Planeconomie & Vastgoedrecht

Het maken van een grondexploitatie

Wanneer? 
dinsdag 21 november 2023 - 09.30 uur tot 16.30 uur
dinsdag 16 april 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
dinsdag 19 november 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt

Grondexploitatie in twee of drie dagen: Volg je dit college in combinatie met het college Verwerving, grondproductie en gronduitgifte of Grondexploitatie in Praktijk, dan is de investering € 1.249,-. Volg je ze alle drie dan bedragen de totale kosten  € 1.995,-. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

We raden aan om, indien je je inschrijft voor deze masterclass, ook te kiezen voor de masterclass Grondexploitatie in de Praktijk, waarbij je de gevolgen van het draaien aan de knoppen leert en doorwerkt aan de door jou gemaakte grex. 

De masterclass start om 09.30 uur en duurt tot ca. 16.30 uur. Voor deze masterclass dien je zelf een laptop mee te brengen.

Inhoud

In deze workshop bouw je zelf een grondexploitatie op. De dag begint met een blanco Excel sheet en stap voor stap komen de basisbegrippen uit de grondexploitatie naar voren en worden deze door de studenten in hun exploitatie verwerkt. Dat doe je dus daadwerkelijk in Excel onder begeleiding van de docent.

Je leert tijdens deze workshop:

 • De structuur van een grondexploitatie te doorgronden
 • De basisbegrippen rondom grondexploitatie kennen
 • Hoe deze begrippen worden toegepast in de eigen omgeving

Het is belangrijk dat je al aardig uit de voeten kunt met Excel. Twijfel je daarover? Neem dan even contact op en dan kijken we met je mee. 

 

Programma

9.30 uur: start

 1. Verkennen van de opzet van een grondexploitatie in excel.
 2. Introductie van verschillende kostenposten als verwervingen, grondproductie, bouw- en woonrijp, planontwikkeling alsmede fondsen. Vervolgens gaan we hiermee zelf aan de slag.
 3. Introductie van methoden voor de berekening opbrengsten als woningbouw en bedrijven. Ook andere opbrengsten dan grondopbrengsten komen aan de orde.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Een logische samenhang ontdekken in kosten en opbrengsten en de daarmee samenhangende fasering.    
 2. Inzicht verkrijgen in verschillende manieren om prijsstijging te berekenen.
 3. Resultaatbepaling van de grondexploitatie en berekening daarvan: nominaal, eindwaarde en contante waarde.
 4. Aan het eind kunt u zelf een eenvoudige grondexploitatie maken en daarmee een exploitatie doorgronden, de basisbegrippen kennen en dit ook toepassen in de eigen omgeving.

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je leert de structuur van een grondexploitatie doorgronden;
 • Je leert de basisbegrippen rondom grondexploitatie kennen;
 • Je weet hoe je deze begrippen toepast in jouw beroepspraktijk.