Planeconomie & Vastgoedrecht

Samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling

Wanneer? 
donderdag 9 september 2021
donderdag 15 september 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Samenwerken in gebiedsontwikkelingen vindt op verschillende manieren plaats. In deze masterclass komen o.a. de gemeentelijke gronduitgifte, CV/BV-constructies, PPS, concessie/bouwclaimmodellen en een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) aan bod. Wat zijn juridische en financiële consequenties van de samenwerkingsvormen? Tevens wordt ingegaan op de rollen van verschillende partijen. De gemeente heeft bijvoorbeeld een publiekrechtelijke rol versus een privaatrechtelijke rol: wat betekent dit?

Tijdens het middagdeel komt ook de projectontwikkelaar aan het woord. Wederom wordt aandacht besteed aan de veranderende rol van de corporatie bij een gebiedsontwikkeling. Die rol is namelijk behoorlijk veranderd als het gaat om commerciële en niet-commerciële activiteiten. Dit is ook het moment voor de introductie van nieuwe verdienmodellen. Het gaat om co-creatie, lean en mean ontwikkelen en waardecreatie. Dit geldt voor gemeenten, private partijen, bewoners, maar ook voor nieuwe spelers als nutsbedrijven. 

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

9.30 uur: start

Samenwerking

 1. Beslissingsboom voor methode van samenwerken.
 2. CV/BV: als fiscaal transparante structuur.
 3. Coalitiemodel: samenwerken met een groot aantal partijen (inc. burgers).
 4. Consessiemodel: de overheid op afstand (hoe werkt dat?).
 5. Bouwclaimmodel nieuwe stijl: de overheid als regisseur.
 6. Samenwerking private partijen.
 7. Samenwerking publieke partijen.

12.30 - 13.00 uur: lunch

Projectontwikkeling: innovatieve samenwerking rond duurzaamheid (case Rijswijk Buiten door Dura Vermeer) 

 1. Ambities van een samenwerking: duurzaamheid, woningaantal, omgevingskwaliteit, doorstromen en GREX.
 2. Hoe werken mensen letterlijk samen; betrokkeheid Raad en B&W.
 3. Aanbesteden en samenwerken.
 4. Vernieuwende methoden om grondprijs te bepalen.
 5. SOK-light.
 6. Afspraken die verdergaan dan het bouwbesluit.
 7. Vormen van duurzaamheid en financiering.
 8. Waardecreatie van de woningen: wie heeft de voordelen?

 16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • Je kan adviseren over de financiële en juridische betekenis van verschillende vormen van samenwerking
 • Tevens leer je meer over de nieuwe verdienmodellen van co-creatie en comakership en ‘financing on demand’   
 • Je leert de rollen van de verschillende partijen zien; en dit in het bijzonder vanuit  hun perspectief. Je leert denken van buiten naar binnen