BO-BO-Q2-24 BO-MC1-Q2-24 BO-MC2-Q2-24
Bodem

Bodem in de Omgevingswet

Inhoud

Met de komst van de Omgevingswet verschuift een aantal taken en verantwoordelijkheden van de provincies naar gemeenten. Dit heeft ook gevolgen voor de bodemprofessional. De nieuwe regelgeving roept vragen op. Hoe veranderen de taken van handhavers, vergunningsverleners en adviseurs bodem? Hoe zoek je bijvoorbeeld in de nieuwe wetgeving? De Omgevingswet biedt daarnaast ook kansen om een actievere rol richting de gemeente aan te nemen. Echt leren werken onder de Omgevingswet leer jij tijdens deze cursus Bodem in de Omgevingswet. 

Deze opleiding is gericht op het werken met de Omgevingswet. Naast een stukje theorie ga je vooral zelf aan de slag met als doel dat je de Omgevingswet in de vingers krijgt. Dit doen we aan de hand van casusopdrachten, groepsopdrachten en oefenen met het zoeken onder de Omgevingswet. In twee masterclasses weet je welke impact de Omgevingswet heeft en maken we concreet hoe jouw werk verandert. We gaan ook aan de slag met adviesvaardigheden. Je maakt een opzet voor een gebiedsgerichte sanering voor een casus met stortplaatsen en je geeft aan hoe jij verwacht dat, dat in het nieuwe instrument programma terecht komt. 
Het deel van het programma dat gaat over de verandering van de VTH-taken voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.3 van de VNG.

Wat is nieuw?

De koers van het bodembeleid blijft op hoofdlijnen hetzelfde, maar we zien accentverschuivingen in de aanpak:

 • Van saneren van het geval … naar een gebiedsbenadering
 • Van saneren om milieu hygiënische redenen … naar regels stellen aan activiteiten in het omgevingsplan
 • Van een centraal gereguleerde aanpak … naar meer bestuurlijke afwegingsruimte
 • Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over bouwactiviteiten
 • Het zoveel mogelijk inzetten van algemene regels in plaats van beschikkingen.

Na het volgen van de cursus ontvang je het Scobe Academy certificaat van deelname.

Programma

De cursus Bodem in de Omgevingswet bestaat uit twee masterclasses. De masterclasses zijn op elkaar aangesloten en we raden daarom aan om beide dagen te volgen. De cursus vindt plaats op de hoofdlocatie van Scobe Academy op loopafstand van station Gouda. De actuele planning van de masterclasses vind je hier. Meer informatie over de losse masterclasses is te vinden via onderstaande links. 

 

Planning

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen het vakgebied waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. 

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de opleiding profijt van hebt.

Docent:

Doelgroep

Adviseurs bodem

 • Beleidsadviseurs bodem
 • Technische (sanerings) adviseurs bodem
 • Medewerker bodem
 • Medewerker duurzaamheid
 • Kwaliteitsmedewerker bodem
 • Projectingenieurs bodem
 • Specialisten  bodem

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Deze cursus levert je het volgende op:

 • Je weet welk effect de Omgevingswet heeft op jouw werk;
 • Je kent de veranderingen in het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk;
 • Je kent het BAL, BkL en overige relevante regelgeving op hoofdlijnen;
 • Je weet wie het bevoegd gezag is als het gaat om verschillende bodemvraagstukken;
 • Je weet hoe je moet zoeken onder de Omgevingswet;
 • Je kunt de verschillende instrumenten onder de Omgevingswet zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, omgevingswaarde en monitoring toepassen;
 • Je ziet bestuurlijke verhoudingen, belangen en verantwoordelijkheden van de gemeente, provincie en andere stakeholders, alsmede mogelijkheden om hier op in te spelen met het juridisch/beleidsmatig instrumentarium als het gaat om bodem;
 • Je weet wanneer te adviseren op beleidsniveau (omgevingsvisie, programma en omgevingswaarde);
 • Je weet wanneer te adviseren op het niveau van het omgevingsplan met kennis van de veranderende wetgeving (bijvoorbeeld ruimte voor bestuurlijke afweging);
 • Je ziet de mogelijkheden tot samenwerken met gemeenten, provincies, burgers en bedrijven;
 • Je kunt het wettelijk kader toepassen in jouw werk;
 • Je oefent met het ontwerpen van een gebiedsgerichte sanering.

Investering

Tijd

​De masterclasses vinden één keer per week plaats. Indien een masterclass alleen een middagprogramma bevat, starten we om 13:00 uur. De starttijd ’s ochtends is altijd 9:30 uur, binnenloop vanaf 9:00 uur. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs, de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

De investering voor de tweedaagse cursus Bodem in de Omgevingswet bedraagt € 1.299,-. Je kunt ook je eigen pakket samenstellen met twee masterclasses of kiezen voor een losse masterclass. Een overzicht van de prijzen (excl. btw):

1 masterclass € 695,-.   

Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Catering is inbegrepen. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Eventuele kosten voor extra boeken zijn voor eigen rekening (niet verplicht). 

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Waardering 
7,9
Startdatum 
maandag 30 september 2024
Aantal dagen 
2
Locatie 
Büchnerweg 7 , Gouda
Investering? 
€ 1.299,- (excl. btw). Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.