Planeconomie & Vastgoedrecht

Omgevingswet

Wanneer? 
donderdag 16 juni 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 649,- excl. btw, terugvorderbaar uit btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen mag altijd.

Inhoud

Jeroen Huijben, projectleider bij ministerie van BZK van de Aanvullingswet grondeigendom en Maarten Engelberts geven de masterclass Omgevingswet. Aan de hand van een casus wordt ingegaan op wat de Omgevingswet betekent voor planvorming en hoe de Aanvullingswet grondeigendom uitwerkt voor onteigening, voorkeursrecht, kostenverhaal en stedelijke kavelruil en landinrichting. 

Tijdens de masterclass worden nieuwe instrumenten behandeld, zoals het werken met open-normen, sturen op omgevingswaarde, monitoring van gewenste ontwikkelingen en het creëren van gebruiksruimte middels zogenaamde programma’s. Daarnaast worden bestaande instrumenten behandeld en wordt je geholpen om hierin keuzes te maken. Waarin je geen keuze kan maken is het onderscheid tussen dwingende planregels en dynamische beleidsregels. Er kan wel geschoven worden tussen deze twee soorten regels. Dit geeft verschillende vormen van flexibiliteit en rechtszekerheid.

Leer van Jeroen en Maarten als betrokkenen bij de Omgevingswet en de Aanvullingswet wat er staat te veranderen op dit terrein en wat de keuzes zijn. Bovendien kan je direct je vragen stellen ook als het gaat om de Aanvullingswet voor kostenverhaal, voorkeursrecht, onteigening, stedelijke kavelruil en landinrichting. Kortom, een dag om niet te missen. 

 

Programma

9.30 uur: start

 1. Actuele stand invoering Omgevingswet
 2. Kerninstrumenten en de verandering in het systeem
  • Rijksregels (Bal, Bkl en Bbl)
  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsplan en omgevingsverordening
  • Programma en monitoring
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Grondbeleid: wat verandert er:
  • ​Kostenverhaal en financiële bijdrage
  • Voorkeursrecht
  • Onteigening
  • Stedelijke kavelruil
  • Planschade
 2. Gevolgen voor planeconomie en vastgoedrecht: een casus

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders (hbo/wo niveau). Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • Structuur van de OW en daarmee samenhangende besluiten en regelingen kennen.
 • De kracht van de nieuwe kerninstrumenten leren kennen en ideeën ontwikkelen voor het toepassen.
 • De veranderingen voor het grondbeleid kennen in het bijzonder als het gaat om kostenverhaal (meer- en minder te verhalen kosten) en toepassen.
 • Weten van de veranderingen in de procedures voorkeursrecht, onteigening en planschade.