Bodem in de Omgevingswet

Inhoud

Het bodembeschermingsrecht zal met de komst van de Omgevingswet ingrijpend wijzigen. Waar nu nog de Wet bodembescherming de weg wijst hoe om te gaan met bodemverontreiniging, onder de Omgevingswet wordt dit vooral bepaald door gemeenten. De (gewenste) kwaliteit van de bodem zal door gemeenten worden vastgesteld, zij het in samenhang met andere aspecten van de leefomgeving en de daarbij benodigde bodemkwaliteit.

Dat betekent grote veranderingen voor de praktijk, maar ook een goede gelegenheid om de nieuwe aanpak vorm te geven. Tijdens de cursus Bodem in de Omgevingswet en Aanvullingswet worden eerst de hoofdlijnen van de huidige wetgeving en de praktische uitwerking toegelicht. Daarnaast wordt stilgestaan bij de actuele jurisprudentie die relevant is en blijft voor uw praktijk. En natuurlijk in het bijzonder wat dit betekent voor de kwaliteit van de bodem, bijvoorbeeld als het gaat om het opruimen en tegengaan van verontreiniging, bodemdaling en verzilting.

Wat is nieuw?

De koers van het bodembeleid blijft op hoofdlijnen hetzelfde, maar we zien accentverschuivingen in de aanpak:

  • Van saneren van het geval … naar een gebiedsbenadering
  • Van saneren om milieuhygiënische redenen … naar regels stellen aan activiteiten in het omgevingsplan
  • Van een centraal gereguleerde aanpak … naar meer bestuurlijke afwegingsruimte
  • Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over bouwactiviteiten
  • Het zoveel mogelijk inzetten van algemene regels in plaats van beschikkingen.

De cursus bestaat uit drie masterclasses. 

1. Bodem in de Omgevingswet: Wat verander er voor advies en beleid? 
2. Bodem in de Omgevingswet: De nieuwe manier van handhaving en toezicht 
3. Bodem in de Omgevingswet: Samenwerken om te komen tot klimaatdoelen 

 

 

 

Programma

De cursus Bodem in de Omgevingswet bestaat uit een reeks van 3 masterclasses. De masterclasses zijn ook apart te boeken. De cursus vindt plaats op de hoofdlocatie van Scobe Academy naast station Gouda. Er zijn slechts 15 plekken beschikbaar, dus reserveer snel jouw plek. Meer informatie over de losse masterclasses is te vinden via onderstaande links.

1. Bodem in de Omgevingswet en Aanvullingswet: Wat verander er voor advies en beleid? 
2. Bodem in de Omgevingswet en Aanvullingswet: De nieuwe manier van handhaving en toezicht 
3. Bodem in de Omgevingswet en Aanvullingswet: Samenwerken om te komen tot klimaatdoelen 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

1. Bodem in de Omgevingswet en de Aanvullingswet: wat is nieuw?
Peter Rood

2. Bodem en de nieuwe manier van handhaven onder de Omgevingswet en Aanvullingswet 
Anton Roeloffzen

3. Bodem; samenwerken om te komen tot klimaatdoelen
Corinne Koot (Witteveen + Bos) /Marco Vergeer (RoyalHasKoning) /Martijn Mekkink (Tauw)

Deelnemers

Adviseurs bodem, beleidsadviseurs bodem, technische (sanerings)adviseurs bodem, medewerker bodem, medewerker duurzaamheid, kwaliteitsmedewerker bodem

Leerdoelen

Deze cursus levert je het volgende op:

  • (Meer) inzicht in de kern van het huidige bodembeleid (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet milieubeheer, Waterwet)
  • De veranderingen voor het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk
  • Welke mogelijkheden de omgevingsvisie en het omgevingsplan bieden voor het vastleggen van de ambities op het gebied van bodem en ondergrond
  • Hoe de rol als medewerker bodem verandert en hoe u die onder de Omgevingswet zou kunnen invullen.

Investering

De investering voor de 3-daagse cursus bedraagt € 1.700,-. Je kunt ook je eigen pakket samenstellen met 2 masterclasses of kiezen voor een losse masterclass. Een overzicht van de prijzen (excl. btw):

3 masterclasses € 1.700,-
2 masterclasses € 1.190,-
1 masterclass € 595,-.   

Lesmateriaal en catering zijn bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer je met een collega komt krijg je €100,- korting op het totaalbedrag.

Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

*De btw kan worden teruggevorderd uit het Btw- compensatiefonds (BCF) als je bij een gemeente of provincie werkzaam bent. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van de eigen organisatie.

Startdatum 
donderdag 24 september 2020
Aantal dagen 
3
Locatie 
Gouda, Scobe Academy, Stationsplein 9d
Investering? 
€ 1.700,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van uw organisatie.