Paul Maas

Functie 
Strategisch planeconoom
Specialisatie 
Grondbeleid en planeconoom
Organisatie 
CV 

Planeconomie volgens Wikipedia: “Alleen de staat heeft het recht op het verstrekken van goederen en diensten, waardoor het marktmechanisme (balans vraag en aanbod) komt te vervallen.”

Juist het tegenovergestelde ga je leren over planeconomie tijdens de Masterclass Verwerving, grondproductie en gronduitgifte. Sinds 2002 ben ik werkzaam binnen de vastgoedsector voor zowel profit- als nonprofitorganisaties. Lange tijd was ik planeconoom bij de gemeente Meijerijstad. Vanuit deze functie adviseerde ik over gebiedsontwikkelingen, voerde onderhandelingen, stelde haalbaarheidsanalyses op en was ik verantwoordelijk voor het gemeentelijke grondbedrijf. Daarna heb ik de functie van senior planeconoom bij gemeente Helmond mogen vervullen. Per september '22 ben ik werkzaam als strategisch planeconoom bij grondgidsen te Veghel. Hier zorg ik voor complexe gebiedsontwikkelingen haalbaarheidsberekeningen, de grondexploitatie, de risico- en gevoeligheidsanalyses, grondprijsberekeningen, de ontwikkel- en gronduitgiftestrategie, onderhandelingen met samenwerkingspartners, de verslaglegging en het kostenverhaal bij private ontwikkelingen.