Planeconomie & Vastgoedrecht

Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling

Inhoud

De cursus Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initiëren en uit te voeren. De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiële en financieel-juridische kaders. Verder is bij gebiedsontwikkeling inzicht in fiscale consequenties van projecten onmisbaar. 

Om mee te denken met beleggers leren we je investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen naast het marktinzicht dat we in beeld brengen. Ook is er aandacht voor risicomanagement dat een steeds meer fundamentele rol bij de financiële afwegingen krijgt. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de businesscase van de 'life cycle economy' van gebiedsontwikkeling en voor leegstand en transformatie van gebouwen. 

 

Programma

De opleiding bestaat uit 12 masterclasses, twee examens en het maken van een praktijkopdracht. De masterclasses vinden plaats van 9.30 – 16.30 uur.

Je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en een selectie van masterclasses maken. Alle masterclasses zijn los te volgen. De opleiding vindt plaats in Gouda, naast het NS-station.

De data van de masterclasses zijn te vinden onderaan de webpagina. Meer informatie over de individuele masterclasses is te vinden op onderstaande links.

Blok 1: Financiële basis

Blok 2: Verdieping

 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. 

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Doelgroep

Deze opleiding is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, financieel adviseurs en controllers bij gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, woningcorporaties, beleggers of adviesbureaus.

Leerdoelen

Je kunt:

  • ​Een grondexploitatie maken;
  • Risico’s inschatten;
  • Investeringsanalyses maken;
  • De energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie in analyses betrekken;
  • Duurzaamheid toepassen in gebiedsontwikkeling.

Deelnemers die de casus en het examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen het Scobe Academy-certificaat. 

Investering

Tijd

 De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel. Gedurende de examentijd en rondom de casusbeschrijving is dit meer. 

Kosten

De investering voor deze opleiding bedraagt € 4.950,- exclusief btw. De kosten voor een eventueel RICS-assessment zijn hierbij inbegrepen. De BTW kan verhaald worden op het BCF.

Film

Waardering 
8,0
Startdatum 
dinsdag 16 november 2021
donderdag 7 april 2022
Aantal dagen 
12
Locatie 
Stationsplein 9d, Gouda
Investering? 
€ 4.950,- (excl. btw). Terugvorderbaar uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.
donderdag 28 oktober 2021
donderdag 3 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 4 november 2021
donderdag 10 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 11 november 2021
donderdag 17 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 16 november 2021
donderdag 7 april 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 18 november 2021
donderdag 24 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 18 november 2021
donderdag 24 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 23 november 2021
dinsdag 30 november 2021
donderdag 14 april 2022
donderdag 21 april 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 23 november 2021
dinsdag 30 november 2021
donderdag 14 april 2022
donderdag 21 april 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 7 december 2021
donderdag 12 mei 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 14 december 2021
donderdag 19 mei 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
woensdag 12 januari 2022
donderdag 2 juni 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 1 februari 2022
donderdag 23 juni 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 16 november 2021
donderdag 7 april 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 23 november 2021
dinsdag 30 november 2021
donderdag 14 april 2022
donderdag 21 april 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 23 november 2021
dinsdag 30 november 2021
donderdag 14 april 2022
donderdag 21 april 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 7 december 2021
donderdag 12 mei 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 14 december 2021
donderdag 19 mei 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
woensdag 12 januari 2022
donderdag 2 juni 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 1 februari 2022
donderdag 23 juni 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 29 september 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 29 september 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 6 oktober 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 7 oktober 2021
donderdag 13 oktober 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 28 oktober 2021
donderdag 3 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 4 november 2021
donderdag 10 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 11 november 2021
donderdag 17 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 18 november 2021
donderdag 24 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 18 november 2021
donderdag 24 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht