Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Aanpassing Risicotoolbox Bodem onder de Omgevingswet

Bodem
dinsdag 5 december 2023

Op 4 december publiceerde het RIVM de nieuwe Risicotoolbox Bodem in verband met de omgevingswet. Er komen 3 modules bij, weliswaar nog in testvorm.

Verslag cursus gebiedsregisseur: confrontatie van stedenbouw en bodem, een verrijking

Bodem
dinsdag 5 december 2023

Verslag van de boeiende derde dag over de gebiedsregisseur bodem: de stedenbouwkundige visie over de grote schaal van Gerwin Gabry van Kuiper

Inzicht bodemspecialist in grondexploitatie scheelt tijd en geld

Bodem
dinsdag 31 oktober 2023

Het werk van een bodemspecialist verandert. Een verschuiving van sec de eigen expertise naar een leidende, integrale rol bij ruimtelijke ontwikkelingen vraagt andere kennis en vaardigheden.

Zonnevelden op landbouwgrond; is er vanuit bodem geen andere oplossing dan staken?

Bodem
dinsdag 31 oktober 2023

De Provinciale Staten van Overijssel verbieden tijdelijk de aanleg van zonneparken op landbouw- en

Longread: Hoe maak je als gemeente de Nota bodembeheer Omgevingswet-proof?

Bodem
dinsdag 3 oktober 2023

Een vraag die nog al eens wordt gesteld in 'gemeenteland'. Het is belangrijk om bij de voorbereiding op het overzetten van het lokale beleid tijdig voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) op 1 januari 2024 te anticiperen.

De ‘nieuwe’ bodemspecialist is in opkomst

Bodem
dinsdag 3 oktober 2023

We kunnen er niet omheen dat klimaatadaptieve maatregelen nodig zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Microplastics in de bodem: Australisch onderzoek naar regenwormen

Bodem
maandag 4 september 2023

Op 6 juli heeft Staatsecretaris Heijnen een brief naar de kamer gestuurd over verschillende bodemonderwerpen.

Hoe de bodemspecialist ons kan behoeden van verkeerde (woning)bouwkeuzes

Bodem
maandag 4 september 2023

De huidige vastgoedmarkt is complex. Aan de ene kant hebben we te maken met een groot woningtekort, aan de andere kant kunnen we ook niet ongebreideld doorbouwen vanwege stikstof, klimaat en ruimtegebrek. We moeten keuzes maken.

Modernisering grondbeleid en bodem en water sturend

Bodem
donderdag 6 juli 2023

Martijn van Gelderen pleit in het tijdschrift Bodem in het artikel “Bouwen op goede gronden” van juni 2023 dat we ook vanuit de gebiedsontwikkeling op de plekken moeten bouwen die het minste verstoren.

Wijziging Regeling bodemkwaliteit 1 juli 2023 (actualisatie normdocumenten)

Bodem
donderdag 6 juli 2023

Op 28 juni 2023 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in de Staatscourant geplaatst.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!