Docenten

Onze docenten staan met hun kennis en ervaring garant voor masterclasses die het inzicht in de vele aspecten van ruimtelijke ontwikkeling vergroten. Hiermee bieden zij handvatten voor een succesvolle aanpak in deze tijd.

Specialisatie 
Nadeelcompensatie
Organisatie 
Specialisatie 
Stedelijk watersysteem, klimaatbestendige inrichting en duurzaamheid
Specialisatie 
Bodem en energietransitie
Organisatie 
Specialisatie 
Projectleider gebeidsontwikkeling en financieel expert
Organisatie 
Specialisatie 
Huurrecht en vastgoedontwikkeling
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Aanbestedingsrecht
Organisatie 
Specialisatie 
Bestuurs- en omgevingsrecht
Organisatie 
Specialisatie 
Bestuurs- en omgevingsrecht
Specialisatie 
Energietransitie, Aardgasvrije Wijken, Transitievisies Warmte, Wijkuitvoeringsplannen, Haalbaarheidsonderzoek voor warmtenetten en isolatiecampagnes
Organisatie 
Specialisatie 
Innovatie, duurzaamheid, circulariteit
Organisatie 
Specialisatie 
Vastgoedrekenen
Organisatie 
Specialisatie 
Grondbeleid en kostenverhaal
Organisatie 
Specialisatie 
Gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Burgerparticipatie en Projectmanagement
Organisatie 
Specialisatie 
Taxatie, onteigening, gebiedsontwikkeling, projectmanagement, monumenten, rentmeesterij
Organisatie 
Specialisatie 
Financiele aspecten vastgoed, gebiedsontwikkeling
Organisatie 
Specialisatie 
Samenwerking en financien gebiedsontwikkeling
Organisatie 
Specialisatie 
Projectontwikkeling, ruimtelijk bestuursrecht
Organisatie 
Specialisatie 
Gebiedsontwikkeling, financiële haalbaarheid van projecten zowel ten aanzien van de grond- als de vastgoedexploitatie, ook voor gemeentelijk kostenverhaal.
Organisatie 
Specialisatie 
Ervaren senior+ jurist bestuursrecht en beleidsadviseur
Organisatie 
Specialisatie 
Bouwkosten manager
Organisatie 
Specialisatie 
Samenwerking/contractvorminng van duurzame projecten
Organisatie 
Specialisatie 
Duurzame energie en gebiedsontwikkeling
Organisatie 
Specialisatie 
Klimaatadaptatie
Organisatie 
Specialisatie 
Landschapsarchitect, Stedenbouwkundige
Specialisatie 
Financiële aspecten van gemeentelijk vastgoed, strategische vastgoedsturing
Organisatie 
Specialisatie 
Financiele aspecten van duurzaamheid
Organisatie 
Specialisatie 
Planeconoom, financieel strateeg
Specialisatie 
Grondbeleid, risicomanagement, planeconomie
Organisatie 
Specialisatie 
Vastgoedorganisaties in de publieke sector
Organisatie 
Specialisatie 
Taxaties, onteigening, gebiedsontwikkeling, schadevergoedingsrecht, gebiedseconomie
Specialisatie 
Organiseren van gemeentelijk vastgoed
Organisatie 
Specialisatie 
Toepassing van de Omgevingswet c.a. bij gebiedsontwikkelingen
Specialisatie 
Strategisch adviseren over de inzet van grondbeleidsinstrumenten - Procesmanagement bij gebiedsontwikkeling - Planeconomie en grondbeleid - Vastgoedmanagement - Fondsmanagement
Organisatie 
Specialisatie 
Adviseur circulariteit in de meest brede zin
Specialisatie 
Grondbeleid, omgevingswet
Specialisatie 
Marktanalyse
Organisatie 
Specialisatie 
Projectdirecteur projectontwikkeling
Organisatie 
Specialisatie 
Omgevingswet | Omgevingsplan | Omgevingsrecht
Organisatie 
Specialisatie 
Consultant duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam vastgoed
Organisatie 
Specialisatie 
Duurzame energie en gebiedsontwikkeling
Organisatie 
Specialisatie 
Het Creatief Denken in het Ontwerproces; Brainstorms begeleiden en trainen van de basisbeginselen tot gevorderde principes en technieken.
Organisatie 
Specialisatie 
Bodem en ondergrond
Organisatie 
Specialisatie 
Proces en projectmanagement in de gebiedsontwikkeling
Organisatie 
Specialisatie 
Ruimtelijke ordening, BREEAM-NL, Gebiedsontwikkeling,
Organisatie 
Specialisatie 
Bodem en maatschappelijke opgaven
Organisatie 
Specialisatie 
Water en ruimtelijke ordening
Organisatie 
Specialisatie 
Volkshuisvestingsrecht
Organisatie 
Specialisatie 
Omzetbelasting, overdrachtsbelasting
Specialisatie 
Aanbestedingsrecht, mededinging en staatssteun
Organisatie 
Specialisatie 
Senior planeconomisch adviseur duurzaamheid en juridica
Organisatie 
Specialisatie 
Planecoom
Organisatie 
Specialisatie 
Staatssteunrecht, Aanbestedingsrecht, Gebieds­ontwikkeling,
Organisatie 
Specialisatie 
Grondbeleid en planeconoom
Organisatie 
Specialisatie 
Projectleider duurzaamheidsprojecten
Organisatie 
Specialisatie 
Accountancy
Specialisatie 
Grondbeleid
Organisatie 
Specialisatie 
Grondwater
Organisatie 
Specialisatie 
Stedenbouwkundige
Specialisatie 
Grondbeleid
Organisatie 
Specialisatie 
Organisatorische samenwerking in de gebiedsontwikkeling vanuit juridisch perspectief
Organisatie 
Specialisatie 
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Organisatie 
Specialisatie 
Omgevingsmanagement
Organisatie 
Specialisatie 
Projectleider energietransitie vraagstukken
Organisatie 
Specialisatie 
ESG en CSRD
Organisatie 
Specialisatie 
Verduurzaming
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Verbintenisrecht
Organisatie 
Specialisatie 
Gebieds- en vastgoedontwikkeling / duurzame energie
Organisatie 
Specialisatie 
Circulariteit en integrale duurzaamheid op gebieds- en gebouwniveau
Organisatie 
Specialisatie 
Planning, Land & Real Estate Development
Organisatie 
Specialisatie 
Financieel adviseur samenwerking gebiedsontwikkeling
Organisatie 
Specialisatie 
Businesscase gebiedsontwikkeling
Organisatie 
Specialisatie 
Circulaire economie in de openbare ruimte
Specialisatie 
Overheids- en vastgoedrecht.
Specialisatie 
Gemeentelijke Vastgoedorganisatie