Bodem

Bodem in de Omgevingswet

Inhoud

Met de komst van de Omgevingswet verschuift een aantal taken en verantwoordelijkheden van provincies naar gemeenten. De nieuwe regelgeving roept vragen op. Hoe veranderen taken van handhavers, vergunningsverleners en adviseurs bodem? Hoe zoek je bijvoorbeeld in de nieuwe wetgeving? De Omgevingswet biedt daarnaast ook kansen om een actievere rol richting de gemeente aan te nemen. 

Deze vernieuwde opleiding is gericht op het werken met de Omgevingswet. Naast een stukje theorie ga je dus vooral zelf aan de slag met als doel dat je de Omgevingswet in de vingers krijgt. Dit doen we aan de hand van casusopdrachten, groepsopdrachten en oefenen met het zoeken onder de Omgevingswet. In twee masterclasses weet je welke impact de Omgevingswet heeft en maken we concreet hoe jouw werk verandert.

Wat is nieuw?

De koers van het bodembeleid blijft op hoofdlijnen hetzelfde, maar we zien accentverschuivingen in de aanpak:

 • Van saneren van het geval … naar een gebiedsbenadering
 • Van saneren om milieuhygiënische redenen … naar regels stellen aan activiteiten in het omgevingsplan
 • Van een centraal gereguleerde aanpak … naar meer bestuurlijke afwegingsruimte
 • Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over bouwactiviteiten
 • Het zoveel mogelijk inzetten van algemene regels in plaats van beschikkingen.

 

Programma

De cursus Bodem in de Omgevingswet bestaat uit twee masterclasses. De masterclasses zijn op elkaar aangesloten en we raden daarom aan om beide dagen te volgen. De cursus vindt plaats op de hoofdlocatie van Scobe Academy naast station Gouda. De datums van de masterclasses zijn te vinden onderaan de webpagina. Meer informatie over de losse masterclasses is te vinden via onderstaande links. 

 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docent:

Doelgroep

Adviseurs bodem, beleidsadviseurs bodem, technische (sanerings)adviseurs bodem, medewerker bodem, medewerker duurzaamheid, kwaliteitsmedewerker bodem

Leerdoelen

Deze cursus levert je het volgende op:

 • Je weet welk effect de Omgevingswet heeft op jouw werk;
 • Je kent de veranderingen in het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk;
 • Je kent het BAL, BkL en overige relevante regelgeving op hoofdlijnen;
 • Je weet wie het bevoegd gezag is als het gaat om verschillende bodemvraagstukken;
 • Je weet hoe je moet zoeken onder de Omgevingswet;
 • Je kunt de verschillende instrumenten onder de Omgevingswet zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, omgevingswaarde en monitoring toepassen;
 • Je ziet bestuurlijke verhoudingen, belangen en verantwoordelijkheden van de gemeente, provincie en andere stakeholders, alsmede mogelijkheden om hier op in te spelen met het juridisch/beleidsmatig instrumentarium als het gaat om bodem;
 • Je weet wanneer te adviseren op beleidsniveau (omgevingsvisie, programma en omgevingswaarde);
 • Je weet wanneer te adviseren op het niveau van het omgevingsplan met kennis van de veranderende wetgeving (bijvoorbeeld ruimte voor bestuurlijke afweging);
 • Je ziet de mogelijkheden tot samenwerken met gemeenten, provincies, burgers en bedrijven;
 • Je kunt het wettelijk kader toepassen in jouw werk.

Investering

De investering voor de tweedaagse cursus Bodem in de Omgevingswet bedraagt € 1.150,-. Je kunt ook je eigen pakket samenstellen met twee masterclasses of kiezen voor een losse masterclass. Een overzicht van de prijzen (excl. btw):

1 masterclass € 595,-.   

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De btw kan worden teruggevorderd uit het Btw- compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Waardering 
7,9
Startdatum 
maandag 1 november 2021
woensdag 23 maart 2022
Aantal dagen 
2
Locatie 
Stationsplein 9d, Gouda
Investering? 
€ 1.150,- (excl. btw). Terugvorderbaar uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.
maandag 1 november 2021
woensdag 23 maart 2022
Bodem
maandag 8 november 2021
woensdag 30 maart 2022
Bodem
dinsdag 11 januari 2022
Bodem
maandag 1 november 2021
woensdag 23 maart 2022
Bodem
maandag 8 november 2021
woensdag 30 maart 2022
Bodem