticiperen op de spelregels van de accountant. Welke ruimte geeft het BBV en hoe zien de criteria die accountants gebruiken eruit? Met deze kennis kun je een slimme strategie uitzetten ten aanzien van het treffen van voorzieningen, het aanleggen van reserves en het nemen van winst.

 

Programma

9.30 uur: start

 1. Het kader: notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023)
 2. De rol van de accountant in het proces van gebiedsontwikkeling.
 3. Inrichting van de administratie.
 4. Begrip van de balans en verschillende soorten activa en passiva.
 5. De staat van baten en lasten.
 6. Verslaggevingsregels BBV.
 7. Verantwoording en informatievoorziening in de P&C-cyclus.
 8. Spelregels bij actief en faciliterend grondbeleid.
 9. Eisen die de accountant stelt aan de controle.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Grondexploitatie en risicobeheersing, methoden en implementatie in de organisatie
 2. Weerstandsvermogen en de mogelijkheid om te sturen op gebiedsontwikkeling.
 3.  Slimme strategie ten aanzien van voorzieningen, reserves en het nemen van winst.

16.30 uur: afsluiting

Docent

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je evalueert je grondexploitatie n.a.v. de regels van het BBV en herformuleert de grondexploitatie als de accountant daarom vraagt.
 • Je demonstreert hoe een (aanpassing van een) grondexploitatie wordt verwerkt op de balans en het weerstandsvermogen
 • Je weet hoe je risico’s moet berekenen en inschatten.