Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Hoeveel hoger is de verkoopprijs van circulaire woningbouw?

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 december 2023

Heeft een circulaire ontwikkelde woning een meerwaarde voor een consument? Het antwoord is er. We hebben als Scobe een aantal verkoopbrochures van circulaire projecten vergeleken met lineaire projecten.

De circulaire coöperatie voor ketensamenwerking: kansen en bedreigingen

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 december 2023

Om een circulaire keten te realiseren moeten de verschillende schakels in de keten met elkaar samenwerken. Hiervoor kan een coöperatie worden opgezet. In deze bijdrage bespreken we de voor- en de nadelen van deze constructie.

Hoe AI helpt bij gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 31 oktober 2023

Klimaatbestendige stad

Zonnevelden op landbouwgrond; niet staken maar verplicht innoveren

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 31 oktober 2023

De Provinciale Staten van Overijssel verbieden tijdelijk de aanleg van zonneparken op landbouw- en natuurgronden.

Wat is de Lokale routekaart naar CO₂-neutraal?

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 3 oktober 2023

De Stichting W/E adviseurs heeft samen met een aantal organisaties (de Woonbond, VNG, RVO, VGV&D en Aedes) de Lokale Routekaart naar CO₂-neutraal ontwikkeld.

Eerste Kamer verklaart stikstoffonds controversieel: tijdelijke “hulp” uit onvoorziene hoek

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 3 oktober 2023

Op 3 oktober 2023 neemt de Eerste Kamer het besluit om de stikstofwet van Minister Van der Wal alsnog controversieel te verklaren. Terwijl de Tweede Kamer eerst nog voor gestemd, stemmen de senatoren waarschijnlijk tegen.

Controversieel verklaren Wcw en Wgiw: de gemeente kan al best wat

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 september 2023

De nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) zijn nog niet controversieel verklaard, maar uiteindelijk beslist de Tweede Kamer.

Tegenvallend stikstofonderzoek WUR; gebiedsgericht werken wordt alleen maar relevanter

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 september 2023

Onlangs heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten dat de brief van stikstofminister Van der Wal over de nieuwe kritische depositiewaarden (KDW) verder wordt behandeld.

Longread: omgevingsplan en circulair bouwen

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 22 juni 2023

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Om deze ambitie te bereiken voor de bouwsector is versnelling nodig.

Van de redactie: te kort energieplanologen hoe op te vangen?

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 22 juni 2023

Op 13 juni kopte blad “Stadszaken’ dat er een chronisch gebrek is aan planologen die de energietransitie vorm kunnen geven. Stadszaken heeft het over energieplanologen. Ook wij van Scobe vangen dit op.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!