Docenten

Onze docenten staan met hun kennis en ervaring garant voor masterclasses die het inzicht in de vele aspecten van ruimtelijke ontwikkeling vergroten. Hiermee bieden zij handvatten voor een succesvolle aanpak in deze tijd.

Organisatie 
Specialisatie 
Energietransitie, klimaat-adaptatie, wonen en werken en milieu
Organisatie 
Specialisatie 
Stedelijk watersysteem, klimaatbestendige inrichting en duurzaamheid
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
vastgoedontwikkeling en transacties
Organisatie 
Specialisatie 
Bestuurs- en omgevingsrecht
Specialisatie 
Energietransitie, Aardgasvrije Wijken, Transitievisies Warmte, Wijkuitvoeringsplannen, Haalbaarheidsonderzoek voor warmtenetten en isolatiecampagnes
Organisatie 
Specialisatie 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)
Organisatie 
Specialisatie 
Investeringsbeslissingen
Organisatie 
Specialisatie 
Omgevingswet
Organisatie 
Specialisatie 
Gebiedsontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Burgerparticipatie en Projectmanagement
Organisatie 
Specialisatie 
Taxatie, onteigening, gebiedsontwikkeling, projectmanagement, monumenten, rentmeesterij
Organisatie 
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Gebiedsontwikkeling, financiële haalbaarheid van projecten zowel ten aanzien van de grond- als de vastgoedexploitatie, ook voor gemeentelijk kostenverhaal.
Organisatie 
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Strategievorming, inkoop en implementatie, samenwerking/contractering
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Duurzame energie en gebiedsontwikkeling
Organisatie 
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Adviseur en procesbegeleider op het gebied van beleid en management van een toekomstbestendige leefomgeving. De laatste jaren richt hij zich vooral op de warmtetransitie en grootschalige energieopwekking.
Organisatie 
Specialisatie 
Planeconomie
Organisatie 
Specialisatie 
Advisering in al zijn vormen aan diverse marktpartijen o.a. ook gedelegeerd projectontwikkelaar en projectontwikkelingen/transformatie trajecten in al zijn vormen
Specialisatie 
Bestaande bouw, Blogger, Spreker, Dagvoorzitter, Project- en programmamanagement
Organisatie 
Specialisatie 
Grondbeleid, risicomanagement
Organisatie 
Specialisatie 
Vastgoedorganisaties in de publieke sector
Organisatie 
Specialisatie 
Toepassing van de Omgevingswet c.a. bij gebiedsontwikkelingen
Specialisatie 
Strategisch adviseren over de inzet van grondbeleidsinstrumenten - Procesmanagement bij gebiedsontwikkeling - Planeconomie en grondbeleid - Vastgoedmanagement - Fondsmanagement
Organisatie 
Specialisatie 
Excel-modellen, operationeel beheer, financieel risicobeheer, overheid en stedenbouw.
Specialisatie 
adviseur, procesleider, projectleiding, bemiddelaar (overheids)instellingen of ondernemingen
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Omgevingswet | Omgevingsplan | Omgevingsrecht
Organisatie 
Specialisatie 
consultant duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam vastgoed
Organisatie 
Specialisatie 
Duurzame energie en gebiedsontwikkeling
Organisatie 
Specialisatie 
Het Creatief Denken in het Ontwerproces; Brainstorms begeleiden en trainen van de basisbeginselen tot gevorderde principes en technieken.
Organisatie 
Specialisatie 
Bodem en ondergrond
Organisatie 
Specialisatie 
Organisatieversterker, innovatie, business development en proces- en projectmanagement
Organisatie 
Organisatie 
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Volkshuisvestingsrecht
Organisatie 
Specialisatie 
Omzetbelasting, overdrachtsbelasting
Specialisatie 
Planschade, Nadeelcompensatie, Grondexploitatiewet en Onteigening
Organisatie 
Specialisatie 
senior planeconomisch adviseur duurzaamheid en juridica
Organisatie 
Specialisatie 
Staatssteunrecht, Aanbestedingsrecht, Gebieds­ontwikkeling, Duurzame energie en Bouwrecht
Organisatie 
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Accountancy
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Sociale vaardigheden · Leiderschap · Lesgeven · Communication Skills · Onderhandelen
Organisatie 
Specialisatie 
Herstructurering voormalige industrie- en haventerreinen, naoorlogse woonwijken. Ontwerpen aan stad- en dorpscentra. Stads-, dorps- en regiovisies. Duurzame gebiedsontwikkeling. Nieuwe woon- en werkgebieden. Revitalisering bedrijventerreinen.
Specialisatie 
Vastgoed
Organisatie 
Specialisatie 
Praktische adviezen voor duurzame en haalbare gebiedsontwikkelingen of andere transities in het openbaar bestuur
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
trainingen, coachsessies of trajecten op het gebied van omgevingsmanagement, leiderschap of persoonlijke effectiviteit.
Organisatie 
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie
Organisatie 
Specialisatie 
Taxeren
Organisatie 
Specialisatie 
Circulariteit en integrale duurzaamheid op gebieds- en gebouwniveau
Organisatie 
Organisatie 
Specialisatie 
Gebiedsontwikkeling, Ontwikkelstrategie, Planeconomie, Grondexploitaties, Grondbeleid, Kostenverhaal, Verduurzaming, Procesbegeleiding, Energietransitie, Businesscases, Vastgoed en Publiek Private Samenwerking
Organisatie 
Specialisatie 
Circulaire economie in de openbare ruimte, levenscyclus analyses, MKI, stikstof, biodiversiteit, circulaire gebiedsontwikkeling
Specialisatie 
Overheids- en vastgoedrecht.