Planeconomie & Vastgoedrecht

Onteigening, planschade en nadeelcompensatie

Wanneer? 
donderdag 22 september 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Deze cursusdag staat in het teken van de minnelijke verwerving van de gronden en de daaraan gerelateerde onderwerpen en instrumenten zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet. Tevens zal het onderwerp planschadevergoeding worden besproken. Alle onderwerpen worden juridisch diepgaand behandeld. Naast kennis van het proces is het vooral nodig om de voetangels en klemmen die in de praktijk voorkomen te leren kennen. Hier kan vervolgens in de praktijksituaties weer op worden gestuurd om gronden tijdig in bezit te krijgen om de gewenste ontwikkeling tot stand te brengen of juist tegen te gaan. Uiteraard komen ook de financiële aspecten van de verschillende instrumenten in deze masterclass aan de orde.

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

9.30 uur: start

 1. Actuele wettelijke kaders.
  • Onteigeningswet (ow): administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure;
  • Onteigening in Omgevingswet (via Aanvullingswet Grondeigendom);
  • Onteigeningsschadeloosstelling: schadecomponenten.
 2. Peildatum.
 3. Vermogensschade.
 4. Waardebegrippen: verwachtingswaarde, ruwe en bouwrijpe grond.
 5. GrexWet-inbrengwaarde.
 6. Bijzondere geschiktheid art. 40b ow.
 7. Complexwaarde.
 8. Waardevermindering overblijvende (art. 41 ow).
 9. Inkomensschade en wijze van berekening met als aandachtspunten: omzet versus inkomen, taxeren voor en na de ingreep, schadebeperkende maatregelen, vrijkomende arbeid en belastingschade.
 10. Onteigening in de anterieure of posterieure overeenkomst.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Uitleg van het begrip planschade en nadeelcompensatie op basis van casussen onder Wro als de Omgevingswet.
 2. Wanneer wel en geen schade onder de Wro als Omgevingswet.
 3. Berekening van vermogens- en de inkomensschade.
 4. Normaal maatschappelijk risico onder de Wro en Omgevingswet.
 5. Verwerking planschade en nadeelcompensatie in de anterieure overeenkomst.

16:30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders (hbo/wo niveau). Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • Je kent de procedures in hoofdlijnen voor de Wvg, onteigening en planschade. Daarmee kan je de consequenties voor de grondexploitatie aangeven;  
 • Ook ben je in staat de voetangels en klemmen te zien die samenhangen met deze instrumenten;
 • Je leert de rollen van de verschillende partijen zien; en dit in het bijzonder vanuit hun perspectief. Je leert denken van buiten naar binnen.