Planeconomie & Vastgoedrecht

Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling

Wanneer? 
donderdag 14 november 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
donderdag 14 november 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Gebiedsontwikkelingen hebben fiscale consequenties. In deze masterclass wordt inzicht gegeven in de fiscale aspecten van grond- en vastgoedtransacties. Onderwerpen zijn btw en overdrachtsbelasting. Wat is de basis voor het betalen van overdrachts- en omzetbelasting? Wanneer is de grond bouwrijp? Het enkele feit van het uitvoeren van werken in de omgeving is niet voldoende om de grond als bouwrijp te kwalificeren. Hoe werkt de omzetbelasting voor de overheid en hoe werkt het Btw-compensatiefonds? Op welke wijze werkt de omzetbelasting voor projectontwikkelaars? En wat is de bijzondere positie van de woningbouwcorporaties en beleggers?

 

Programma

9.30 uur: start

 1. Inleiding.
 2. Omzetbelasting.
  • Wie betaalt de BTW en waarover?;
  • Verschil aftrek voorbelasting overheid en ondernemers;
  • Werking van het Btw Compensatie Fonds (BCF).
 3. Overdrachtsbelasting.
  • Waarover wordt wel of geen ovb betaald?

12.30 - 13.00 uur: lunch

 1. Gebiedsontwikkeling.
  • Reserveringsvergoeding;
  • Levering onroerende zaken: wat komt hierbij kijken?;
  • Verandering van het begrip Bouwterrein;
  • Overgangsgebied;
  • Gebouwen en eerste ingebruikneming.
 2. Kostenverhaal openbare voorzieningen.
  • Wanneer wel of geen btw?;
  • Wanneer wel of geen ovb?
 3. Transformatie.
  • Stedelijke herkaveling;
  • Nieuwbouw, verbouw en over- en onder-bebouwing;
  • Transformatie van gebouwen.
 4. Ontbindende voorwaarden.

16.30 uur: afsluiting

 

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

 • Inzicht krijgen in de meest actuele stand van zaken wat betreft grond- en vastgoedtransacties, overdrachtsbelasting;
 • Je kan contracten aanpassen ter voorkoming van problemen met aanbesteding, staatssteun en mededinging, en fiscaliteit;
 • Je leert over omzetbelasting en het btw-compensatiefonds.