Planeconomie & Vastgoedrecht

Onteigening, voorkeursrecht en nadeelcompensatie

Wanneer? 
donderdag 7 november 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
donderdag 7 november 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 395,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Deze cursusmiddag staat in het teken van de minnelijke verwerving van de gronden en de daaraan gerelateerde onderwerpen en instrumenten zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet.

Tevens zal het onderwerp planschadevergoeding worden besproken. Alle onderwerpen worden juridisch diepgaand behandeld. Naast kennis van het proces is het vooral nodig om de voetangels en klemmen die in de praktijk voorkomen, te leren kennen. Hier kan vervolgens in de praktijksituaties weer op worden gestuurd om gronden tijdig in bezit te krijgen om de gewenste ontwikkeling tot stand te brengen of juist tegen te gaan.

Uiteraard komen ook de financiële aspecten van de verschillende instrumenten in deze masterclass aan de orde.

 

Programma

13:00 uur: start

 1. Onteigening
  • Eén procedure voor alle onteigeningen: welke?
  • Koppeling werkelijke waarde - onteigeningsbegrip (artikel 15.21 t/m 15.24 OW). Hoe dan?
  • Vermogensschade, hoe wordt die bepaald
  • Waardebegrippen: verwachtingswaarde, ruwe en bouwrijpe grond, complexwaarde en gebruikswaarde
  • Bijzondere geschiktheid art. 15.22 OW
  • Waardevermindering overblijvende (art. 15.18 OW)
  • Inkomensschade en wijze van berekening met als aandachtspunten: omzet versus inkomen, taxeren voor en na de ingreep, schadebeperkende maatregelen, vrijkomende arbeid en belastingschade.
  • Grondslag voor waardering kostenverhaal omgevingsplan.
 2. Nadeelcompensatie
  • Procedurele aspecten nadeelcompensatie
  • Berekening directe en indirecte schade in relatie tot het schadeveroorzakende besluit.
  • Normaal maatschappelijk risico en voorzienbaarheid
  • Verwerking nieuwe regels nadeelcompensatie  in de anterieure en posterieure overeenkomst
 3. Voorkeurrecht
 • Procedure voorkeursrecht 
 • Waardegrondslag voorkeursrecht
 • Geldigheidsduur voorkeursrecht.
 • Reikwijdte voorkeursrecht: vele toepassingen

16:30 uur: afsluiting

Docent

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders (hbo/wo niveau). Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je weet waar onteigening en nadeelcompensatie een rol speelt bij gebiedsontwikkeling;  
 • Je kunt adviseren over keuzes en taanzien van bovenstaande onderwerpen;
 • Je weet de financiële impact hiervan te bepalen.