Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Bodem
dinsdag 27 juli 2021

In onze vorige nieuwsbrief zijn we ingegaan op de staalkaarten bodem, waar je een groot aantal voorbeeldregels vindt die je

Bodem
maandag 19 juli 2021

De kaders van de Omgevingswet worden bij iedereen steeds duidelijker. Het blijft echter een complex verhaal. Hoe komt het omgevingsplan er bijvoorbeeld uit  te zien? En hoe richt je dat in? Gelukkig wordt daar al hard aan gewerkt.

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 13 juli 2021

Woningcorporaties
dinsdag 29 juni 2021

Welke mogelijkheden liggen er voor het realiseren van betaalbare woningen? Een hot item in tijden waar woningprijzen blijven stijgen en voor bepaalde doelgroepen gewoonweg onbetaalbaar zijn geworden.

Woningcorporaties
dinsdag 29 juni 2021

Assetmanagement wordt gebruikt als strategisch en tactisch sturingsmechanisme bij woningcorporaties. Het is van groot belang dat binnen de gehéle organisatie kennis over assetmanagement groeit.

Duurzame gebiedsontwikkeling
maandag 28 juni 2021

De warmtetransitie gaat veel verder dan de situatie in de woning zelf en is daarmee een bijzondere, complexe vorm van stedelijke transformatie.

Bodem
maandag 28 juni 2021

Als projectleider bodem is Tanneke Blok na haar studie aardwetenschappen en hydrologie aan de slag gegaan bij Mateboer groep, een bedrijf dat is gespecialiseerd in bouw, projectontwikkeling en milieut

Woningcorporaties
donderdag 24 juni 2021

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 22 juni 2021

Volgende week gaat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in. Dit heeft gevolgen voor meerdere sectoren, zoals de bouw, de landbouw en industrie. Wat betekent deze nieuwe wet voor jou?

Duurzame gebiedsontwikkeling
donderdag 17 juni 2021

De maatschappelijk opgaven vragen om een integrale inbreng. De Omgevingswet vertrekt vanuit deze gedachte en dwingt deze samenhang ook af.

Pagina's