Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Nieuwe opgaven voor water en bodem

Bodem
donderdag 8 juni 2023

De afgelopen jaren is de regelgeving behoorlijk aan het schuiven gegaan. Bodem en water gaan een centrale rol spelen. Daarom zullen we vanuit bodem en water een bredere scope moeten nemen dan alleen ons eigen specialisme.

Zinkassen: hier en daar nog een afval-technische uitdaging

Bodem
donderdag 20 april 2023

In en rond de Kempen (provincie Noord-Brabant en Limburg) liggen nog op veel plaatsen zinkassen; veelal gebruikt als fundering voor wegen.

Fryslân: Sûnder of mei feangebieten? Dat is in saak!

Bodem
donderdag 20 april 2023

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân willen water en bodem sturend maken in de ruimtelijke inrichting. Het water- en bodemsysteem loopt namelijk tegen zijn grenzen aan. Dat blijkt uit de ontwerpvisie 'Fryslân klimaatbestendig 2050+'.

Het Vijfde Dorp: bouwen voor het water of het hoofd boven water houden?

Bodem
donderdag 30 maart 2023

Call-in

Interview met Marc van Bemmel van Orvion: Veel toekomst voor NGS bij bodemsanering

Bodem
donderdag 30 maart 2023

‘’Wat ik probeer uit te dragen is dat we als samenleving zoveel mogelijk gebruik moeten maken van biologische technieken om bodemproblemen op te lossen. Dit kan niet altijd, maar er zijn veel situaties waarin dat wel kan.

Interview Gijs van den Boomen: Omgevingsdienst en Waterschap, kom in beweging!

Bodem
dinsdag 21 maart 2023

Enige tijd geleden kwam de minister van Infrastructuur en Waterstaat met de Kamerbrief Water en bodem sturend. Wij vroegen Gijs van den Boomen, creatief directeur KuiperCompagnons, hoe hij tegen deze brief aankijkt.

Leer van Rijnland: leg de norm voor klimaat adaptief bouwen vast in de verordening

Bodem
donderdag 9 maart 2023

De Tweede Kamer vergadert op 27 maart over de kabinetsbrief “Water en Bodem sturend.” Dit is aanleiding om te kijken hoe waterschappen denken over klimaat adaptief bouwen en welke nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden in het domein water en bodem.

14 maart stemt de 1e Kamer over invoering Omgevingswet

Bodem
donderdag 9 maart 2023

Op 28 februari vond er een presentatie plaats van de stand van zaken van het DSO door de programma organisatie Aan de slag met de Omgevingswet.

#1 Praktijkcasus: Bodem en watersturend in Westergouwe Gouda

Bodem
donderdag 2 februari 2023

Westergouwe (circa 4.500 woningen) is een grote nieuwbouwwijk en wordt in stappen ontwikkeld en gebouwd. De eerste woningen zijn in 2016 opgeleverd en uiteindelijk zal de wijk omstreeks 2034 helemaal af zijn.

Aandachtspunten brief Water en Bodem Sturend

Bodem
donderdag 2 februari 2023

“De tijd van vrijblijvendheid is voorbij”, zei de Deltacommissaris Peter Glas bij de aanbieding Deltaprogramma 2023. Deze insteek heeft nu ook de regering, die in november 2022 de brief “Water en bodem sturend” naar de Tweede Kamer stuurde.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!