Planeconomie & Vastgoedrecht

Onderhandelen en contracteren

Wanneer? 
donderdag 21 november 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
donderdag 21 november 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Tijdens deze masterclass wordt op basis van veel casusmateriaal ingegaan op diverse aspecten van het contracteren met de overheid, toegespitst op vastgoedcontracten. Niet alleen de inhoud van contracten maar ook de totstandkoming daarvan komen aan de orde, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de bevoegdheidsverdeling bij overheidslichamen. Hoe richt je contracten in? Wat zijn daarbij de valkuilen? En hoe beperk je de risico’s bij het voeren van onderhandelingen tijdens de totstandkoming van de overeenkomst? De problematiek en de risico’s van het contracteren met de overheid worden op heldere wijze geïllustreerd met verschillende praktijkvoorbeelden en uitspraken van de civiele rechter. Ook kun je een eigen casus inbrengen. 

Programma

9.30 uur: start

 1. Vastgoedprojecten: deelnemers, rollen in onderhandeling.
 2. Voor- en nadelen exploitatieregels bij het contracteren.
 3. Grondexploitatieovereenkomst: anterieur versus. posterieur.
 4. Grondexploitatieovereenkomst.
  • Aandeel gemeente: w.o. ruimtelijk kader, bouw- en woonrijp maken en levering; 
   • inspanningsverplichting vs. resultaatverplichting;
   • waartoe moet/kan de gemeente zich verplichten.
  • Aandeel ontwikkelaar: kostenverhaal grondexploitatie; opstalontwikkeling/exploitatie. 
 5. Positie van de Raad en van college van B&W. Besluiten van B&W, de Raad, verantwoording en zienswijze procedure.
 6. Voorwaardelijke verplichtingen onder de omgevingswet; omgevingsplannen met wijzigingsbevoegdheid. Doorkijk effect op contracten van binnen of buitenplanse omgevingsplan activiteiten.

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Inhoud van de grondexploitatieovereenkomst: definities, duur en looptijd, zekerheden, wel of niet tussentijdsopzeggen, onvoorziene omstandigheden en geschillen beslechting.
 2. Bevoegdheid. Werking art. 160 Gemeentewet: schijn van bevoegdheid.
 3. Onderhandelen en inhoud van de overeenkomst.
  • informatieplicht vs onderzoeksplicht;
  • bedoeling van partijen;
  • clauses.
 4. Casusbehandeling: recente uitspraak: grondbeleid.

16.30 uur: afsluiting

 

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Je bent in staat om een realistische planning te maken die past binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan;
 • Je weet welke mogelijkheden er zijn om voldoende flexibiliteit te hebben in de planvorming, mogelijkheden voor een al dan niet gewenste bouwtitel en zekerheden naar belanghebbenden te verschaffen;
 • Je leert de rollen van de verschillende partijen zien; en dit in het bijzonder vanuit juridisch perspectief. Je leert denken van buiten naar binnen.