Planeconomie & Vastgoedrecht

De energietransitie: financiële en juridische mogelijkheden

Wanneer? 
donderdag 10 oktober 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
donderdag 10 oktober 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

De energietransitie heeft nog nooit zo geleefd binnen gemeenten: in beleidsdocumenten en coalitiekoorden worden concrete doelen voor de lange en korte termijn gesteld. Voor de langere termijn benoemt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente.

Een mooi streven, maar deze plannen moeten concreter worden. Hoe wordt dit financieel en juridisch geregeld en in praktijk gebracht?

Programma

9.30 uur: start

Financiële mogelijkheden energietransitie 

 1. Wet VET, klimaatwet en klimaatakkoord
 2. Regionale energiestrategie (RES)
 3. Van beleid naar energieprojecten: mogelijkheden voor financiering
 4. Ontwikkelstrategie zonnepark: financiële stromen
 5. Praktijkcasus: opbrengsten & kosten
 6. Technische oplossingen energietransitie (o.a. warmtenetten)
 7. Mogelijkheden duurzame mobiliteit 
 8. Business case laadinfrastructuur

12.30 - 13.15 uur: lunch
Juridische gevolgen energietransitie

 1. Aanbesteden.
 2. Eigendom en beperkte rechten.
 3. Energiewetgeving.
 4. Privaatrechtelijke aspecten van de organisatie.
 5. Publiekrechtelijke aspecten inclusief kostenverhaal.

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzaamheid. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die meer over duurzaamheid binnen hun vakgebied willen leren.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Tijdens deze masteclass worden inhoud, vaardigheden en strategie met elkaar verbonden.

 • Je bent in staat een strategie te formuleren die de uitvoering van beleid verbetert;
 • Je leert hoe duurzaam beleid op een zo fiscaal optimaal mogelijke wijze verwerkt wordt in de gebiedsexploitatie;
 • Aan het eind van de masterclass heb je nieuwe inzichten, rekenmodellen en praktische tips gekregen om beleid uit te voeren en tegelijkertijd te kunnen verbeteren.