DGO-CV-Q2-24 DGO-CV-MC1-Q2-24 DGO-CV-MC2-Q2-24 DGO-CV-MC3-Q2-24 DGO-CV-MC4-Q2-24 DGO-GA-MC3-Q2-24
DGO-CV-Q2-25 DGO-CV-MC1-Q2-25 DGO-CV-MC2-Q2-25 DGO-CV-MC3-Q2-25 DGO-CV-MC4-Q2-25 DGO-GA-MC3-Q2-25
Duurzame gebiedsontwikkeling

Circulair: de verdieping

Inhoud

Circulair is niet meer weg te denken, en zeker niet binnen de gebiedsontwikkeling. Want waar eindgebruikers nog bezig zijn met andere duurzame maatregelen, zijn opdrachtgevers en projectontwikkelaars al druk met het bewerkstelligen van een circulaire toekomst. De eindgebruiker zal hier ook steeds meer waarde aan hechten.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van circulariteit. Zo moeten biobased materialen bijdragen aan de CO2 footprint, krijg je bij tenders een heuse circulariteitsindex en geeft het rekenen met restwaardes een nieuwe impuls aan de grex. Met deze masterclasses (totaal twee dagen) zorgen we dat jouw basis binnen circulariteit verder wordt verstevigd, zodat jij binnen jouw projecten de effectiviteit kan vergroten. Circulair is de toekomst, wees er klaar voor.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inleiding circulaire gebiedsontwikkeling
 • Het Nieuwe Normaal van circulariteit in contracten en exploitaties
 • Circulaire inrichting gebieden
 • Circulaire opstalontwikkeling

Na het volgen van deze cursus ontvang je het Scobe Academy certificaat van deelname.

Programma

Circulaire gebiedsontwikkeling: wat is het?

Circulair bouwen heeft consequenties voor jouw werk. De Rijksoverheid heeft als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat betekent duurzame productie, meer hergebruik van materiaal en andere producten. Circulariteit gaat de grondexploitatie niet voorbij en de opstalexploitatie al helemaal niet. Maar welke gevolgen zijn dat precies?

Het Nieuwe Normaal van circulariteit in contracten en exploitaties

Hoe pas je het "Nieuwe Normaal" in het bestaande normaal? Welke regelgeving en beleid heb je nodig, hoe kun je dit zo kosten-efficient mogelijk doen en hoe kun je privaatrechtelijke contracten en grondexploitaties verwerken, en indien nodig, afdwingen?  

Circulaire inrichting gebieden

Met circulaire materialen de openbare ruimte inrichten. Dat is goed mogelijk met biobased producten en hergebruik van materialen in het gebied. Eigendom is niet altijd meer de gemeente of particuliere terreineigenaar, maar ook de producent kan op verschillende manieren betrokken blijven. En eerlijk is eerlijk, we moeten ons hierin verder ontwikkelen want de opdrachtgevers tillen steeds zwaarder aan circulair.

Circulaire opstalontwikkeling

Deze masterclass neemt je mee in de motivatie vanuit opdrachtgevers om zo circulair mogelijk te ontwikkelen, maar vooral ook in de mogelijkheden van alle schakels binnen het proces. Bij tenders speelt circulariteit een grote rol en worden partijen vaak beoordeeld aan de hand van een circulariteitsindex.  Wat willen opdrachtgevers? Wat kan er en wat mogen we verwachten van kopers?

 

De actuele planning van de masterclasses vind je hier.

Planning

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. 

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docenten:

Doelgroep

 • Beleidsmakers
 • Projectleiders duurzaamheid
 • Conceptontwikkelaars duurzame energie
 • Adviseur duurzaamheid
 • Planeconomen
 • Projectleiders gebiedsontwikkeling.

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je weet wat een circulaire gebiedsontwikkeling inhoudt versus een traditionele gebiedsontwikkeling
 • Je leert welke circulaire verdienmodellen er zijn
 • Je weet hoe je kunt rekenen aan circulariteit en wat de gevolgen voor gebieds- en vastgoedexploitatie zijn
 • Je leert verschillende praktijkvoorbeelden
 • Je ziet mogelijkheden voor hergebruik van materialen, grondstoffen en producten
 • Je weet welke rol gemeenten kunnen en moeten spelen
 • Je kent circulaire opstalontwikkeling in verschillende praktijkvoorbeelden
 • Je weet hoe je collega's moet inspireren en op weg moet helpen met circulariteit in hun normale werk

Investering

Tijd

De masterclasses vinden één keer per week plaats. Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. De starttijd ’s ochtends is altijd 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

 • Halve dag €395,-*
 • Hele dag €695,-*
 • Hele opleiding €1.595,-*

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd

Waardering 
8,2
Startdatum 
woensdag 27 november 2024
woensdag 26 november 2025
Aantal dagen 
Totaal 2 (1 hele dag, 2 halve dagen)
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 1.580,-
woensdag 27 november 2024
woensdag 26 november 2025
Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 27 november 2024
woensdag 26 november 2025
Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 18 december 2024
woensdag 10 december 2025
Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 22 januari 2025
woensdag 21 januari 2026
Duurzame gebiedsontwikkeling