Planeconomie & Vastgoedrecht

Onteigening, planschade en nadeelcompensatie

Wanneer? 
donderdag 9 november 2023
donderdag 7 november 2024
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 345,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Masterclass start om 13:00 en duurt tot ca.16.30 uur. 

Inhoud

Deze cursusmiddag staat in het teken van de minnelijke verwerving van de gronden en de daaraan gerelateerde onderwerpen en instrumenten zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet.

Tevens zal het onderwerp planschadevergoeding worden besproken. Alle onderwerpen worden juridisch diepgaand behandeld. Naast kennis van het proces is het vooral nodig om de voetangels en klemmen die in de praktijk voorkomen, te leren kennen. Hier kan vervolgens in de praktijksituaties weer op worden gestuurd om gronden tijdig in bezit te krijgen om de gewenste ontwikkeling tot stand te brengen of juist tegen te gaan.

Uiteraard komen ook de financiële aspecten van de verschillende instrumenten in deze masterclass aan de orde.

 

Programma

13:00 uur: start

 1. Onteigening
  • Inbrengwaarde Omgevingswet (WOZ- of werkelijke waarde)
  • Koppeling werkelijke waarde - onteigeningsbegrip (artikel 15.21 t/m 15.24 OW)
  • Peildatum (inbrengwaarde vs onteigening)
  • Vermogensschade
  • Waardebegrippen: verwachtingswaarde, ruwe en bouwrijpe grond
  • Bijzondere geschiktheid art. 15.22 OW
  • Complexwaarde.
  • Waardevermindering overblijvende (art. 15.18 OW)
  • Inkomensschade en wijze van berekening met als aandachtspunten: omzet versus inkomen, taxeren voor en na de ingreep, schadebeperkende maatregelen, vrijkomende arbeid en belastingschade.
 2. Nadeelcompensatie

  • Uitleg begrip nadeelcompensatie onder de omgevingswet
  • Juridisch kader
  • Berekening vermogens- en inkomensschade
  • Normaal maatschappelijk risico
  • Voorzienbaarheid
  • Verwerking nadeelcompensatie en onteigening in de anterieure en posterieure overeenkomst

16:30 uur: afsluiting

Docent

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders (hbo/wo niveau). Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je weet waar onteigening en nadeelcompensatie een rol speelt bij gebiedsontwikkeling;  
 • Je kunt adviseren over keuzes en taanzien van bovenstaande onderwerpen;
 • Je weet de financiële impact hiervan te bepalen.