Planeconomie & Vastgoedrecht

Gebiedsontwikkeling: het speelveld

Wanneer? 
dinsdag 14 november 2023 - 09.30 uur tot 16.30 uur
donderdag 4 april 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
dinsdag 5 november 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- ex. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen.

Inhoud

Alle partijen binnen gebiedsontwikkeling hebben hun eigen drijfveren, belangen en visies. Om gezamenlijk tot een gedragen ontwikkeling te komen is het van belang dat alle partijen aan tafel deze drijfveren van elkaar kennen. Het inzicht in overeenkomsten en verschillen biedt hen de ruimte om tot gezamenlijke oplossingen te komen.

In deze masterclass bespreken we de perspectieven van alle mogelijke betrokken partijen: de koper, huurder, banken  gemeente, projectontwikkelaar, aannemer, woningcorporatie en belegger. Ook kijken we naar de recente en verwachte toekomstige ontwikkelingen van de sector en de consequenties daarvan voor deze partijen. 

 

Programma

9.30 uur: start

  1. Inleiding: overzicht programma.
  2. Het ruimtelijk proces en de veranderde rol van de plan- en vastgoedeconoom.
  3. De rol van de stakeholders in ruimtelijke processen: wat doen vastgoedeigenaren, overheid, projectontwikkelaar, belegger, corporaties en eindgebruikers in het kader van gebiedsontwikkeling?
  4. Inzicht in de problematiek van locaties gericht op uitbreiding, inbreiding, herontwikkeling en herverkaveling. Wat zijn de huidige eisen aan de gebiedsontwikkeling van functies: woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, voorzieningen en groen-blauwe gebieden?
  5. Veranderende trends rond waardering van de grondportefeuille, prijsvorming en grondbeleid in het algemeen.   

12.30 - 13.00 uur: lunch

  1. Actuele kaders in gebiedsontwikkeling: interne kaders, omgevingswet, aanbesteding, wetgeving, belastingwetgeving en verantwoording.
  2. Actueel overzicht samenwerking tussen markt en overheid.
  3. Inzicht in de ontwikkeling van een grondexploitatie: van haalbaarheidsfase naar uitvoering.

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders (hbo/wo niveau). Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Je krijgt een overzicht van het vak Gebiedsontwikkeling en leert de verschillende actoren binnen het vakgebied kennen. Daarnaast:

1. Krijg je een overzicht van de huidige situatie in Gebiedsontwikkeling
2. Alle invalshoeken van de betrokken partijen worden belicht, je kunt hierover later adviseren
3. Leer je toekomstige scenario's van de GO en de gevolgen daarvan kennen