Planeconomie & Vastgoedrecht

Integrale businesscase

Wanneer? 
donderdag 5 december 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
donderdag 5 december 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 395,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Leg het verband tussen grondexploitatie en gebiedsexploitatie bij een organische of een integrale gebiedsontwikkeling. Daarna staan we stil bij de verbreding van de gebiedsontwikkeling met allerlei maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie.

Het dagdeel begint met een toelichting op de ontwikkeling van de grondexploitatie in de afgelopen 15 jaar. Daarna zoomen we in op periodes waarin o.a. ook financiële tegenwind is ontstaan. Dit heeft er onder meer toe geleid dat grondbeleid weer op de agenda staat van de minister.

Vervolgens vormen we een traditionele grondexploitatie om naar een integrale businesscase door middel van casuïstiek. De thema’s placemaking en deelmobiliteit worden financieel geïmplementeerd in de businesscase.

Programma

13.00 start:

Integrale businesscase

 1. De ontwikkeling van de grondexploitatie
  • 15 jaar dynamiek in gebiedsontwikkeling 
  • Een periode van tegenwind 
  • Grondbeleid weer op de agenda van minister
    
 2. Traditionele gebiedsexploitatie
  • Combinatie GREX + VEX
  • Casus: financiële haalbaarheidsanalyse en ruimte voor bodem
    
 3. Verbreding gebiedsexploitatie
  • Financiële bijdragen, kostenverhaal en bodemprogramma’s
  • Casus: integrale gebiedsbusinesscase

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Inzicht in de vraag waarom we publiek geld investeren in gebiedsontwikkeling.
 • Je vormt een traditionele grondexploitatie om naar een integrale businesscase. 
 • Je leert waar de (benodigde) verbreding van de businesscase zit om financiële waarde, maar ook maatschappelijke waarde te creëren.