Planeconomie & Vastgoedrecht

Samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling

Wanneer? 
donderdag 26 september 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
donderdag 26 september 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Samenwerken in gebiedsontwikkelingen vindt op verschillende manieren plaats. In deze masterclass komen o.a. de gemeentelijke gronduitgifte, CV/BV-constructies, PPS en concessie/bouwclaimmodellen aan bod.

Tevens staan we stil bij een nieuw model dat past bij deze tijd: het coalitiemodel. Partijen van burgers tot corporatie en van projectontwikkelaar tot gemeente werken daar samen in de gebiedsontwikkeling. Ook de meest actuele variant, Development Apart Together (DAT) komt aan de orde. We doen dat door de juridische en financiële consequenties van de samenwerkingsvormen te verkennen.  

Tevens wordt ingegaan op de rollen van verschillende partijen. De gemeente heeft bijvoorbeeld een publiekrechtelijke rol versus een privaatrechtelijke rol: wat betekent dit? Tot slot is het boeiend om na te gaan welke governance-structuur passend is.

Tijdens het middagdeel wordt er daadwerkelijk gerekend aan verschillende vormen van samenwerking. Voor een organische gebiedsontwikkeling wordt verkend wat de gemeente zelf doet, juist beide partijen zelf realiseren of in een concessie uitgeven. Er ontstaan dan verschillen in parameters en die moeten ingeschat worden. Zo ontstaat een verschillend resultaat en een verschillend risico-profiel. Tevens kan gereflecteerd worden op het ochtend programma; klopt het wat is verteld, wat mis je nog juridisch en sluit dit aan op de reiswijzer gebiedsontwikkeling?

Programma

9.30 uur: start

Samenwerking

 1. Beslissingsboom voor methode van samenwerken
 2. Financiële en juridische aspecten van  publiek/private samenwerking met o.a
  • CV/BV: als fiscaal transparante structuur
  • Coalitiemodel: samenwerken met een groot aantal partijen (inc. burgers); Development Apart Together (DAT)
  • Concessie model: de overheid op afstand, hoe werkt dat?
  • Zelfrealisatie
 3. Governance
 4. Reiswijzer gebiedsontwikkeling

12.30 - 13.00 uur: lunch

Financiële gevolgen van verschillende vormen van samenwerking

 1. Rekenkundig model: wanneer de gemeente alleen de grondexploitatie van een organische gebiedsontwikkeling voert
 2. Rekenkundig model met zelfrealisatie van beide partijen: hoe werkt het nieuwe kostenverhaal onder de omgevingswet.
 3. Rekenkundig model als sprake is van een bouwclaim
 4. Rekenkundig model: wanneer de gemeente een concessie uitgeeft
 5. Advies over de keuze

 16.30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je adviseert over de juridisch en financiele gevolgen van een  samenwerking tussen partijen of je doet voorstellen voor een keuze. Dit ten behoeve van een projecteider of bestuurder/directie
 • Tevens leer je wanneer je partijen het beste kan aanspreken op verschillende rollen die ze hebben om de gewenste samenwerkingsvorm te bereiken.
 • Je krijgt input om afhankelijk van de situatie te adviseren over een governance structuur.