Simon Tichelaar

Functie 
Advocaat
Specialisatie 
Verbintenisrecht
Organisatie 
CV 

Mijn naam is Simon Tichelaar. Sinds 2009 ben ik advocaat en ben gespecialiseerd in het schrijven en beoordelen van overeenkomsten, waaronder contracten voor (grootschalige) gebieds- en projectontwikkelingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het schrijven van anterieure overeenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, het adviseren van aanbestedende diensten bij het opstellen van aanbestedingsstukken en het in rechte optreden voor inschrijvers om een voornemen tot gunning van een overheidsopdracht te verdedigen. Als docent probeer ik de informatie altijd zo praktisch mogelijk over te brengen aan de hand van veel praktijkvoorbeelden.