Over Scobe Academy

Algemeen

Scobe Academy is al twintig jaar gespecialiseerd in professionele opleidingen en masterclasses op het gebied van gebiedsontwikkeling, planeconomie, WRO/Omgevingswet, vastgoedrecht, maatschappelijk vastgoed en duurzame gebiedsontwikkeling.

Visie

Goede en mooie ruimtelijke ordening in Nederland en hoogwaardige huisvesting van mensen en organisaties. Wij willen bijdragen aan de professionaliteit van organisaties en hun medewerkers op alle financiële en juridische aspecten van ruimtelijke ontwikkeling en vastgoedmanagement.

Missie

Scobe Academy is een opleidingsinstituut die deskundigheid aanboort, bundelt en koppelt aan vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Wij willen inspireren tot vernieuwing en bijdragen aan het kennis- en vaardighedenniveau van professionals binnen de gebiedsontwikkeling. Dat doen we met hoogwaardige opleidingen, masterclasses, actualiteitencolleges en netwerkbijeenkomsten over alle gerelateerde financiële, organisatorische, beleidsmatige en juridische aspecten.

Doelstellingen

Vanuit de missie van Scobe Academy zijn de volgende strategische doelstellingen geformuleerd.

Scobe biedt kennis- en opleidingsproducten over specifieke financiële en juridische kennis en vaardigheden die benodigd zijn om een goede ruimtelijke ordening tot stand te brengen.

  1. Scobe organiseert opleidingen en leergangen die de basiskennis van het vakgebied betreffen. Cursisten kunnen hiermee het ambacht van de planeconoom en vastgoedjurist leren. De basis wordt gelegd.
  2. Scobe Academy organiseert actualiteitencolleges (Topclasses). Dit zijn een of meerdaagse leerzame, intensieve en inspirerende trainingen die diep ingaan op de materie en de laatste innovaties, ontwikkelingen en/of jurisprudentie behandelen. Hiermee blijf je bij de tijd en ontwikkel je een kennisvoorsprong. Deze dagen worden begeleid door de meest ervaren professionals van Nederland.
  3. Scobe organiseert incompany trainingen op maat op elk gewenst onderwerp binnen de financiële en juridische kaders van de ruimtelijke ordening. Medewerkers worden getraind en de organisatie meegenomen in een breed gedragen ontwikkelrichting.

Doelgroepen

Scobe onderscheidt twee doelgroepen

  1. De instromer in het vakgebied die door middel van een uitgebreide opleiding het ambacht van de betreffende vakgebieden leert.
  2. De professional die in een van de vakgebieden actief is, wil doorontwikkelen en van de laatste innovaties en ontwikkelingen op de hoogte wil zijn.

Werkwijze

Wij werken samen met praktijkdocenten. Hun ervaring, actuele kennis en grote betrokkenheid bij het vakgebied zorgen voor direct toepasbare kennis. Kenmerkend voor onze opleidingen is de combinatie van werken en leren, kennisoverdracht door beroepsexperts en aandacht voor vakinhoud en competentieontwikkeling. Deze mix zorgt voor mensen die 'fit for the job' zijn en uit kunnen groeien tot strategische adviseurs binnen hun vakgebied.

MRICS titel

Via Scobe Academy kun je je MRICS titel halen.

"RICS bevordert en handhaaft de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur"

Scobe Academy heeft een samenwerking met Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). RICS ziet Scobe Academy als instituut waar je een sterke inhoudelijk opstap naar haar lidmaatschap kunt maken. Met je Scobe diploma kun je de 'senior route' bewandelen om RICS-lid te worden. De MRICS titel staat voor inhoudelijk en kritisch hoogstaand kennisniveau en ethisch verantwoord handelen. MRICS is een kwaliteitslabel waar binnen de Vastgoedmarkt een steeds grotere waarde aan wordt toegekend. Hier lees je er meer over.

Oprichting

Scobe Academy is in 2004 opgericht door Zeelenberg Adviesgroep en Bieleveld Management. Sinds 2012 is Scobe een zusterorganisatie van NEXT Vastgoed, een adviesonderneming actief op het gebied van grondbeleid, planeconomie, fiscaliteiten, taxatie, juridische advisering en grondbeleid. 

 

Ons jaarverslag is via info@scobe.nl bij ons op te vragen.