Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling

Wanneer? 
donderdag 17 december 2020
donderdag 11 november 2021
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Gebiedsontwikkelingen hebben fiscale consequenties. In deze masterclass wordt inzicht gegeven in de fiscale aspecten van grond- en vastgoedtransacties. Onderwerpen zijn btw en overdrachtsbelasting. Wat is de basis voor het betalen van overdrachts- en omzetbelasting? Wanneer is de grond bouwrijp? Het enkele feit van het uitvoeren van werken in de omgeving is niet voldoende om de grond als bouwrijp te kwalificeren. Hoe werkt de omzetbelasting voor de overheid en hoe werkt het Btw-compensatiefonds? Op welke wijze werkt de omzetbelasting voor projectontwikkelaars? En wat is de bijzondere positie van de woningbouwcorporaties en beleggers?

Programma

9.30 uur: start

 1. Inleiding
 2. Omzetbelasting
  • Wie betaalt de BTW en waarover?
  • Verschil aftrek voorbelasting overheid en ondernemers.
  • Werking van het Btw Compensatie Fonds (BCF)
 3. Overdrachtsbelasting
  • Waarover wordt wel of geen ovb betaald?

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Gebiedsontwikkeling
  • Reserveringsvergoeding
  • Levering onroerende zaken: wat komt hierbij kijken?
  • Verandering van het begrip Bouwterrein.
  • Overgangsgebied
  • Gebouwen en eerste ingebruikneming
 2. Kostenverhaal openbare voorzieningen
  • Wanneer wel of geen btw?
  • Wanneer wel of geen ovb?
 3. Transformatie
  • Stedelijke herkaveling
  • Nieuwbouw, verbouw en over- en onder-bebouwing
  • Transformatie van gebouwen.
 4. Ontbindende voorwaarden

16:30 uur: afsluiting

 

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

U krijgt inzicht in de meest actuele stand van zaken wat betreft grond- en vastgoedtransacties, overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting.