Caroline Lagendijk

Functie 
Advocaat
Specialisatie 
Aanbestedingsrecht
Organisatie 
CV 

Mijn naam is Caroline Lagendijk. Vanaf 2008 houd ik mij als advocaat bezig met het aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. Mijn praktijk is divers. Ik adviseer en procedeer in zaken waarin deze rechtsgebieden een rol spelen en doe dat voor zowel overheden als (grote) ondernemingen. Te denken valt aan het adviseren van aanbestedende diensten bij het opstellen van aanbestedingsstukken,  het in rechte optreden voor inschrijvers om een voornemen tot gunning van een overheidsopdracht te verdedigen én het implementeren van een compliance programma bij ondernemingen waar sprake is van (een vermoeden van) bid rigging. Ik deel mijn ervaringen graag en doceer bij diverse opleidingsinstituten.