Planeconomie & Vastgoedrecht

Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling

Inhoud

De cursus Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initiëren en uit te voeren. De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiële en financieel-juridische kaders. Verder is bij gebiedsontwikkeling inzicht in fiscale consequenties van projecten onmisbaar. 

Om mee te denken met beleggers leren we je investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen naast het marktinzicht dat we in beeld brengen. Ook is er aandacht voor risicomanagement dat een steeds meer fundamentele rol bij de financiële afwegingen krijgt. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod. Ten slotte is er aandacht voor de businesscase van de 'life cycle economy' van gebiedsontwikkeling en voor leegstand en transformatie van gebouwen.

Wanneer beide post-hbo erkende examens en de praktijkopdracht met een voldoende (per onderdeel > 5,5) zijn beoordeeld, ontvang je het Scobe Academy getuigschrift. Een herkansing per onderdeel is mogelijk.

 

Programma

Planning

Docenten

Alle docenten van Scobe Academy hebben veel ervaring en zijn koplopers in het vakgebied. Ze zijn op de hoogte van de actualiteit binnen de gebiedsontwikkeling waardoor deelnemers de laatste ontwikkelingen meekrijgen. 

De opleidingsgroepen worden bewust klein gehouden. Er is daarom sprake van veel interactie met de docent en onderling tussen de cursisten. Op deze manier bouw je een nuttig netwerk op waar je ook na de cursus profijt van hebt. 

Docenten:

Doelgroep

 • (Aankomend) Planeconomen
 • Financieel adviseurs en controllers bij gemeenten
 • Projectontwikkelaars

Deze opleiding is op hbo-niveau. 

Leeropbrengsten

Je kunt:

 • ​Een grondexploitatie maken;
 • Risico’s inschatten;
 • Investeringsanalyses maken;
 • De energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie in analyses betrekken;
 • Duurzaamheid toepassen in gebiedsontwikkeling.

Achter bovenstaande opbrengsten is een aantal leerdoelen geformuleerd, uitgaande van HBO-competenties. Daarbij is ook het vaardigheidsniveau opgenomen waarop wij toetsen. Zo borgen we de onderwijskundige kwaliteit en de studeerbaarheid. Deze gegevens worden je verstrekt bij aanvang van de opleiding.

Deelnemers die de casus en het examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen het Scobe Academy-certificaat. 

Investering

Tijd

De masterclasses vinden één keer per week plaats gedurende ongeveer 7 maanden. We houden rekening met schoolvakanties door heel Nederland.

Je ontvangt de planning bij de start van de opleiding. Voorafgaande aan de masterclass vind je de hand-outs,  de eventuele literatuur en/of een huiswerkopdracht op de online omgeving. De voorbereiding hiervoor bedraagt gemiddeld 1 dagdeel. Gedurende de examentijd en tijdens de afronding van de praktijkopdracht besteed je hier wat meer tijd aan. Verder gaan we er vanuit dat je zelf in het bezit bent van een laptop.

Kosten

€ 5.149,- exclusief btw.
Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer naar de mogelijkheden bij de administratie van je organisatie.

Bij deze prijs is inbegrepen:

 • RICS-assesment (niet van toepassing op inschrijvingen vanuit Springest of de Corporatie Academy)
 • Catering
 • Lesmateriaal is deels bij de prijs inbegrepen, een aantal boeken is voor eigen rekening

Je kunt ook je eigen opleidingsprofiel samenstellen en een selectie van masterclasses maken. Alle masterclasses zijn los te volgen.  

* Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor de start van de opleiding, daarna is 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Waardering 
8,0
Startdatum 
maandag 6 november 2023
donderdag 11 april 2024
dinsdag 12 november 2024
Aantal dagen 
14
Locatie 
Büchnerweg 7, Gouda
Investering? 
€ 5.349,- (excl. btw) en inclusief praktijkproef. Btw is veelal terug te vorderen uit het BTW-compensatiefonds als je bij de overheid werkt. Informeer hiernaar bij de administratie van je organisatie.
donderdag 30 mei 2024
dinsdag 17 december 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 13 juni 2024
dinsdag 21 januari 2025
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 12 september 2024
donderdag 12 september 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 12 september 2024
donderdag 12 september 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 19 september 2024
donderdag 19 september 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 3 oktober 2024
donderdag 3 oktober 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 10 oktober 2024
donderdag 10 oktober 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 17 oktober 2024
donderdag 17 oktober 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 12 november 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 14 november 2024
donderdag 14 november 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 19 november 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 26 november 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 3 december 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 5 december 2024
donderdag 5 december 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
donderdag 5 december 2024
donderdag 5 december 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 10 december 2024
Planeconomie & Vastgoedrecht