De energietransitie: financiële en juridische mogelijkheden

Wanneer? 
donderdag 15 november 2018
Waar? 
Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

De energietransitie heeft nog nooit zo geleefd binnen gemeenten: in beleidsdocumenten en coalitiekoorden worden concrete doelen voor de lange en korte termijn gesteld. Voor de langere termijn benoemt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente. Een mooi streven, maar deze plannen moeten concreter worden. Hoe wordt dit financieel en juridisch geregeld en in praktijk gebracht?

Programma

9.30 uur: start

Ochtend: Energietransitie

1. Het speelveld

 • Energietransitie en gebiedsontwikkeling: wat speelt er?
 • Welke impact hebben verschillende energiebronnen op gebiedsontwikkeling?
 • Wettelijk kader en beleid (o.a. Bouwbesluit/EPC, Klimaatwet, Omgevingswet);
 • Energienetwerken, landschappen en wettelijke kaders.
 • Gevolgen duurzaamheid in de gebiedsexploitatie
 • Hoe bespaar je energie bij een duurzame gebiedsontwikkeling?

10.45 - 11.00 uur: koffiepauze

2. Juridische aspecten 

 • Aanbesteden;
 • Eigendom en beperkte rechten;
 • Energiewetgeving;
 • Privaatrechtelijke aspecten van de organisatie;
 • Publiekrechtelijke aspecten inclusief kostenverhaal.

12.30 - 13.15 uur: lunch

Middag: Rendement van de energietransitie

3. Financiële aspecten van de energietransitie

 • Wat zijn gevolgen voor de grond- en vastgoedwaarde?;
 • Waar zitten hick-ups in de praktijk? Wie draagt deze risico's?;
 • Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze gevolgen en risico's?;
 • Grondwaardes en energielandschappen (o.a. zonneparken)?
 • Businessmodel BAM Energy Systems

14.45 - 15.00 uur: koffiepauze

4. Omgeving & maatschappij

 • Kwaliteitsverbetering door vergroening:
  • comfortabeler wonen
  • verbeteren klimaatbestendigheid
  • vernieuwing bestaande voorraad
 • Opstellen energie-agenda:
  • Aandacht voor fysieke, sociale en economische maatregelen
  • Analyse van bestaande geldstromen

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzaamheid. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die meer over duurzaamheid binnen hun vakgebied willen leren.

Docenten

Frank Krabbe, Over Morgen
Jan Jaap Blüm, BAM Energy Systems

Resultaat

Tijdens deze masteclass worden inhoud, vaardigheden en strategie met elkaar verbonden.

 • Je bent in staat een strategie te formuleren die de uitvoering van beleid verbetert.  
 • Je leert hoe duurzaam beleid, op een zo fiscaal optimaal mogelijke wijze, verwerkt wordt in de gebiedsexploitatie. 
 • Aan het eind van de opleiding hebben deelnemers nieuwe inzichten, rekenmodellen en praktische tips gekregen om beleid uit te voeren en tegelijkertijd te kunnen verbeteren. 

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag