Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Groene longen van de stad krijgen te weinig aandacht

Duurzame gebiedsontwikkeling
vrijdag 21 juni 2024

Het moet niet gekker worden: de Rekenkamers van Utrecht en Rotterdam deden onderzoek naar het groenbeleid van die gemeenten.

Welke impact heeft de Energiewet op gebiedsontwikkeling?

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 20 juni 2024

Op 4 juni 2024 heeft de Tweede Kamer de Energiewet van demissionair minister Jetten aangenomen. De wet beschermt in de eerste plaats consumenten beter, mede als het gaat om leveringszekerheden.

Toepassing van het ambitieweb zorgt voor breder perspectief op verduurzaming

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 18 juni 2024

Op 17 juni 2024 vond dag 1 van de opleiding Gemeentelijk Vastgoed - succesvol verduurzamen plaats.

Als kostprijsdekkende huur meer is dan de kostprijs; wat dan?

Gemeentelijk Vastgoed Management
dinsdag 18 juni 2024

Om de kostprijsdekkende huur te bepalen, is er onder andere een inschatting gemaakt van de onderhoudskosten in de loop van de tijd.

Toch Kostenverhaal mogelijk als we optoppen?

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 18 juni 2024

Het ministerie van BZK denkt met optoppen op bestaande gebouwen ruimte te vinden voor 100.000 woningen[1]. Veelal gaat het om corporatiebezit.

Australisch onderzoek naar aanwezigheid van illegale drugs in slib(producten)

Bodem
dinsdag 18 juni 2024

Illegale en farmaceutische drugs worden beschouwd als opkomende zorgwekkende verontreinigingen, en er is veel onderzoek gedaan naar het beoordelen van hun voorkomen in afvalwater.

Wat betekent het hoofdlijnenakkoord nieuwe coalitie voor bodem en water in de praktijk?

Bodem
dinsdag 18 juni 2024

Het is alweer een maand geleden dat het hoofdlijnenakkoord van het kabinet Schoof 1 verscheen. Het is vanuit bodem een beetje stil. Hierbij dan toch een aantal overdenkingen.

GrexManager: hoe het nieuwe kostenverhaal is ingebed en nieuws over een grote update

Planeconomie & Vastgoedrecht
woensdag 5 juni 2024

Met de komst van de Omgevingswet is er het een en ander veranderd op het gebied van
kostenverhaal. Hoe werken deze wijzigen door in ondersteunende software zoals bijvoorbeeld

Wat betekent het coalitieakkoord voor de grondexploitatie?

Planeconomie & Vastgoedrecht
vrijdag 24 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord van het nieuw te vormen kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB geeft de koers aan die de partijen willen gaan varen.

Taxeren inbrengwaarde onder de Omgevingswet. Hoe werkt dat?

Planeconomie & Vastgoedrecht
maandag 13 mei 2024

De Omgevingswet kent deels nieuwe grondslagen voor de bepaling van de inbrengwaarde bij kostenverhaal. Meest in het oog springend is het gebruik van de WOZ-waarde. In de praktijk roept het gebruik van de WOZ-waarde behoorlijk wat vragen op.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!