Joop van den Brand

Functie 
Adviseur
Specialisatie 
Grondbeleid, omgevingswet
Masterclass 
CV 

Joop adviseert overheden over juridische, beleidsmatige en financiële zaken over gebiedsontwikkelingen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast treedt hij regelmatig op als (gast) docent en spreker bij cursussen en opleidingen. In opdracht van het Ministerie van VROM was hij betrokken bij de totstandkoming van onder meer het wetsvoorstel Grondexploitatiewet en co-auteur van de VROM/VNG/VVG uitgave Handreiking Grondexploitatiewet.