DGO-GA-Q2-24 DGO-GA-MC1-Q2-24 DGO-GA-MC2-Q2-24 DGO-GA-MC3-Q2-24 DGO-GA-MC4-Q2-24 DGO-GA-MC5-Q2-24
Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling: de gebiedsgerichte aanpak

Inhoud

Duurzame gebiedsontwikkeling is niet meer weg te denken. De puzzel wordt alleen steeds lastiger. Betaalbaarheid van woningen, de stijgende energieprijzen, inflatie, klimaat- en stikstofvraagstukken, duurzaamheidsambities met minder budget. In deze vijfdaagse opleiding worden de inhoudelijke thema’s gebiedsgerichte aanpak, circulaire gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie en energietransitie behandeld. Dit naast de vraag hoe geef je leiding aan duurzame projecten. We gaan in op huidige ontwikkelingen, bespreken en behandelen businesscases en maken opdrachten. Je leert tevens (nog beter) samenwerken, een onderwerp dat bij duurzame gebiedsontwikkeling ontzettend belangrijk is. 

Na het volgen van de cursus ontvang je het Scobe Academy certificaat van deelname.

Programma

De actuele planning van de masterclasses vind je hier.

Volg de hele cursus of stel je eigen programma samen uit onderstaande masterclasses. 

 • Energietransitie: het actuele speelveld met financiële en praktisch toepassingen
  De overgang van de bestaande voorraad naar duurzame energie is meestal opgenomen in beleidsstukken van gemeenten. Momenteel is de Regionale Energiestrategie (RES) klaar. We zijn bezig met de transitievisie warmte en het ontbreekt nog vaak aan een duidelijk en realistisch uitvoeringsplan voor medewerkers: Wat zijn technische instrumenten? Hoe dek je de kosten? En hoe krijg je de bewoners mee? Tijdens deze masterclass krijg je concrete handvatten aangereikt om beleid naar de praktijk te vertalen op zowel financieel, organisatorisch als juridisch vlak.
 • Klimaatadaptatie: implementeren van duurzaamheidsmaatregelen
  Deze masterclass geeft duidelijk inzicht in welke maatregelen er zijn om gebieden te beschermen tegen klimaatverandering. Bijvoorbeeld als het gaat om hitte, droogte en wateroverlast. Je leert deze maatregelen in kaart te brengen en vervolgens de best passende strategie voor het gebied te kiezen. Dit geldt zowel op landelijk als ook op stedelijk niveau. Naast het financiële plaatje leer je niet alleen hoe je de aanbesteding met externe partijen organiseert, maar ook hoe je dit vervolgens publiekrechtelijk regelt.
   
 • Circulaire gebiedsontwikkeling: consequenties grond- en opstalexploitatie
  In plaats van op de gangbare traditionele manier, leer je tijdens deze masterclass op een circulaire wijze projecten aan te vliegen. Hoe maak je circulariteit meetbaar? Hoe verwerk je circulariteit in de gebieds- en vastgoedexploitatie? Met welke partijen ga je de samenwerking aan? We bespreken het standaardiseren en inpassen van gestandaardiseerde coalitieafspraken over het 'Nieuwe Normaal' in contracten. Na het volgen van deze masterclass ben je helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kun je deze inzichten vertalen naar concrete doelstellingen.
   
 • Gebiedsgerichte aanpak: hoe verbind je keuzes?
  De mantra van het rijk bij problemen in de fysieke leefomgeving is “gebiedsgericht”. Alsof gebieden zomaar alles op kunnen lossen? Provincies moesten daarom het Provinciale Gebiedsprogramma maken, gemeenten transitievisies warmte en ga zo maar door. Steeds zijn het gebiedsgerichte plannen. Veel van die plannen vragen echter nog steeds keuzes om tot een aanvaardbaar resultaat te komen in relatie tot de verschillende doelen. Hoe kom je tot deze keuzes? 
   
 • Projectleiding, opdrachtgeverschap & aanbesteding
  Een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject vereist een diversiteit in de manier van werken: integraal, participatief en toekomstbestendig. Na deze masterclass heb je je projectmanagement skills vergroot, weet je welke en vooral ook hoe je stakeholders bij jouw project moet betrekken om de duurzame gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden. Verder krijg je inzicht in de juridische mogelijkheden om met deze partijen een samenwerking aan te gaan. Je leert meer over de verschillende belangen, wie waar verantwoordelijk voor is en hoe je draagvlak kan vergroten. Ook leer je hoe om te gaan met weerstand van ondernemers en burgers. Tenslotte wordt dieper ingegaan op inkadering publiek- en privaatrechtelijk en werken we aan een praktijkcasus. 

 

 

Planning

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de duurzame gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. 

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docenten:

Doelgroep

 • Projectleiders die willen weten wat er op duurzaamheidsgebied speelt
 • Projectleiders die op integrale wijze sturing aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject willen geven
 • Planeconomen die meer zicht willen krijgen op verdienmodellen en financieringsvormen
 • RO Juristen die met de omgevingsvisies, plannen en programma’s bezig zijn
 • Gebiedsontwikkelaars die praktische aansluiting zoeken op omgevingsplannen (en visies)
 • Stedenbouwkundigen die, in plaats van op de traditionele wijze, projecten op een duurzame manier willen uitvoeren
 • Beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid die door middel van praktische kennis meer impact willen maken in hun duurzaamheidsprojecten
 • Je bent werkzaam bij een gemeente, adviesbureau, projectontwikkelaar of aannemer

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Wat levert het op?

 • Je weet wat er speelt binnen duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen op beleidsniveau, maar ook bij bewoners en andere partijen;

 • Vanuit jouw praktijkachtergrond weet je welke duurzaamheidsmaatregelen voor jou van toepassing zijn;

 • Een helikopterview. Je weet wat er leeft bij betrokken partijen. Zo kun je kansen herkennen (en benutten!);

 • Je krijgt inzicht in de financiering en juridische borging. Hiermee weet je jouw effectiviteit te verhogen tijdens de realisatie van een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject;

 • Je leert integraal werken. Zo zie je de verbinding tussen klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame mobiliteit en circulariteit in het traditionele gebiedsontwikkelingsproces;

 • Je leert het projectmanagement van duurzame projecten organiseren;

 • Je ontwikkelt skills om draagvlak te vergroten en om te gaan met weerstand;

 • Je krijgt zicht op hoe je bij kunt dragen aan ESG doelstellingen.

Download de brochure voor meer informatie!

Investering

Tijd

De masterclasses vinden één keer per week plaats. Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. De starttijd ’s ochtends is altijd 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten
€ 3.399,- excl. BTW*

Je kunt bijvoorbeeld een eigen opleidingsprofiel samenstellen door een selectie van masterclasses te maken:

 • 4 dagen €2.450,- 
 • 3 dagen €1.900,- 
 • 2 dagen €1.350,- 
 • 1 dag €695,-

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

 

 

Referenties

Proposal Consultant: 'Ondanks het feit dat ik vooraf weinig kennis van de materie had gaf de masterclass mij een diepgaand inzicht maar was tegelijkertijd heel boeiend. Er was een goede mix van klassikale- en interactieve elementen, waaronder een realistische team opdracht en veel praktische voorbeelden. Kortom een geslaagde masterclass'. 

Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling: ‘Van aanbestedingen tot duurzaamheid verwerkt in grexen. De opleiding heeft me laten zien hoe verschillende manieren van duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling vorm krijgen. Hier kan ik concreet mee aan de slag!’ 

Beleidsmedewerker klimaatadaptatie: ‘Van beleidstaal naar tastbare mogelijkheden. Fijn om ook meer te weten over de andere onderwerpen binnen duurzame gebiedsontwikkeling.’  

Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling: ‘Nu ik uitgebreide kennis heb opgedaan over dit onderwerp weet ik waar ik het verschil kan maken. Van specifieke vormen van samenwerking tot de financieel juridische kant, echt alles kwam uitgebreid aan bod.’

Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling: ‘Eindelijk zie ik de praktische toepasbaarheid van duurzame gebiedsontwikkeling! Vele inspirerende praktijkvoorbeelden van hoe we dingen aan kunnen pakken. Het kwartje is gevallen hoor.’

Programmamanager duurzaamheid: ‘Het brede pallet, de koppeling aan regelgeving, financiën en de praktische inslag. Nu is duurzame gebiedsontwikkeling voor mij ineens veel meer toepasbaar.’

Vastgoedeconoom: 'De gevolgen voor de grond- en vastgoedwaarde bij verduurzamen en het vernieuwen van de bestaande voorraad. Ik snap veel beter wat alles precies is. Nu kan ik duurzaamheidsmaatregelen op de juiste manier mee kan nemen in mijn financiële rekenmodellen.’

Planeconomisch adviseur: ‘Dat ik nu eindelijk circulariteit kan vertalen naar een rekenmodel, zo fijn!’

Gebiedseconoom: ’Ik zie nu hoe je duurzaamheidseisen en – ambities kan verwerken in beleidsstukken en hoe je hiermee omgaat in de gebieds- en vastgoedexploitatie. Ik zie hoe duurzaamheidseisen en – ambities verankert kunnen worden in het publiekrechtelijk en private spoor.’

Programmamanager duurzaamheid: ‘Ik heb verdieping gekregen in de transformatie van gebieden. En dan met name gebieden waar beperkte sturing door de gemeente mogelijk is.’

Waardering 
8,3
Startdatum 
woensdag 9 oktober 2024
Aantal dagen 
5
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 3.399,- (excl. btw).
woensdag 9 oktober 2024
Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 6 november 2024
Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 27 november 2024
Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 8 januari 2025
Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 5 februari 2025
Duurzame gebiedsontwikkeling