Planeconomie & Vastgoedrecht

Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling

Inhoud

De cursus Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initiëren en uit te voeren. De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiële en financieel-juridische kaders. Verder is bij gebiedsontwikkeling inzicht in fiscale consequenties van projecten onmisbaar. 

Om mee te denken met beleggers leren we je investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen naast het marktinzicht dat we in beeld brengen. Ook is er aandacht voor risicomanagement dat een steeds meer fundamentele rol bij de financiële afwegingen krijgt. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de businesscase van de 'life cycle economy' van gebiedsontwikkeling en voor leegstand en transformatie van gebouwen. 

 

Programma

De opleiding bestaat uit 13 masterclasses, twee examens en het maken van een praktijkopdracht. De masterclasses vinden plaats van 9.30 – 16.30 uur.

Je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en een selectie van masterclasses maken. Alle masterclasses zijn los te volgen. De opleiding vindt plaats in Gouda, naast het NS-station.

De data van de masterclasses zijn te vinden onderaan de webpagina. Meer informatie over de individuele masterclasses is te vinden op onderstaande links.

Blok 1: Financiële basis

Examen donderdag 7 juli 2022 13:00-16:00 uur 

Blok 2: Verdieping

Examen donderdag 15 december 2022 13:00-16:00 uur 

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. 

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Doelgroep

Deze opleiding is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, financieel adviseurs en controllers bij gemeenten, projectontwikkelaars, provincies, woningcorporaties, beleggers of adviesbureaus.

Opbrengsten

Je kunt:

  • ​Een grondexploitatie maken;
  • Risico’s inschatten;
  • Investeringsanalyses maken;
  • De energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie in analyses betrekken;
  • Duurzaamheid toepassen in gebiedsontwikkeling.

Achter bovenstaande opbrengsten is een aantal leerdoelen geformuleerd, uitgaande van HBO-competenties. Daarbij is ook het vaardigheidsniveau opgenomen waarop wij toetsen. Zo borgen we de onderwijskundige kwaliteit en de studeerbaarheid. Deze gegevens worden je verstrekt bij aanvang van de opleiding.

Deelnemers die de casus en het examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen het Scobe Academy-certificaat. 

Investering

Tijd

 De gemiddelde voorbereidingstijd per collegedag is ongeveer een dagdeel. Gedurende de examentijd en rondom de casusbeschrijving is dit meer. 

Kosten

De investering voor deze opleiding bedraagt € 4.999,- exclusief btw. De kosten voor een eventueel RICS-assessment zijn hierbij inbegrepen. De BTW kan verhaald worden op het BCF.

Waardering 
8,0
Startdatum 
dinsdag 15 november 2022
donderdag 30 maart 2023
Aantal dagen 
13
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 4.999,- (excl. btw). Terugvorderbaar uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.
donderdag 15 september 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 22 september 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 22 september 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 6 oktober 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 13 oktober 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 3 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 10 november 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 15 november 2022
donderdag 30 maart 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 22 november 2022
dinsdag 29 november 2022
donderdag 6 april 2023
donderdag 13 april 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 22 november 2022
dinsdag 29 november 2022
donderdag 6 april 2023
donderdag 13 april 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 6 december 2022
donderdag 20 april 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 8 december 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 8 december 2022
Planeconomie & Vastgoedrecht
maandag 12 december 2022
donderdag 25 mei 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 10 januari 2023
donderdag 1 juni 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 31 januari 2023
dinsdag 19 december 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 15 november 2022
donderdag 30 maart 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 22 november 2022
dinsdag 29 november 2022
donderdag 6 april 2023
donderdag 13 april 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 22 november 2022
dinsdag 29 november 2022
donderdag 6 april 2023
donderdag 13 april 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 6 december 2022
donderdag 20 april 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
maandag 12 december 2022
donderdag 25 mei 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 10 januari 2023
donderdag 1 juni 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 16 november 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 31 januari 2023
dinsdag 19 december 2023
Planeconomie & Vastgoedrecht