BO-AD-Q2-24 BO-MC1-Q2-24 BO-MC2-Q2-24 BO-MC3-Q2-24 BO-MC4-Q2-24
Bodem

Adviseur Bodem

Inhoud

Het werkveld bodem verandert. Verschuiving van taken en nieuwe maatschappelijke vraagstukken hebben een andere benadering nodig. In hoeverre verandert de Omgevingswet jouw werk als adviseur bodem? Welke veranderingen en kansen brengt deze nieuwe wet nou concreet met zich mee? Hoe ziet jouw werk er straks eigenlijk uit? Maar ook: welke rol heeft bodem binnen energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit? Weet jij daar al het fijne van? Ben jij in staat het juiste advies te geven?

Om vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs bodem te helpen deze uitdagingen aan te gaan is de vierdaagse opleiding ‘Adviseur Bodem’ ontwikkeld. De focus ligt op het vergroten van expertise en adviesvaardigheden. De kracht van deze opleiding zit, aldus onze deelnemers van de afgelopen jaren, in het zelf oefenen met een casus. Deze hebben we als Scobe zelf gemaakt. Hij loopt als een rode draad door alle dagen heen. Hier zegt men, is veel van te leren.  Maar.. zonder theorie kan het ook niet.

 

De cursus bestaat uit twee modules:

 • De nieuwe Omgevingswet: wat verandert er voor bodem? (dag 1 & 2)
 • Nieuwe toepassing van maatschappelijke opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit (dag 3 & 4

Module I: De nieuwe Omgevingswet: grondig uiteengezet

Met de komst van de Omgevingswet verschuift een aantal taken en verantwoordelijkheden van de provincies naar gemeenten. Dit heeft ook gevolgen voor de bodemprofessional. De nieuwe regelgeving roept vragen op. Naast een stukje theorie ga je vooral zelf aan de slag met als doel dat je de Omgevingswet in de vingers krijgt. Dit doen we aan de hand van casusopdrachten, groepsopdrachten en oefenen met het zoeken onder de Omgevingswet. In twee masterclasses weet je welke impact de Omgevingswet heeft en maken we concreet hoe jouw werk verandert. Het deel van het programma dat gaat over de verandering van de VTH-taken voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.3 van de VNG.

Module II: Maatschappelijke opgaven: bottom-up

Bodem krijgt steeds vragen over de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Op dit moment wordt bij bodem vaak alleen nog maar naar verontreiniging gekeken, terwijl de ondergrond veel meer mogelijkheden biedt. Denk eens aan aardwarmte (geothermie) en de ondergrondse opslag van energie (WKO). Hiermee kan bodem zelfs bijdragen aan de energietransitie. Hoe kun jij in jouw werk bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven? In twee masterclasses krijg je niet alleen een breed overzicht van deze drie onderwerpen, maar hierna kun je dit ook concreet toepassen in je werk.

Casus

Door alle modules heen zullen we doorwerken aan één casus. Dit maakt de problematiek tastbaar. 

Advies vaardigheden

We gaan aan de gang met bestaande nieuwe combinaties, zoals gebiedsgericht saneren of bodem en maatschappelijke opgaven. Tevens gaan we eens kijken hoe jij je rol van nieuwe adviseur bodem kan invullen door in de praktijk te oefenen.

Na het volgen van de cursus ontvang je het Scobe Academy certificaat van deelname.

Programma

Planning

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt.

Docenten:

Doelgroep

 • Bodemspecialisten
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers
 • Vergunningverleners
 • Bodemadviseurs
 • Adviseurs Grondzaken

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je weet welk effect de Omgevingswet heeft op jouw werk;
 • Je weet hoe je moet zoeken onder de Omgevingswet;
 • Je weet wanneer te adviseren op het niveau van het omgevingsplan met kennis van de veranderende wetgeving (bijvoorbeeld ruimte voor bestuurlijke afweging);
 • Je hebt inzicht in de rol van de bodemspecialist bij de energietransitie;
 • Je weet welke energiemaatregelen wel en niet werken en wanneer die het meest efficiënt zijn;
 • Je krijgt overzicht in de verschillende klimaat adaptieve maatregelen;
 • Je kent de gevolgen en eisen voor de bodem van deze maatregelen;
 • Je weet hoe bodembestanddelen kunnen bijdragen aan andere kringlopen;
 • Je hebt zicht op de werking van de bodemkringloop van grond, bagger, organische stof en andere afvalstoffen;
 • Je kunt circulair aanbesteden als het gaat om bodemwerkzaamheden.

Investering

Tijd

De masterclasses vinden één keer per week plaats. Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. De starttijd ’s ochtends is altijd 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

 • Per masterclass €695,-*
 • Module I €1.299,-* 
 • Module II €1.299,-* 
 • Gehele opleiding €2.399,-* 

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Waardering 
8,0
Startdatum 
maandag 30 september 2024
Aantal dagen 
4
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 2.399,- (excl. btw). Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer hiernaar bij de administratie van jouw organisatie.