Duurzame gebiedsontwikkeling

Circulair: de verdieping

Inhoud

Circulair is helemaal hot! Tenminste, binnen de gebiedsontwikkeling. Want waar eindgebruikers nog bezig zijn met andere duurzame maatregelen, zijn opdrachtgevers en projectontwikkelaars al druk met het bewerkstelligen van een circulaire toekomst. De eindgebruiker zal hier ook steeds meer waarde aan hechten.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van circulariteit. Zo moeten biobased lantaarnpalen positief bijdragen aan de CO2 footprint, krijg je bij tenders een heuse circulariteitsindex en geeft het rekenen met restwaardes een nieuwe impuls aan de grex.

Met deze masterclasses zorgen we dat jouw basis binnen circulariteit verder wordt verstevigd, zodat jij binnen jouw projecten de effectiviteit kan vergoten. Circulair is de toekomst, wees er klaar voor!

De onderwerpen:

 • Inleiding circulaire gebiedsontwikkeling
 • Waarderen van circulariteit
 • Circulaire inrichting gebieden
 • Circulair opdrachtgeverschap

 

Programma

De datums van de masterclasses zijn te vinden onderaan de webpagina.

Circulaire gebiedsontwikkeling: wat is het?

Circulair bouwen heeft consequenties voor jouw werk. De Rijksoverheid heeft als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat betekent duurzame productie, meer hergebruik van materiaal en andere producten. Circulariteit gaat de grondexploitatie niet voorbij en de opstalexploitatie al helemaal niet. Maar welke gevolgen zijn dat precies?

Waarderen van circulariteit

Wat betekent circulair bouwen eigenlijk? Hoe maken we dat praktisch? Op welke manier stellen we de juiste circulaire uitvraag aan de markt? Hoe maak je circulariteit meetbaar? Grond verkopen is dat nou duurzaam en circulair? En wat is de impact van circulariteit op bouw- en investeringskosten?

Circulaire inrichting gebieden

Met circulaire materialen de openbare ruimte inrichten. Dat is goed mogelijk met biobased producten en hergebruik van materialen in het gebied. Er bestaan biobased bakstenen en zelfs lantaarnpalen. Eigendom is niet altijd meer de gemeente of particuliere terreineigenaar, maar ook producent kan op verschillende manieren betrokken blijven. En eerlijk is eerlijk, we moeten ons hierin verder ontwikkelen want de opdrachtgevers tillen steeds zwaarder aan circulair.

Circulair opdrachtgeverschap

Deze masterclass neemt je mee in de motivatie vanuit opdrachtgevers om zo circulair mogelijk te ontwikkelen, maar vooral ook in de mogelijkheden van alle schakels binnen het proces. Bij tenders speelt circulariteit een grote rol en worden partijen vaak beoordeeld aan de hand van een circulariteitsindex.  Wat willen opdrachtgevers? Wat kan er en wat mogen we verwachten van kopers?

 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docenten:

Doelgroep

Beleidsmakers, projectleiders duurzaamheid, warmtevisies en uitvoeringsplannen,  conceptontwikkelaars duurzame energie, adviseur duurzaamheid, planeconomen en projectleiders gebiedsontwikkeling.

Leerdoelen

 • Je weet wat een circulaire gebiedsontwikkeling inhoudt versus een traditionele gebiedsontwikkeling
 • Je leert welke circulaire verdienmodellen er zijn
 • Je weet hoe je kunt rekenen aan circulariteit en wat de gevolgen voor gebieds- en vastgoedexploitatie zijn
 • Je leert verschillende praktijkvoorbeelden
 • Je ziet mogelijkheden voor hergebruik van materialen, grondstoffen en producten
 • Je weet welke rol gemeenten kunnen en moeten spelen
 • Je kent circulaire opstalontwikkeling in verschillende praktijkvoorbeelden

Investering

 • Halve dag €395,-
 • Hele dag €695,-
 • Hele opleiding €1.595,-
Waardering 
8,1
Startdatum 
woensdag 28 september 2022
Aantal dagen 
2
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 1.595,-
woensdag 28 september 2022
Duurzame gebiedsontwikkeling
woensdag 28 september 2022
Duurzame gebiedsontwikkeling
maandag 10 oktober 2022
Duurzame gebiedsontwikkeling
maandag 10 oktober 2022
Duurzame gebiedsontwikkeling