Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling

De cursus Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initiëren en uit te voeren. De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiële en financieel-juridische kaders die in de Grexwet en de toekomstige Omgevingswet worden gesteld. Onmisbaar bij gebiedsontwikkeling is inzicht in fiscale consequenties van projecten. Om mee te denken met beleggers leren we u investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen naast het marktinzicht dat we in beeld brengen. Ook aandacht voor Risicomanagement dat een steeds meer fundamentele rol bij de financiële afwegingen krijgt. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de businesscase van de life cylcle economie van gebiedsoontwikkeling. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Het programma

Het volledige opleidingsprogramma bestaat uit 9 masterclasses van één dag en heeft een doorlooptijd van 8 maanden. Naast het volgen van de masterclasses, werken de deelnemers aan de uitwerking van een praktijkcasus. Deze casus bestaat uit een aantal deelopdrachten en leidt tot een adviesrapport. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Deelnemers die de casus en toetsen met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe-certificaat. De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel. Gedurende de examentijd en rondom de casusbeschrijving wat meer.

 1. Basis Planeconomie: maken van een grondexploitatie, 17 april 2018
 2. Grondexploitatie in de nieuwe tijd, 24 april 2018
 3. Integraal Rekenen, 15 mei 2018
 4. Stedenbouwkundige principes en de marktrealiteit, 24 mei 2018
 5. Marktanalyse & innovaties in verkooptechnieken, 31 mei 2018
 6. Grex-wet in de praktijk, 14 juni 2018
 7. Fiscaliteiten bij gebiedsontwikkeling, 27 september 2018
 8. Risicomanagement en de rol van de accountant, 4 oktober 2018
 9. Organische en integrale ontwikkeling (business case denken), 8 november 2018

Direct rendement voor de eigen organisatie

Naast een examen waarin het geleerde wordt getoetst werk je ook aan een casus die als doel heeft om het geleerde in de eigen werkomgeving toe te passen, zodat er ook direct rendement van de opleiding voor de organisatie is. 

Resultaat

Na deze opleiding heb je kennis en vaardigheden die nodig zijn om ontwikkelingen van de grond te trekken. Je kunt deze opzetten, beoordelen op de financiele merites en sturen op de kritische succesfactoren.  

Bekijk hieronder de masterclasses afzonderlijk.

 • Brochure: download die hiernaast met de blauwe knop
 • Aanmelden: meld je aan met de oranje knop.
Startdatum 
dinsdag 17 april 2018
Aantal dagen 
9
Locatie 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 
€ 3.995,- voor 9 masterclasses, excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). De terugkomdag met masterclass Civiele techniek is gratis.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag