Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Miljoenen aan landbouwgif op Nederlandse akkers

Bodem
donderdag 20 januari 2022

Inwoners van de gemeente Westerveld besloten om niet langer af te wachten en zelf op onderzoek uit te gaan om te kijken of hun vermoedens klopten. Deze zijn ruimschoots bevestigd. Hun omgeving zit vol gif.

Wat kan kringlooplandbouw betekenen voor de ruimtelijke inrichting?

Bodem
Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 18 januari 2022

Onlangs verscheen op gebiedsontwikkeling.nu, het artikel h

PFAS overal in Nederlands grondwater

Bodem
maandag 20 december 2021

Afgelopen week publiceerde het RIVM de resultaten van het (landsdekkend) onderzoek naar PFAS in het Nederlands grondwater.

Bouwwereld verder in de knel door Europese PFAS norm?

Bodem
dinsdag 30 november 2021

Langere tijd domineerde berichten over PFAS de media. De laatste tijd is het angstvallig stil rondom PFAS maar de problemen zijn alles behalve opgelost. Binnenkort gaat de Tweede Kamer weer debatteren over de definitieve norm.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) nieuw op de lijst, maar een lastig dossier

Bodem
donderdag 11 november 2021

Afgelopen maand oktober hield BodemBreed Forum een bijeenkomst over de stand van zaken, waaronder ook de ZZS-lijst. Het RIVM heeft in juli jl. nog een update gegeven over stoffen die op de ZZS-lijst zijn gekomen.

50% stikstofreductie in 2050 met behulp van een speciale machine: doorbraak in het reduceren van stikstof

Bodem
dinsdag 12 oktober 2021

In 2019 schreven wij bij Scobe al over de machine van Special Machines De Boer uit Opperdoes.

Afbouw IBC - locaties

Bodem
donderdag 30 september 2021

Op 6 juli van dit jaar maakte het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond bekend dat er  gewerkt wordt aan een programma voor de afbouw van IBC-locaties. Na het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 is dit een volgende stap.

Circulair met baggerspecie

Bodem
dinsdag 14 september 2021

Dat bodem een belangrijke rol speelt binnen maatschappelijke opgaven is natuurlijk geen verrassing. Bodem raakt alles. Zo ook circulariteit. De waterschappen hebben als doel om in 2030 voor 50% en in 2050 100% circulair te zijn.

Bodem: klimaatbestendig en waterrobuust

Bodem
dinsdag 31 augustus 2021

Zaten we in mei nog in een periode van droogte, in juli treft een watersnood Limburg. Klimaatverandering is echt. En daar moeten we wat mee, want klimaatverandering draai je niet meer terug. We kunnen alleen voorkomen dat het erger wordt.

Regels in het omgevingsplan: de praktijk

Bodem
donderdag 12 augustus 2021

De kaders van de Omgevingswet worden bij iedereen steeds duidelijker. Het blijft echter een complex verhaal. Hoe komt het omgevingsplan er bijvoorbeeld uit  te zien? En hoe richt je dat in? Gelukkig wordt daar al hard aan gewerkt.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!