Peter Naaktgeboren

Functie 
sr. manager
Specialisatie 
Accountancy
Organisatie 
CV 

Ik ben werkzaam als senior manager binnen de auditpraktijk van Deloitte. Ik heb ruime ervaring met de controle van jaarrekeningen van provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Mijn rol daarbij is het bewaken van de hoge kwaliteit van de controlewerkzaamheden en het onderhouden van het contact met het management en het bestuur van de client. De controle op de juiste toepassing van de verslaggevingsregels (BBV) voor grondexploitaties en aanverwante jaarrekeningposten is een belangrijk onderdeel. Een controle die ik bij uitgevoerd bij kleine, middelgrote en grote gemeenten.

Ik woon in Oudenbosch (West-Brabant) met mijn vrouw en twee kinderen. Ik kijk graag naar films en series in mijn vrije tijd. Ik ben supporter van het voetbal, maar dan vooral als toeschouwer en TV kijker.