Planeconomie & Vastgoedrecht

Circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie

Wanneer? 
donderdag 3 oktober 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
donderdag 3 oktober 2024 - 09.30 uur tot 16.30 uur
Waar? 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt.

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Hergebruik van materialen krijgt een steeds grotere positie in de inrichting van de openbare ruimte. Circulaire gebiedsontwikkeling maakt al steeds meer deel uit van huidige aanbestedingen. Echter, lang niet altijd is duidelijk of we alle mogelijkheden al hebben verkend.

Circulair denken vraagt om een vooruitziende blik. Deze masterclass gaat zowel in op mogelijkheden, de verandering in organiseren en de financiële en juridische implicaties (want knelpunten zijn er ook).

Bij het inrichten van nieuwe wijken en gebieden moet er steeds meer rekening gehouden worden met wateroverlast, droogte en hittestress. Maar zeker ook in de bestaande stad zijn aanpassingen aan de openbare voorzieningen en gebouwen noodzakelijk. Hoe ga je hier toekomstbestendig mee om?

 

Programma

9.30 uur: start
Circulair inrichten van gebieden

 1. Korte introductie van het begrip circulaire inrichting van gebieden en de twee kringlopen van Ellen MacArthur.
 2. Praktische handvatten en goede voorbeelden van wegen, groen, leidingen, riolering, waterberging en andere  civieltechnische werken en wat bespaart het of kost het meer. Bijvoorbeeld gebruik van gasleidingen voor waterstof.
 3. Het maken van een analyse van hergebruik van materiaal in een kringloopeconomie.
 4. Circulaire businessmodellen in de openbare ruimte: hoe gaat het bedrijfsleven hiermee om?
 5. Niet meer zakendoen met één leverancier, maar meerdere ketenpartners, hoe doe je dat?
 6. Financiering: hoe krijg je dit rond?
 7. Juridische aspecten van circulair inrichten.

12.15 - 13.00 uur: lunch
Klimaatadaptatie

 1. Hoe gaat een stresstest in zijn werk en wat zijn de gevolgen voor gebiedsontwikkeling?
 2. Vertaling naar uitvoeringsagenda met praktische voorbeelden bij gebiedsontwikkeling.
 3. Hoe zorg je dat je het bestuur, beleidsmakers en de projectleiders meekrijgt?
 4. Het opvangen van waterproblemen in de wijk: hoe ga je hiermee om?
 5. Het vasthouden van water in en om gebouwen.
 6. Problemen door hitte komen steeds dichterbij: wat kan je hieraan doen?
 7. Het voorkomen van droogte met gebiedsinrichting: civieltechnische maatregelen en groenvoorziening. 

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Deze masterclass is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de mogelijkheden van circulair inrichten van de openbare ruimte;
 • Kun je de vertaalslag maken naar de financiële consequenties;
 • Weet je de manier waarop je de aanbesteding en de zaak publiekrechtelijk regelt.