Planeconomie & Vastgoedrecht

Aanbesteden, staatssteun & mededinging

Wanneer? 
donderdag 23 september 2021
donderdag 29 september 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 295,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Aanbesteding, staatssteun én mededinging

In het kader van gebiedsontwikkeling speelt het aanbestedings-, staatssteun- en mededingingsrecht een belangrijke rol. Deze drie rechtsgebieden draaien in essentie om het begrip “eerlijke concurrentie”. Maar hoe verhoudt zich eerlijke concurrentie tot bijvoorbeeld een private partij met een grondpositie én een beroep op zelfrealisatie door die partij? Óf: mag er een vergoeding plaatsvinden voor de onrendabele top? Én: hoe kan voorkomen worden dat een overheid die economische activiteiten verricht de concurrentie met private partijen vervalst?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal in de breedste zin des woord worden ingezoomd op de aanbestedingsrechtelijke, staatssteunrechtelijke én mededingingsrechtelijke aspecten die zijn verbonden aan gebiedsontwikkeling. Aan de orde komt wanneer er bij gebiedsontwikkeling sprake is van een (Europees) aanbestedingsplichtige overheidsopdracht, óf er uitzonderingen denkbaar zijn op die aanbestedingsplicht én welke vormen van samenwerking tussen publieke en private partijen denkbaar zijn. Maar ook: “Wanneer is er sprake van staatssteun?” En: “Hoe voorkom ik staatssteun?” En tot slot: “Aan welke gedragsregels ben ik als overheid gebonden zodra ik economische activiteiten verricht?

Programma

9.30 uur: start

Aanbesteding, staatssteun én mededinging

  1. Inleiding aanbestedingsrecht bij gebiedsontwikkeling.
  2. (Europese) aanbestedingsplicht en uitzonderingen.
  3. Samenwerkingsvormen.
  4. Zelfrealisatie.
  5. Inleiding staatssteun bij gebiedsontwikkeling.
  6. Vrijgestelde staatssteun.
  7. Reiswijzer gebiedsontwikkeling.
  8. Inleiding mededingingsrecht.
  9. Wet Markt en Overheid.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

  • Ná het volgen van dit ochtenddeel weet je waar het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht een rol speelt bij gebiedsontwikkeling. Ook kan je adviseren over het voorkomen van staatssteun én weet je hoe een overheid zich dient te gedragen als die overheid economische activiteiten ontplooit.