Vastgoedrekenen: als ontwikkelaar, belegger en woningcorporatie

Wanneer? 
donderdag 10 september 2020
dinsdag 5 januari 2021
donderdag 20 mei 2021
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF).

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Bij vastgoedontwikkeling wordt meer dan in het verleden rekening gehouden met de toekomst. Niet alleen naar de sociaal-economische behoefte aan vastgoed op korte en lange termijn, maar ook naar de winst die behaald kan worden door nu meer te investeren in duurzaamheid. Die winst betaalt zich echter vaak pas uit in de exploitatiefase. In die fase spelen vaak andere partijen een rol dan in de initiatief- en ontwikkelfase. De belegger heeft andere belangen dan de ontwikkelaar.

Tijdens deze masterclass leer je hoe de financiële belangen in de verschillende fasen van vastgoedontwikkeling en -beheer zich tot elkaar verhouden. De grondexploitatie, vastgoed(ontwikkel)exploitatie en de beheerexploitatie worden in beeld en in relatie met elkaar gebracht. Wat gebeurt er als één partij zowel de grondexploitatie, de ontwikkelexploitatie als de beheerexploitatie doet? Niet elke exploitatie op zich wordt dan geoptimaliseerd, maar het totaal van de drie exploitaties geldt als doel. Een hogere investering in het vastgoed (bv. dikkere muren voor isolatie) kan resulteren in een lager resultaat van de ontwikkelexploitatie, maar een beter resultaat van het totaal. Dit doordat de beheerexploitatie sterk verbetert.

Programma

9.30 uur: start

1. Introductie vastgoedrekenen

2. Rekenen aan vastgoed: waarom?

3. De fundamenten van vastgoedrekenen

4. Methodologie en verschillende waarderingen

5. Uitgifteprijs bepalen: bezien vanuit de opstalexploitatie

12.30 - 13.00 uur: lunch

6. Rendement op vastgoed

7. Soorten rendement: BAR, NAR, IRR, WACC, Yield, TR, DR, IR

8. Methode van berekenen: Discounted Cashflow methode (DCF)

9. Bruto- en netto aanvangsrendement en kapitalisatiefactor

10. Integraal rekenen: samenhang tussen de vastgoed-, opstal- en grondexploitatie?

16:30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

  • U weet hoe u een grondexploitatie moet maken die rekening houdt met de aspecten van de veranderde marktomstandigheden; 
  • U vergroot uw inhoudelijke kennis die noodzakelijk is voor de input van een grondexploitatie;
  • En u leert de uitkomsten interpreteren.