Bodem

Adviseur Bodem

Inhoud

Het werkveld bodem verandert. Verschuiving van taken en nieuwe maatschappelijke vraagstukken hebben een andere benadering nodig. In hoeverre verandert de Omgevingswet jouw werk als adviseur bodem? Welke veranderingen en kansen brengt deze nieuwe wet nou concreet met zich mee? Hoe ziet jouw werk er straks eigenlijk uit? Maar ook: welke rol heeft bodem binnen energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit? Weet jij daar al het fijne van? Ben jij in staat het juiste advies te geven?

Om vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs bodem te helpen deze uitdagingen aan te gaan is de vijfdaagse opleiding ‘Adviseur Bodem’ ontwikkeld. De focus ligt op het vergroten van expertise en adviesvaardigheden. De kracht van deze opleiding zit, aldus onze deelnemers van de afgelopen jaren, in het zelf oefenen met een casus. Deze hebben we als Scobe zelf gemaakt. Hij loopt als een rode draad door alle dagen heen. Hier zegt men, is veel van te leren.  Maar.. zonder theorie kan het ook niet.

 

De cursus bestaat uit twee modules:

 • Nieuwe toepassing van maatschappelijke opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit (dag 1, 2 & 3)
 • De nieuwe Omgevingswet: wat verandert er voor bodem? (dag 4 & 5)

Module I: Maatschappelijke opgaven: bottom-up

Bodem krijgt steeds vragen over de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Op dit moment wordt bij bodem vaak alleen nog maar naar verontreiniging gekeken, terwijl de ondergrond veel meer mogelijkheden biedt. Denk eens aan aardwarmte (geothermie) en de ondergrondse opslag van energie (WKO). Hiermee kan bodem zelfs bijdragen aan de energietransitie. Hoe kun jij in jouw werk bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven? In drie masterclasses krijg je niet alleen een breed overzicht van deze drie onderwerpen, maar hierna kun je dit ook concreet toepassen in je werk.

Module II: De nieuwe Omgevingswet: grondig uiteengezet

Met de komst van de Omgevingswet verschuift een aantal taken en verantwoordelijkheden van provincies naar gemeenten. De nieuwe regelgeving roept vragen op. Hoe veranderen taken van handhavers, vergunningsverleners en adviseurs bodem? Hoe zoek je bijvoorbeeld in de nieuwe wetgeving? De Omgevingswet biedt daarnaast ook kansen om een actievere rol richting de gemeente aan te nemen. In twee masterclasses weet je welke impact de Omgevingswet heeft en maken we concreet hoe jouw werk verandert.

Casus

Door alle modules heen zullen we doorwerken aan één casus. Dit maakt de problematiek tastbaar. 

Advies vaardigheden

We gaan aan de gang met bestaande nieuwe combinaties, zoals gebiedsgericht saneren of bodem en maatschappelijke opgaven. Tevens gaan we eens kijken hoe jij je rol van nieuwe adviseur bodem kan invullen door in de praktijk te oefenen.

Na het volgen van de cursus ontvang je het Scobe Academy certificaat van deelname.

Programma

De datums van de masterclasses zijn te vinden onderaan de webpagina.

Module I: De nieuwe Omgevingswet: grondig uiteengezet

Module II: Maatschappelijke opgaven: bottom-up

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt.

Docenten:

Doelgroep

 • Bodemspecialisten
 • Handhavers
 • Beleidsmedewerkers
 • Vergunningverleners
 • Bodemadviseurs
 • Adviseurs Grondzaken

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je weet welk effect de Omgevingswet heeft op jouw werk;
 • Je weet hoe je moet zoeken onder de Omgevingswet;
 • Je weet wanneer te adviseren op het niveau van het omgevingsplan met kennis van de veranderende wetgeving (bijvoorbeeld ruimte voor bestuurlijke afweging);
 • Je hebt inzicht in de rol van de bodemspecialist bij de energietransitie;
 • Je weet welke energiemaatregelen wel en niet werken en wanneer die het meest efficiënt zijn;
 • Je krijgt overzicht in de verschillende klimaat adaptieve maatregelen;
 • Je kent de gevolgen en eisen voor de bodem van deze maatregelen;
 • Je weet hoe bodembestanddelen kunnen bijdragen aan andere kringlopen;
 • Je hebt zicht op de werking van de bodemkringloop van grond, bagger, organische stof en andere afvalstoffen;
 • Je kunt circulair aanbesteden als het gaat om bodemwerkzaamheden.

Investering

Tijd

De masterclasses vinden één keer per week plaats. Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. De starttijd ’s ochtends is altijd 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

 • Per masterclass €675,-*
 • Module I €1.399,-* 
 • Module II €1.999,-* 
 • Gehele opleiding €3.149,-* 

Btw is terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds BCF. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie. Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Waardering 
8,0
Startdatum 
woensdag 17 april 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Aantal dagen 
5
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 3.149,- (excl. btw). Terugvorderbaar uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van jouw organisatie.
woensdag 17 april 2024
dinsdag 1 oktober 2024
Bodem
woensdag 24 april 2024
maandag 7 oktober 2024
Bodem
woensdag 15 mei 2024
maandag 14 oktober 2024
Bodem
woensdag 22 mei 2024
maandag 4 november 2024
Bodem
woensdag 29 mei 2024
maandag 11 november 2024
Bodem