Planeconomie & Vastgoedrecht

Overgangsrecht publiekrecht

Wanneer? 
dinsdag 16 januari 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
donderdag 30 mei 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
dinsdag 17 december 2024 - 13.00 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 395,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Masterclass start om 13.00 en duurt tot ca. 16.30 uur.

Inhoud

Nu de Omgevingswet een feit is, ligt de tijd van de Wro achter ons. Toch is dat niet helemaal zo. Omdat per 1-1-2024 bestaande bestemmingsplannen en exploitatieplannen, deel uitmaken van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, hebben ze zolang ze niet zijn gewijzigd, alsnog rechtskracht. Dat duurt tot maximaal eind 2031. Er is sprake van een lange situatie van overgangsrecht. In deze masterclass behandelen we daarom het overgangsrecht: niet alleen van het bestemmingsplan en exploitatieplan, maar ook van de omgevingsvergunningen, voorkeursrecht, onteigening en planschade. We zijn er zeker nog niet klaar mee.

Programma

13.00 uur: start 

1. Planologisch instrumentarium.

 • Structuurvisies blijven tot uiterlijk eind 2027 gelden, maar  daarna niet meer van belang? 
 • Bestemmingsplannen tot uiterlijk eind 2031 en hoe dan tussentijds?
 • Exploitatieplannen; maar wel andere wijze van afrekening.
 • Omgevingsvergunningen varieert per vergunning.
 • Overige relevante Wro-en Wabo aspecten.

2. Instrumentarium gebiedsontwikkeling

 • Voorkeursrecht
 • Onteigening
 • Planschade
 • Buiten wettelijk beleid

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je hebt een overzicht inzake overgangsrecht Wro, Wabo, ander grondbeleidsinstrumentarium.
 • Je weet hoe zaken veranderen bij instandhouding van planologische besluiten.
 • Je hebt ondanks de introductie van de Omgevingswet gevoel bij nog lopende procedures