Erik Visser

Functie 
Juridisch beleidsadviseur
Specialisatie 
ervaren senior+ jurist bestuursrecht en beleidsadviseur
Organisatie 
CV 

Ik heb ruimte ervaring (10+ jaar) als juridisch beleidsadviseur en projectleider voor vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Die ervaring heb ik opgedaan bij de Rijksoverheid binnen het programma Windenergie op zee (Ezk), de programmadirectie Omgevingswet (Bzk) en de programmadirectie Vrachtwagenheffing en Tijdelijke tolheffing (IenW). Concreet heb ik ervaring met:

- het analyseren van problemen, het formuleren van oplossingsrichtingen en vormgeven van beleid;
- het afstemmen met stakeholders (interdepartementaal, koepels, uitvoeringsorganisaties en belangenverenigingen);
- het schrijven van (het algemeen deel van) de toelichting bij wet- en regelgeving en verwerken consultatiereacties, toetsen en adviezen;
- het opstellen van beslisnota's en het beantwoorden van Kamervragen;
- het organiseren van het proces t/m publicatie van regelgeving in het Staatsblad/-courant.

Daarnaast help ik lokale overheden mee met het benutten van kansen in wet- en regelgeving voor het realiseren van hun duurzame ambities. Ook geef ik trainingen en publiceer ik met enige regelmaat over wet- en regelgeving en duurzaamheid.
Ik krijg energie van het werken aan een duurzamere leefomgeving en het bedenken van oplossingen die maatschappelijk haalbaar, uitvoerbaar en juridisch houdbaar zijn. Dat doe ik graag in een team met bevlogen professionals.