CPION accreditatie

Per juni 2022 is de Opleiding Planeconomie en Vastgoedrecht post-hbo geaccrediteerd. Dit betekent dat Scobe Academy met deze opleiding geregistreerd staat bij het CPION als post-hbo registeropleiding en je hiervoor PE-punten ontvangt.

 

We hebben hard gewerkt om onze Opleiding Planeconomie en Vastgoedrecht te laten toetsen door CPION, de overkoepelende organisatie voor post-initiële en permanente educatie-opleidingen. Scobe Academy heeft een positieve beoordeling ontvangen en dit betekent dan ook dat wij ons per juni 2022 post-hbo geaccrediteerde opleiding mogen noemen. Middels een jaarlijkse toetsing dienen wij aan te tonen (nog steeds) kwaliteit te leveren.

De kwaliteitseisen die aan registeropleidingen zijn gesteld, zijn procedureel en inhoudelijk van aard. Inhoudelijk zijn ze gericht op marktrelevantie van de opleiding, het niveau, de kwaliteit van het programma en actualiteit van de inhoud. Deelnemers aan een Registeropleiding ontvangen na een positieve afronding een getuigschrift. Dit kan een erkend diploma zijn, als er ter afronding van de opleiding sprake is van slagen of zakken, bijvoorbeeld voor een examen. Na voltooiing van een opleiding die niet met een dergelijke toets wordt afgesloten, ontvangt de deelnemer een certificaat. Op beide getuigschriften staat vermeld wat de opleiding inhoudt (de ‘studielast’).

Na positieve afronding van onze Opleiding Planeconomie en Vastgoedrecht ontvang je tevens PE-punten.