Kwaliteitszorg

Scobe Academy hecht veel waarde aan kwaliteit. Om ervoor te zorgen dat deze op een hoog niveau blijft passen we kwaliteitszorg toe. ​Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. 

Ieder verbeterproces begint met meten: het ‘nulpunt’ moet duidelijk zijn om vooruitgang vast te kunnen stellen. Zorg voor kwaliteit houdt echter niet op na verbetering, maar gaat dan juist verder. Wij zijn continue bezig om het onderwijs te verbeteren en te zorgen dat de studenten meer, beter of anders leren.

Hoe doen wij dat?

  • Per masterclass wordt een evaluatie uitgevoerd naar relevantie van het onderwerp, kennis en vaardigheden van de docent en de optie punten voor verbetering.

  • Docenten krijgen deze evaluaties in te zien, maar kunnen ons ook aanspreken op verbeteringen. Deze wisselwerking zorgt voor een continue proces.

  • Het curriculum wordt ieder jaar aangepast aan de hand van de actualiteit. De programmamanager heeft als consultant veel ervaring binnen het vakgebied en leest er veel over. Dat geeft inzicht in wat er allemaal in het veld gebeurt.

  • Er is een examencommissie in het leven geroepen voor goede en betrouwbare toetsing.

  • Klachten kunnen worden ingediend bij de directie van Scobe.

  • Na de volledige cursus vindt altijd een eindgesprek plaats.

Meer informatie? Neem contact op met onze opleidingsmanager via info@scobe.nl of 06 516 29 737. Je kunt tevens ons jaarverslag bij ons opvragen.