Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Pillarareenmolecuul versnelt afbraak PFAS

Bodem
donderdag 25 april 2024

Dat PFAS zeer schadelijk stoffen omvat weten we allang. Tevens zijn we al lange tijd bezig om materiaal te reinigen van PFAS. Echter gaat dat langzaam en is het zeker niet 100%.

Zuiverende rietvelden en zwarte elzen zorgen voor schone grond

Bodem
Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 23 april 2024

Op het Symposium Bodem Breed was een aparte sessie gewijd aan Zuiverend groen: ervaringen en kansen. Hier gaan we in op een aantal voorbeelden.

Zeer Zorgwekkende Stoffen-lijst uitgebreid: twee stoffen nader onder de loep

Bodem
dinsdag 5 maart 2024

Het RIVM heeft onlangs stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

2 maanden na de invoering van de Omgevingswet: zicht op de eerste knelpunten

Bodem
dinsdag 5 maart 2024

De invoering van de Omgevingswet brengt voor veel sectoren veranderingen met zich mee. Dit pakt in sommige gevallen nog niet helemaal goed uit.

Rijkswaterstaat komt met haar Jaarwerkplan 2024

Bodem
dinsdag 6 februari 2024

Nu Bodem+ heeft opgehouden te bestaan, komt Rijkswaterstaat zelf met het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat bodem en ondergrond. Dit verscheen onlangs op 1 februari.

Hoe Japan het regenwater buffert

Bodem
dinsdag 6 februari 2024

De afgelopen maanden heeft het heel veel geregend. Op de NOS verschenen diverse items om regenwater vast te houden en te bufferen. Japan maakt het wel heel bont, maar ook Hollanders kunnen er wat van.

Voortgangsbrief bodem van I&W en herijking bodemregelgeving

Bodem
donderdag 11 januari 2024

Op 29 december 2023 verscheen de voortgangsbrief bodem van het Ministerie van I&W[1]. Hierin wordt de voortgang geschetst en een groot aantal onderwerpen besproken.

Overgangsrecht bodem: een aantal aandachtpunten

Bodem
dinsdag 9 januari 2024

De inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) heeft heel wat voeten in de aarde gekregen. Maar sinds 1 januari is het zo ver. De gevolgen van deze wet zijn tot op de bodem uitgezocht. Letterlijk zelfs.

Aanpassing Risicotoolbox Bodem onder de Omgevingswet

Bodem
dinsdag 5 december 2023

Op 4 december publiceerde het RIVM de nieuwe Risicotoolbox Bodem in verband met de omgevingswet. Er komen 3 modules bij, weliswaar nog in testvorm.

Verslag cursus gebiedsregisseur: confrontatie van stedenbouw en bodem, een verrijking

Bodem
dinsdag 5 december 2023

Verslag van de boeiende derde dag over de gebiedsregisseur bodem: de stedenbouwkundige visie over de grote schaal van Gerwin Gabry van Kuiper

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!