Planeconomie & Vastgoedrecht

Het maken van een grondexploitatie

Wanneer? 
dinsdag 23 november 2021
dinsdag 30 november 2021
donderdag 14 april 2022
donderdag 21 april 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

De investering voor dit college bedraagt € 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Grondexploitatie in twee of drie dagen: Volg je dit college in combinatie met het college Verwerving, grondproductie en gronduitgifte of Grondexploitatie in de nieuwe tijd dan is de investering € 1.150,-. Volg je ze alle drie, dan bedraagt het totaalbedrag € 1.700,-. Digitaal lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

In deze workshop bouw je zelf een grondexploitatie op. De dag begint met een blanco Excel sheet en stap voor stap komen de basisbegrippen uit de grondexploitatie naar voren en worden deze door de cursisten in hun exploitatie verwerkt. Dat doe je dus daadwerkelijk in Excel onder begeleiding van de docent.

Je leert tijdens deze workshop:

 • De structuur van een grondexploitatie te doorgronden
 • De basisbegrippen rondom grondexploitatie kennen
 • Hoe deze begrippen worden toegepast in de eigen omgeving

Het is belangrijk dat je al aardig uit de voeten kunt met Excel. Twijfel je daarover? Neem dan even contact op en dan kijken we met je mee. 

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

9.30 uur: start

 1. Verkennen van de opzet van een grondexploitatie in excel.
 2. Introductie van verschillende kostenposten als verwervingen, grondproductie, bouw- en woonrijp, planontwikkeling alsmede fondsen. Vervolgens gaan we hiermee zelf aan de slag.
 3. Introductie van methoden voor de berekening opbrengsten als woningbouw en bedrijven. Ook andere opbrengsten dan grondopbrengsten komen aan de orde.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Een logische samenhang ontdekken in kosten en opbrengsten en de daarmee samenhangende fasering.    
 2. Inzicht verkrijgen in verschillende manieren om prijsstijging te berekenen.
 3. Resultaatbepaling van de grondexploitatie en berekening daarvan: nominaal, eindwaarde en contante waarde.
 4. Aan het eind kunt u zelf een eenvoudige grondexploitatie maken en daarmee een exploitatie doorgronden, de basisbegrippen kennen en dit ook toepassen in de eigen omgeving.

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • Je leert de structuur van een grondexploitatie doorgronden;
 • Je leert de basisbegrippen rondom grondexploitatie kennen;
 • Je weet hoe je deze begrippen toepast in jouw beroepspraktijk.