Nieuws

Met regelmaat schrijven wij artikelen over alle highlights binnen ons vakgebied. 

Eerste Kamer verklaart stikstoffonds controversieel: tijdelijke “hulp” uit onvoorziene hoek

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 3 oktober 2023

Op 3 oktober 2023 neemt de Eerste Kamer het besluit om de stikstofwet van Minister Van der Wal alsnog controversieel te verklaren. Terwijl de Tweede Kamer eerst nog voor gestemd, stemmen de senatoren waarschijnlijk tegen.

Wees als ambtenaar alert op termijn van voorkeursrecht

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 3 oktober 2023

De Wet voorkeursrecht gemeenten (WvG) verplicht eigenaren om een perceel, waarop een voorkeursrecht is gevestigd, bij verkoop eerst aan de overheid (de gemeente, provincie of het Rijk) aan te bieden.

Wat is de Lokale routekaart naar CO₂-neutraal?

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 3 oktober 2023

De Stichting W/E adviseurs heeft samen met een aantal organisaties (de Woonbond, VNG, RVO, VGV&D en Aedes) de Lokale Routekaart naar CO₂-neutraal ontwikkeld.

De ‘nieuwe’ bodemspecialist is in opkomst

Bodem
dinsdag 3 oktober 2023

We kunnen er niet omheen dat klimaatadaptieve maatregelen nodig zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Longread: Hoe maak je als gemeente de Nota bodembeheer Omgevingswet-proof?

Bodem
dinsdag 3 oktober 2023

Een vraag die nog al eens wordt gesteld in 'gemeenteland'. Het is belangrijk om bij de voorbereiding op het overzetten van het lokale beleid tijdig voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) op 1 januari 2024 te anticiperen.

Controversieel verklaren wetten Volkshuisvesting en wat de gemeente toch kan doen

Woningcorporaties
dinsdag 5 september 2023

Deze week bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen ‘controversieel’ worden verklaard. Voor de Volkshuisvesting heeft de Commissie onlangs alvast besloten om dit niet te doen om moverende redenen.

Tips voor verkrijgen betaalbare locaties en versnellen van ontwikkeling

Woningcorporaties
dinsdag 5 september 2023

Gebrek aan locaties maar ook snelheid in processen beperken corporaties in het bouwen van voldoende sociale woningen. In dit artikel delen we een aantal ideeën om hier verandering in te brengen.

Wijziging rekenmodel plankostenscan: we worden er niet vet van

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 5 september 2023

Op 22 augustus stuurde de VNG een bericht de wereld in dat er een fout was geslopen in het rekenmodel behorende bij de berekeningen plankosten exploita

Overschrijding redelijke termijn uitspraak RvS exploitatieplan: Staat moet betalen

Planeconomie & Vastgoedrecht
dinsdag 5 september 2023

Kennemerland Beheer heeft beroep aangetekend tegen het gewijzigd vastgestelde Exploitatieplan Veldpost in Badhoevedorp.

Controversieel verklaren Wcw en Wgiw: de gemeente kan al best wat

Duurzame gebiedsontwikkeling
dinsdag 5 september 2023

De nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) zijn nog niet controversieel verklaard, maar uiteindelijk beslist de Tweede Kamer.

Pagina's

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!