Bodem in de Omgevingswet

Inhoud

De kwaliteit van de leefomgeving komt onder hoge druk te staan gezien de huidige situatie in de ondergrond en de maatschappelijke opgaven. Zonder structurele veranderingen is het onmogelijk om alle ambities te realiseren. En de nieuwe Omgevingswet gaat die ons hierbij helpen?
Het omgevingsplan vraagt in een flink aantal gevallen om integraal te gaan werken. Dat betekent dat de adviseur bodem zich veel meer vooraf zal moeten gaan bemoeien met de ontwikkeling van het plan en zijn/haar inbreng moet hebben. Niet meer toetsen achteraf maar direct vanaf het begin input leveren en mee ontwikkelen.

De toezichthouders en handhavers van de omgevingsdiensten krijgen met de Omgevingswet ook andere kansen. Nu is er sprake van het nodige “schipperen” tussen bestuur, burgers, bedrijven en wetgeving. Dan wordt het mogelijk om af wijken en een betere oplossing te vinden die recht doet aan de verschillende belangen en kwaliteit van de leefomgeving. Maar dit betekent ook dat er andere werkmethodieken aangeleerd moeten worden over hoe te handhaven met minder informatie en meer algemene regels.

Scobe heeft daarom een cursus opgezet om goed voorbereid te zijn op de volgende stap in de ontwikkeling. De komst van de Omgevingswet en de benodigde structurele veranderingen. Deze cursus is bedoeld voor ervaren adviseurs, toezichthouders en handhavers die bijgeschoold willen worden op onderdelen die ze nodig hebben; handige handvatten, inzicht in methoden & technieken, actuele technische thema’s en een voorbereiding in de uitvoering onder de Omgevingswet. Of te wel een update van de actuele stand van de randvoorwaarden van de gebiedsontwikkeling; dit om het werk optimaal nu en in de toekomst te blijven doen. Deze cursus is een unieke combinatie van kennis en vaardigheden die wordt uitgezet in drie dagen.

Programma

De cursus Bodem in de Omgevingswet en de Sustainable development goals bestaat uit een reeks van 3 masterclasses. De masterclasses zijn ook apart te boeken. Meer informatie over de losse masterclasses is te vinden op onderstaande links.

1. Bodem in de Omgevingswet en de Aanvullingswet: wat is nieuw? (14 mei 2020)
2. Bodem; samenwerken om te komen tot klimaatdoelen (12 dec. 2019)
3. Bodem en de nieuwe manier van handhaven onder de Omgevingswet en Aanvullingswet (6 feb. 2020)

Doelgroep

Deze cursus is gericht op (beleid en/of technische) adviseurs bodem, (kwaliteits)medewerkers bodem en/of duurzaamheid, projectleiders  handhavers en vergunningverleners, uitvoeringsjuristen, toezichthouders, archeologen en ecologen werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, inspectiediensten, adviesbureaus en de overheid.

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Leerdoelen

Bodem in de Omgevingswet en de Aanvullingswet:

 • (Meer) inzicht in de kern van het huidige bodembeleid (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet milieubeheer en Waterwet);
 • De veranderingen voor het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk;
 • Welke mogelijkheden de omgevingsvisie en het omgevingsplan bieden voor het vastleggen van de ambities op het gebied van bodem en ondergrond;
 • Inzicht in het maken van regelgeving om de huidige frustraties van handhavers terug te dringen;
 • Hoe de rol als medewerker bodem verandert en hoe je die onder de Omgevingswet zou kunnen invullen.

Bodem en de nieuwe manier van handhaven onder de Omgevingswet en de Aanvullingswet:

 • Het eigen maken van nieuwe werkmethodes van handhaven;
 • Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het bodemwerkveld;
 • Inzichtelijk welke consequenties er zijn van de Omgevingswet voor de handhaving;
 • Het zien van mogelijkheden voor jezelf en de Omgevingsdienst;
 • Andere manier van denken en werken;
 • Integraal werken (participatie, co-creatie, samenwerken en creëren van draagvlak);
 • Professioneel en resultaatgerichte invulling geven aan de regierol voor toekomstbestendige handhaving.

Bodem; samenwerken om te komen tot klimaatdoelen:

 • Inzicht in welke maatregelen wel en niet werken en welke maatregelen zijn het meest efficiënt als het gaat om gestelde klimaatdoelen;
 • Hoe kunnen we deze ruimtelijk en in afstemming met het bodem- en watersysteem goed inpassen en leidt dat nog tot andere keuzes dan de meest efficiënte?
 • Hoe ligt de relatie tussen de steden en het landelijk gebied? Kan het landelijk gebied het stedelijk gebied ontlasten en wanneer is dat kosteneffectiever?
 • De hulp van de integrale aanpak van de werkwijze van de Omgevingswet om gestelde doelen te bereiken.

Investering

De investering voor de driedaagse opleiding bedraagt € 1.700,-. Je kunt ook je eigen pakket samenstellen met 2 masterclasses of kiezen voor een losse masterclass.

Een overzicht van de prijzen (excl. btw):

 • 3 masterclasses € 1.700,-
 • 2 masterclasses € 1.190,-
 • 1 masterclass € 595,-.   

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer je met een collega komt krijg je €100,- korting op het totaalbedrag.  Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De btw kan worden teruggevorderd uit het Btw- compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Startdatum 
donderdag 14 mei 2020
Aantal dagen 
3
Locatie 
Gouda, Scobe Academy, Stationsplein 9d
Investering? 
€ 1.700,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van uw organisatie.