Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

De Wet collectieve warmte: wat zijn de risico's volgens de RvS?

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 25 april 2024

Op 22 april heeft de Raad van State advies uitgebracht over de Wet collectieve warmte. De Raad adviseert om de wet niet naar de kamer te sturen, omdat er grote juridische problemen en veel onduidelijkheden zijn.

Zuiverende rietvelden en zwarte elzen zorgen voor schone grond

Bodem
Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 23 april 2024

Op het Symposium Bodem Breed was een aparte sessie gewijd aan Zuiverend groen: ervaringen en kansen. Hier gaan we in op een aantal voorbeelden.

Hoe kun je als gemeente de circulaire woningbouw bevorderen?

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 7 maart 2024

Er wordt weleens geklaagd dat gemeenten onvoldoende kunnen sturen op circulair bouwen van woningen. Gemeentebesturen hebben echter (nog) diverse middelen in het beleid om te sturen op het bevorderen van de circulaire woningbouw.

3 opties om restwaardes te verrekenen met circulaire investeringen

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 7 maart 2024

Van onze deelnemers die tijdens de opleiding bezig zijn met circulariteit krijgen wij vaak de vraag hoe je collega’s van andere afdelingen mee kan nemen.

Grondprijsverlaging om CO2 doelen te halen: wat is haalbaar?

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 6 februari 2024

Amsterdam wil € 500 per bespaarde ton CO2 gaan betalen, Utrecht zelfs € 875 (NVM Business Innovatie 2023).

Longread: Verhandelbare stikstofrechten, zou jij het doen?

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 6 februari 2024

“In de afweging tussen de mogelijke varianten lijkt emissiehandel van stikstofrechten ten minste een kansrijke optie, die reductie realiseert en de economie weer in beweging brengt.”[

Uitvoering energietransitie: wat helpt jou het beste om capaciteitsproblemen aan te pakken?

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 9 januari 2024

Op 25 januari 2024 organiseert de VNG een atriumlezing over de invloed van de energietransitie op de gemeentelijke organisatie.

Hoeveel hoger is de verkoopprijs van een circulaire woning?

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 december 2023

Heeft een circulaire ontwikkelde woning een meerwaarde voor een consument? Het antwoord is er. We hebben als Scobe een aantal verkoopbrochures van circulaire projecten vergeleken met lineaire projecten.

De circulaire coöperatie voor ketensamenwerking: kansen en bedreigingen

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 december 2023

Om een circulaire keten te realiseren moeten de verschillende schakels in de keten met elkaar samenwerken. Hiervoor kan een coöperatie worden opgezet. In deze bijdrage bespreken we de voor- en de nadelen van deze constructie.

Hoe AI helpt bij gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 31 oktober 2023

Klimaatbestendige stad

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!