Over Scobe Academy

Algemeen

Scobe Academy verzorgt opleidingen voor nieuw talent, organiseert incompany trainingen en verdiepende masterclasses en seminars op het gebied van gebiedsontwikkeling, planeconomie, Wro/Omgevingswet, vastgoedrecht, maatschappelijk vastgoedbeheer en assetmanagement.

Visie

Scobe Academy streeft naar een goede en mooie ruimtelijke ordening van Nederland en hoogwaardige huisvesting van mensen en organisaties na, door bij te dragen aan de professionaliteit van organisaties en medewerkers op alle financiële en juridische aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoedmanagement.

Missie

Scobe Academy is een kennis en netwerkorganisatie die deskundigheid aanboort, bundelt en koppelt aan vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Scobe inspireert tot vernieuwing en draagt bij aan een hoogwaardig kennis- en vaardighedenniveau van de professionals in het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedmanagement. Scobe verzorgt daartoe opleidingen, biedt actualiteitencolleges en organiseert netwerkbijeenkomsten over alle gerelateerde financiële, organisatorische, markttechnische beleidsmatige en juridische aspecten.

Doelstellingen

Vanuit de missie van Scobe Academy zijn de volgende strategische doelstellingen geformuleerd.

Scobe biedt kennis- en opleidingsproducten over specifieke financiële en juridische kennis en vaardigheden die benodigd zijn om een goede ruimtelijke ordening tot stand te brengen.

  1. Scobe organiseert opleidingen en leergangen die de basiskennis van het vakgebied betreffen. Cursisten kunnen hiermee het ambacht van de planeconoom en vastgoedjurist leren. De basis wordt gelegd.
  2. Scobe Academy organiseert actualiteitencolleges (Topclasses). Dit zijn een of meerdaagse leerzame, intensieve en inspirerende trainingen die diep ingaan op de materie en de laatste innovaties, ontwikkelingen en/of jurisprudentie behandelen. Hiermee blijf je bij de tijd en ontwikkel je een kennisvoorsprong. Deze dagen worden begeleid door de meest ervaren professionals van Nederland.
  3. Scobe organiseert incompany trainingen op maat op elk gewenst onderwerp binnen de financiële en juridische kaders van de ruimtelijke ordening. Medewerkers worden getraind en de organisatie meegenomen in een breed gedragen ontwikkelrichting.
  4. Scobe organiseert netwerk evenementen voor financieel en juridische professionals ten behoeve van kennisontwikkeling en netwerkvorming.

Doelgroepen

Scobe onderscheidt twee doelgroepen

  1. De instromer in het vakgebied die door middel van een uitgebreide opleiding het ambacht van de betreffende vakgebieden leert.
  2. De professional die in een van de vakgebieden actief is en van de laatste innovaties en ontwikkelingen op de hoogte wil zijn.

Werkwijze

Wij werken samen met praktijkdocenten. Hun ervaring, actuele kennis en grote betrokkenheid bij het vakgebied zorgen voor direct toepasbare kennis. Kenmerkend voor onze opleidingen is de combinatie van werken en leren, kennisoverdracht door beroepsexperts en aandacht voor vakinhoud en competentieontwikkeling. Deze mix zorgt voor mensen die 'fit for the job' zijn en uit kunnen groeien tot strategische adviseurs binnen hun vakgebied.

MRICS titel

Via Scobe Academy kun je je MRICS titel halen.

"RICS bevordert en handhaaft de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur"

Scobe Academy heeft een samenwerking met Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). RICS ziet Scobe Academy als instituut waar je een sterke inhoudelijk opstap naar haar lidmaatschap kunt maken. Met je Scobe diploma kun je de 'senior route' bewandelen om RICS-lid te worden. De MRICS titel staat voor inhoudelijk en kritisch hoogstaand kennisniveau en ethisch verantwoord handelen. MRICS is een kwaliteitslabel waar binnen de Vastgoedmarkt een steeds grotere waarde aan wordt toegekend. lees hier meer

Oprichting

Scobe Academy is in 2004 opgericht door Zeelenberg Adviesgroep en Bieleveld Management. Sinds 2012 is Scobe een zusterorganisatie van NEXT Vastgoed, een adviesonderneming actief op het gebied van grondbeleid, planeconomie, fiscaliteiten, taxatie, juridische advisering en grondbeleid. 

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag